สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน

จำนวนคนดู 169 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
➡ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะ 

           1. มีความเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุว่าทำไมเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปีแต่ยังใช้จริงๆไม่ได้

           2. มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

           3. มีความกล้าและมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

           4. สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

           5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการสื่อสารในที่ทำงาน

           6. สามารถพัฒนาและฝึกฝนภาษาอังกฤษต่อได้ด้วยตนเองหลักจากจบหลักสูตร

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

ช่วงเช้า 

- ปัญหาคาใจคนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษ 

- ภาษาอังกฤษทำไมถึงยาก 

- ทำไมถึงฟังภาษาอังกฤษไม่ออก 

- พูดภาษาอังกฤษยังไงให้คนฟังเข้าใจ 

- หัวใจของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

- ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่คนไทยออกเสียงผิด 

- วิธีฝึกการออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 

ช่วงบ่าย

- การสื่อสารกับคนต่างชาติและวัฒนธรรม 

- เทคนิคการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 

- การเขียนอีเมล์และรายงานเป็นภาษาอังกฤษ 

- แกรมมาร์ที่จำเป็นต้องรู้ 

➡ วิธีสอนแบบใหม่

- เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงๆ ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน โดยที่จะเริ่มจากการปรับทัศนคติต่อภาษาอังกฤษและวิธีการเรียนที่ผิดๆ ของผู้เรียนที่ได้มาจากการเรียนแบบเก่าๆ 

- ปูพื้นฐานและให้แนวทางที่ถูกต้องในการเรียนภาษาอังกฤษ 


สิ่งเหล่านี่คือจุดที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองหลังจากจบหลักสูตร

วิทยากร
“ครูเฟิร์น” วิทวัส อรุณะกสิกร
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)