สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

วันนี้คุณเข้าใจ EXCEL ถูกต้องหรือยัง? มาร่วมอบรมหลักสูตร EXCEL BASIC SMART ในวันที่ 21 กรกฎาคม เพื่อใช้Excelให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โทร 0897737091

วันนี้คุณเข้าใจ EXCEL ถูกต้องหรือยัง? มาร่วมอบรมหลักสูตร EXCEL BASIC SMART ในวันที่ 21 กรกฎาคม เพื่อใช้Excelให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โทร 0897737091
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์


หลักการและเหตุผล

     โปรแกรมในชุด Microsoft Office ถือว่าเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องหนึ่งในโปรแกรมดังกล่าวมีชื่อว่า Microsoft Excel ซึ่งมักจะเรียกชื่อกันสั้นๆ ว่า Excel

      Excel ถือได้ว่าเป็นพระเอกที่มีความเก่งรอบด้าน และที่สำคัญสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้กับทุกสาขาอาชีพ ปัญหาหลักของคนที่ไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานได้สืบเนื่องจาก “ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้งาน Excel” นั่นเอง


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

     -ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานการใช้งาน Excel อย่างอย่างแน่นหนา ถูกต้อง แลดูเป็นมืออาชีพ และเป็นพื้นฐานที่ สำคัญเมื่อต้องการนำไปประยุกต์ใช้งานในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    -ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างชาญฉลาดแบบครอบคลุม (เทคนิคการใช้งานต่างๆ เช่น ป้อนข้อมูล , การจัดรูปแบบตาราง, การคำนวณด้วยสูตร, ฟังก์ชันที่ไม่ซับซ้อน, การคำนวณข้ามชีต, การจัดเรียงข้อมูล, การกรองข้อมูล, การสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ, การสร้างกราฟในแบบต่างๆ, การติดตามการเปลี่ยนแปลง, การ สั่งพิมพ์)วันที่จัดงาน
อบรมในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนาหลักสูตร EXCEL BASIC SMART 

(เทคนิคการใช้ EXCEL ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด)

อบรมในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.

@ Arize Hotel สุขุมวิท 26 ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์ **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Promotion!! สมัครเข้าอบรมครบ 4 ท่าน / ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก

นักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม

 Microsoft Office Excel, Access, PowerPoint ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด

รับประกันคุณภาพเต็ม100% ด้วย Microsoft Office Specialist Certified

 และประสบการณ์ตรงอันยาวนานนับ10 ปี

“เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์”หัวข้อการอบรมสัมมนา

1.วันนี้้คุณเข้าใจ Excel อย่างถูกต้องหรือยัง

    •Excel มีแนวความคิดอย่างไร

    •ส่วนประกอบที่สำคัญของ Excel

    •การจัดการกับ Ribbon/Toolbar

    •การจัดการกับ Workbook/Sheet/Column/Row/Cell

    •Tips & Tricks

2.ป้อนข้อมูลอย่างไรไม่ให้พลาด

    •การป้อนข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ตัวเลข, ข้อความ, วันที่, เวลา ฯลฯ

    •การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการป้อนข้อมูล

    •ป้อนข้อมูลอัตโนมัติด้วย Auto Fill

    •ป้อนข้อมูลอัตโนมัติด้วย Dropdown List

    •Tips & Tricks

3.ความสำคัญของการ Format Cells ที่ไม่ควรมองข้าม

    •วิธีการจัดรูปแบบเซลล์อัตโนมัติ

    •วิธีการจัดรูปแบบเซลล์แบบกำหนดเอง

    •วิธีการเปลี่ยนสีตามเงื่อนไขที่กำหนด

    •วิธีการจัดรูปแบบตารางอย่างอัตโนมัติ

    •Tips & Tricks

4.เรียนรู้ภาพรวมการคำนวณเพื่อก้าวสู่มืออาชีพ

    •เรียนรู้วิธีการสร้างสูตรคำนวณ

    •เรียนรู้การนำข้อมูลมาเชื่อมต่อกัน

    •เรียนรู้การแบ่งข้อมูลเป็นหลายๆ คอลัมน์

    •เรียนรู้วิธีการคำนวณด้วยฟังก์ชันในกลุ่มต่างๆ

    •เรียนรู้ชนิดของฟังก์ชันและวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง

    •การใช้ฟังก์ชันเพื่อหาผลรวม, นับจำนวน, ค่าเฉลี่ย, ค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด ฯลฯ

    •เรียนรู้วิธีการอ้างอิงเซลล์

    •วิธีการอ้างอิงเซลล์ได้อย่างถูกต้อง เช่น Lock เซลล์ หรือ ไม่ต้อง Lock เซลล์

    •วิธีอ้างอิงเซลล์ด้วยชื่อเล่น เช่น SUM(Amount), COUNT(Amount)

    •Tips & Tricks

5.ติดตามที่ไปที่มาของสูตรอย่างนักสืบ

    •วิธีการติดตามที่มาของสูตร

    •วิธีการติดตามที่ไปของสูตร

    •วิธีการแสดงสูตรบนเซลล์

    •วิธีการติดตามความผิดพลาดในสูตร

    •Tips & Tricks

6.ข้อมูลขนาดใหญ่จัดการอย่างไรดี

    •วิธีการตรึงหัวตาราง

    •วิธีการแบ่งหน้าจอ

    •วิธีการกระโดดไปยังมุมต่างๆ ของตาราง

    •วิธีการเลือกข้อมูลด้วยวิธีลัด

    •วิธีการจัดรูปแบบตารางอัตโนมัติ

    •วิธีการเทสีสลับแถวช่วยดูข้อมูลได้สะดวกขึ้น

    •วิธีการใส่สูตรคำนวณอัตโนมัติ

    •วิธีการกรองข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ

    •วิธีการจัดการกับข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

    •วิธีการจัดเรียงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

    •วิธีการจัดกลุ่มข้อมูล

    •วิธีการสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ

7.Paste Special ตัวช่วยสำหรับการคัดลอกและวางข้อมูลให้ได้ดั่งใจ

    •วิธีการวางข้อมูลแบบเปลี่ยนแนว เช่น จากข้อมูลแนวตั้งเปลี่ยนเป็นข้อมูลแนวนอน

    •วิธีการวางเฉพาะข้อมูล (ไม่เอาสูตร)

    •วิธีการวางเฉพาะรูปแบบ เช่น สีฟอนต์

    •วิธีการวางเฉพาะความกว้างของคอลัมน์

    •วิธีการวางแบบลิงก์

    •Tips & Tricks

8.Go to Special ตัวช่วยสำหรับการเลือกข้อมูลที่ต้องการ

    •วิธีการเลือกข้อมูลทั้งตาราง

    •วิธีการเลือกข้อมูลเฉพาะค่าคงที่

    •วิธีการเลือกข้อมูลเฉพาะสูตร

    •วิธีการเลือกข้อมูลเฉพาะเซลล์ว่าง

    •วิธีการเลือกข้อมูลเฉพาะที่มองเห็น

    •Tips & Tricks

9.การจัดเรียงข้อมูล, การกรองข้อมูล, การสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ

10.สร้างกราฟให้ได้ดั่งใจ

    •วิธีการเตรียมข้อมูล

    •วิธีการ การสร้างกราฟ

    •วิธีการแก้ไขตกแต่งกราฟ

    •วิธีการใช้เครื่องมือเพื่อตอบโจทย์เรื่องกราฟ

    •วิธีการจัดเก็บกราฟที่ใช้บ่อยเป็น Template

    •วิธีการเรียกใช้กราฟจาก Template

    •ตัวอย่างการสร้างกราฟในรูปแบบที่หลากหลาย

    •Tips & Tricks

11.การติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

12.สั่ง Print ให้ได้ดั่งใจ

13.แนะนำเครื่องที่เกี่ยวกับการสั่ง Print

14.วิธีการสั่ง Print ทุกๆ ชีต

15.วิธีการสั่ง Print เฉพาะชีตที่เลือก

16.วิธีการสั่ง Print เฉพาะส่วนที่เลือก

17.วิธีการกำหนดให้ Print หัวตารางออกมาทุกหน้า


ลักษณะการฝึกอบรม :

•บรรยาย

•สาธิต

•ปฏิบัติ

•Workshop

•ผู้เข้าอบรมนำ Notebook เข้าร่วมอบรมและลงโปรแกรม Microsoft Office 2010 ขึ้นไป


สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

Tel : คุณพลอย 0897737091 

www.hrdzenter.com E-mail : hrdzenter@gmail.com


วิทยากร

วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก 

นักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม

 Microsoft Office Excel, Access, PowerPoint ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด

รับประกันคุณภาพเต็ม100% ด้วย Microsoft Office Specialist Certified

 และประสบการณ์ตรงอันยาวนานนับ10 ปี

“เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์”

สถานที่จัดงาน
@ Arize Hotel สุขุมวิท 26 ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์ **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท Promotion!! สมัครเข้าอบรมครบ 4 ท่าน / ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณรัตนา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0897737091

หากท่านต้องการสมัคร วันนี้คุณเข้าใจ EXCEL ถูกต้องหรือยัง? มาร่วมอบรมหลักสูตร EXCEL BASIC SMART ในวันที่ 21 กรกฎาคม เพื่อใช้Excelให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โทร 0897737091
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500บาท
หลักสูตรนี้จะได้อธิบายหลักการต่างๆ ของการ Present ให้ดูดีแบบมืออาชีพ เริ่มตั้งแต่แนวคิดของการออกแบบถูกต้อง เทคนิคต่างๆ ในการสร้าง Effect การทำ Multimedia Presentation ฯลฯ
7000บาท
หลักสูตร Inside Microsoft Project นี้จะอธิบายให้คุณได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Project นี้ได้ถูกต้องแบบ Step by Step โดยเริ่มสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงเป็นเวลา 2 วัน
3900บาท
การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร องค์กรปัจจุบันมีในการรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยลงนำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น หลายองค์การได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาร
6000บาท
ในการออกแบบ Infographic ผ่านสื่อ Presentation โดยทดลองทำ Workshop และ ยังได้เรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับต่างๆ ที่ถูกซ่อนอยู่ในโปรแกรมนำเสนอ สร้างสรรค์ Presentation
3900บาท
ทำความรู้จักกับ POWERPOINT ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ POWERPOINT อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร TEMPLATE ที่สวยงามเป็นอย่างไร การตกแต่ง POWERPOINT ให้โดนใจผู้ฟัง
3900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3500บาท
หลักสูตรนี้จึงจะสอนให้คุณได้เรียนรู้คำสั่งและเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับ Database โดยเฉพาะ ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วคุณจะสามารถสร้างรูปแบบของ Report ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Big Data คืออะไร มีผลอย่างไรกับธุรกิจของเรา ช่วยในการตัดสินใจอย่างไร ที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..