สุดยอดการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 2021 ( เรียน ครึ่งวัน)

รหัสหลักสูตร: 65761

จำนวนคนดู 1392 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
สุดยอดการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 2021 ( เรียน ครึ่งวัน)
รอบที่

1

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 18 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

                     ในยุคสมัยนี้ในโลกของธุรกิจแล้ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟาดฟัน ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ อาวุธที่นำมาใช้ในแต่ละบุคคลอันดับเบื้องต้นนั้น คือ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน อันดับถัดมาคือโอกาสทางธุรกิจ และกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในแต่ละเหตุการณ์ หลาย ๆ คนมองว่าประสบการณ์คือสิ่งจำเป็นในการอ่านเกมของคู่ต่อสู้ แต่แท้จริงแล้ว ทุกองค์ประกอบสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น และมีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดก็คือ การใช้คำพูดเพื่อการเจรจาสื่อสารให้ได้มาซึ่งความสำเร็จและเป้าหมาย การเจราต่อรองนั้นเป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนต่างคุ้นเคย แต่หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาให้ทุกคนเป็นมืออาชีพ มีรูปแบบมีขั้นตอน ให้เป็นมืออาชีพและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด ในการเจรจากับกลุ่มลูกค้าทุกสถานการณ์

          

           ที่สุดกับความคุ้มค่า หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพื่อการติดต่อทางธุรกิจให้สำเร็จ คุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แบบมืออาชีพที่เปิดรับแต่ความสำเร็จเข้ามาในชีวิต และเป็นที่รักของคนอื่น หลักสูตรนี้ตั้งใจเปิดสอนแบบพิเศษ Exclusive แบบสุด ๆ เพื่อให้ทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนได้ประโยชน์อย่างครบองค์ประกอบของการเพิ่มขุมพลังในใจและเทคนิคต่างๆ สู่การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น เพื่อนำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใช่และดีที่สุดในแบบฉบับของแต่ละคน นอกจากที่จะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ แล้วยังสามารถนำไปเจรจาต่อรองเรื่องงานเรื่องอื่นๆ ได้อย่างสำเร็จ วิทยากรมีการเล่าและยกตัวอย่างถึงเรื่องจริงจากประสบการณ์และบุคคลสำคัญในสังคม เพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบและเข้าใจสถานการณ์จริง ทั้งนี้ยังมีการทำ Workshop เรื่องการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนต่างๆ เพื่อพร้อมสู่ "ความเป็นมืออาชีพและผู้ชนะ" อย่างแท้จริง


อบรมแล้วจะได้อะไร?

  ü เข้าใจถึงเป้าหมายการสร้างความสำเร็จเป็นยังไง

  ü เปลี่ยนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง รักองค์กร และงานที่ทำมากยิ่งขึ้น

  ü ยอดขายเพิ่มหากท่านเป็นพนักงานขาย ด้วยเอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวในรูปแบบของคุณเอง

  ü ลูกค้าจงรักภักดีต่อสินค้า และบริษัทของคุณ บอกต่อ ใช้ซ้ำ เพราะชอบในตัวคุณ

  ü ธุรกิจเติบเติบโต เป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเจรจาในธุรกิจใดได้เปรียบเสมอ

  ü ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ้น เพื่อแนวทางการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จที่ดีในอนาคต


เทคนิคการฝึกอบรม

การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

     - การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

     - WorkShop : เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

     - Workshop1 เปิดใจค้นหาขุมพลังและศิลปะในการสื่อสารในตนเอง

     - Workshop2 กำหนดวัตถุประสงค์และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อหาทางออก

     - Workhop3 การแก้ไขไปหาการเจรจาต่อรองแบบ WIN-WIN

     - Workshop4 สรุปสิ่งที่ได้จาการร่วมฟังบบรรยายกลุ่ม และนำประเด็นปัญหาที่ได้รับมาหาคำตอบที่ดีที่สุด

     - การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการนำเสนอ

     - การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

   • กิจกรรมปลุก “พลังแห่งชีวิต” (The Power of Life)

   • ใช้ศักยภาพสูงสุดในการงาน และชีวิตที่ยอดเยี่ยม ด้วย NLP

   • เสริมพลังชีวิต คิดเชิงบวก (Positive Thinking)

   • แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์

   • ประเภทของการเจรจาต่อรองที่น่าสนใจและวิธีการเลือกที่จะนำไปใช้

   • องค์ประกอบในการเจรจาต่อรอง

   • ขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง

   • การใช้แนวคิดแบบจิตวิทยาเพื่อการต่อรอง

        § นิสัย (Nature)

        § อารมณ์และเหตุผล (Emotion and Rational Side)

        § สถานภาพ (Status) และบทบาท (Roles)

   • แนวทางเจรจา ภาษา Game Theory

        § หลักการทั่วไปพึงนำไปใช้

        § ประสิทธิภาพของการใช้อย่างมืออาชีพ

   • เทคนิคการเจรจาด้วยรูปแบบผสมผสาน

   • ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล

   • กลยุทธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนเจรจา

       § มีวิสัยทัศน์ (Vision)

       § มีความสามารถ (People Skill)

       § คิดเป็น (Know how to think)

       § มีความรู้ (Educated)

       § ทันสมัย (Modern)

       § สร้างสรรค์ (Constructive)

       § การรับรู้ (Perception)

  • จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจใน 5 นาที

  • ขั้นตอนการเตรียมการเจรจา

        § ความสำคัญของการเตรียมการเพื่อเจรจาให้ได้ชัยชนะ

        § การสะสม แสวงหาข้อมูล

        § กำหนดวัตถุประสงค์

        § กำหนดกลยุทธ์

        § กำหนดบทบาทหน้าที่

   • Listening & Speaking Technique

   • เทคนิคการเจรจาต่อรองในแบบต่างๆ

   • การดำเนินการเจรจา

   • ขั้นตอนการส่งสัญญาณ

   • การทำข้อเสนอ การรวบรวมสรุปประเด็น

   • เทคนิคการต่อรองขั้นท้ายสุด

   • การปิดการเจรจาต่อรองขั้นเทพ

   • การทำข้อตกลง

   • สรุปเนื้อหาโดยรวม


วิทยากร
ดูประวัติ

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

ที่ปรึกษาด้านการขาย การบริการ การตลาด บุคลิกภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
• บริษัทหรือองค์กร ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของท่าน ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง รักองค์กร ภูมิใจในงานที่ทำ มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย

• บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจ สร้างความเชื่อถือในการเจรจาต่อรอง

• ผู้ที่รู้สึกหมดพลัง สิ้นหวัง ต้องการกลับมารักและศรัทธา เพิ่มไฟในตัวเองอย่างเต็มหัวใจ

• ทุกท่านที่ต้องการเติมพลัง ฝึกเทคนิค และเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารแบบสะกดจิตผู้ฟัง ให้ดูดีแบบมืออาชีพที่ดูน่าชื่นชม สมกับเป็นสุดยอดนักเจรจา

• ผู้ที่เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และเตรียมพบนำเสนองานลูกค้า

• เจ้าของธุรกิจทุกแขนงอาชีพ

• พนักงานขายแบบ Face To Face หรือทางโทรศัพท์ และพนักงานบริการ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สุดยอดการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 2021 ( เรียน ครึ่งวัน)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมเจรจาต่อรอง, สัมมนา การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์, อบรมเทคนิคเจรจาต่อรอง, เจรจาต่อรอง, อบรม Online, อบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด