สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สุดยอดการเป็นวิทยากร : TRAIN THE TRAINER

จำนวนคนดู 94 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สุดยอดการเป็นวิทยากร : TRAIN THE TRAINER
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หัวข้อการบรรยาย

1) เป้าหมายการเป็นวิทยากร 

    – หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี 

    – วิทยากรเบื้องต้นสู่มืออาชีพในการนำเสนอ 

2) การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด 

    – 4 ข้อของการเตรียมความพร้อม 

    – การเตรียมใจสู่การบรรยาย 

3) หลักของการนำเสนอ 

    – การเตรียมข้อมูลในการบรรยาย 

    – การวางแผนหลักสูตรการสอนให้เข้าใจง่าย 

    – เทคนิคการเปิดใจให้ทุกคนพร้อมเรียนรู้ 

    – การใช้น้ำเสียงในแต่ละสถานการณ์ 

4) การนำเสนอที่ดีและเป็นมืออาชีพ 

    – ขั้นตอนในการบรรยาย 3 ขั้นตอน 

    – การสร้างกิจกรรมในขณะบรรยายเพื่อการสร้างความเข้าใจ 

    – การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับฟัง 

    – เทคนิคการจัดการความตื่นเต้น 

ทดสอบประเมินผลรายบุคคล หากผ่านจะได้รับใบประกาศทันที 

วิธีการฝึกอบรม : บรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ และการฝึกปฏิบัติ

วิทยากร
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงาน
2500บาท
การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง เข้าใจองค์กร องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา
การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ CALL CENTER CONFIRM!
3000บาท
ทุกวันนี้โทรศัพท์ นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้บริการทางธุรกิจแล้ว ยังพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจบริการที่มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และการบริการมีความหลากหลาย เจ้าหน้าที่ Call Center/พนง.ส่
หลักสูตร การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT) INW Promotion
3900บาท
ทำความรู้จักกับ Powerpoint ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ Powerpoint อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร Template ที่สวยงามเป็นอย่างไร