"Leadership For Responding to Changes” (ศิลปะการเป็นผู้นำ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง)

รหัสหลักสูตร: 66883

จำนวนคนดู 1733 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รอบที่

1

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

บนโลกยุคใหม่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา รวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทำงานทุกท่านที่ต้องติดต่อสื่อสารทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล ทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งของหัวหน้างาน และผู้บริการขององค์กรในทุกๆระดับก็คือ “ศิลปะในการเป็นผู้นำและการตัดสินใจ” ดังนั้นหัวหน้างานจึงจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน ผู้บริหาร เพื่อบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนงาน ติดตามผลงาน และCoaching สอนงาน และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้หัวหน้างานตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สร้างความสามารถในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผล                และประสิทธิภาพวิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้หัวหน้างาน และผู้บริหารตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สร้างความสามารถในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1 : บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำ และผู้บริหารในยุคใหม่(Disruption)

     - บทบาทหน้าที่ของผู้นำยุคใหม่ (Disruption)ที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นมากกว่า การทำงานประจำทั่ว ๆ ไป ต้องตอบสนองต่อเป้าหมาย และสามารถสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร                           ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     - การสื่อสาร และนำประชุมในงานที่มีประสิทธิภาพ

     - เทคนิคการพัฒนาและสอนงานพนักงาน

     - เทคนิคการจูงใจ เทคนิคการสื่อสาร ฟังและถามสำหรับหัวหน้างานแนวทางสร้างแรงจูงใจในการทำงานของตนเอง และทีมงาน

     - การบริหารทีมงาน ให้มีความใฝ่รู้ (Curiosity) และความมานะบากบั่น (Persistence)

     - วิเคราะห์ประเภท หรือสไตล์การเป็นผู้นำของตนเอง รวมถึงวิเคราะห์ประเภท ของลูกน้องแต่ละแบบ เพื่อการพัฒนา และสอนงาน (ทำแบบทดสอบเชิงจิตวิทยา)

Module 2 : ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

     - ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ

     - ถอดรหัสสมรรถนะผู้นาแห่งอนาคต (LEADERS of the Future) ผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ มีความพร้อมใน 3 เรื่องหลัก ที่นำไปสู่การตัดสินใจที่ดี และสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมั่นใจ คือ...

     - การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

     - ภาวะผู้นำที่ดี (Leadership)

     - การดึงศักยภาพทีมงาน (Coaching)

        Workshop :เทคนิคการสอนงานและให้คำปรึกษา (Coaching &Counseling) หลักการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่เพื่อการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

     - ผู้นำกับการตัดสินใจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เพราะผู้นำทำงานผ่านทีมงานที่ต้องการการตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆ ที่ทีมงานไม่สามารถตัดสินใจได้และต้องการความชัดเจนของผู้จัดการ ดังนั้นหลักการที่           สำคัญของการตัดสินใจต้องเข้าใจการทำงานของสมองของผู้นำ (Brain Based Leadership) เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล

      Workshop : ทักษะการวิเคราะห์ และตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ


วิทยากร

กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

อบรมสำหรับองค์กร (การโค้ชชิ่ง, การพัฒนาตนเอง)

ที่ปรึกษาทางบุคลิกภาพ การสื่อสาร การนำเสนอ การบริการ CRM&CEM , EQ และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย NLP และพลังจิตใต้สำนึก

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน และผู้บริหาร
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร "Leadership For Responding to Changes” (ศิลปะการเป็นผู้นำ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: บทบาทหน้าที่ของผู้นำยุคใหม่ (Disruption), Curiosity, Persistence, LEADERS of the Future, Strategic Thinking, Brain Based Leadership

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด