สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร เทคนิคการทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จขององค์กรที่ยั่งยืน

จำนวนคนดู 234 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จขององค์กรที่ยั่งยืน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 6 ธันวาคม 2561

เวลา 07:00 - 12:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 21 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการเเละเหตุผล

องค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่จะพบปัญหาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร การจะทำให้งานราบรื่นส่งผลถึงงานที่มีประสิทธิผลจำเป็นต้องมีเครื่องมือดีๆ วิธีการดีๆ ความร่วมมือดีๆ ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ช่วยในการสื่อสารและทำให้การทำงานร่วมกันชัดเจนและมีมุมมองที่เห็นเป้าหมายเดียวกันช่วยกันอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมส่งผลให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายร่วมกันของทุกๆ คน

              ดังนั้น หลักสูตร เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน นี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้แนวทางในการประสานงานระหว่างคนทำงานร่วมกันและระหว่างหน่วยงานเพื่อทำให้การทำงานราบรื่นมีทิศทางเดียวกันเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยทำให้พนักงานในองค์กรมีขั้นตอนและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งยังช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศในการทำงานร่วมกันด้วยรอยยิ้มมีศักยภาพในการทำงานที่ประสบผลสำเร็จร่วมกันทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ทราบแนวทางและวิธีการในการสื่อสารและการประสานงานร่วมกัน

2. เพื่อเรียนรู้และนำวิธีการมาประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกัน

3. เพื่อเรียนรู้และมีวิธีการสื่อสารและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีขึ้น


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

Ice break

การประสานงานเป็นทีมเพื่อการสร้างความพึงพอใจ

ผลลัพธ์ของงานที่ดีต้องมีองค์ประกอบ

ทริคของการทำงานเป็นทีมที่ดีคือ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

(อยากมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ต้องยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน)

การประสานงานเป็นทีม กับ ความร่วมมือ

การประสานงานเป็นทีม สร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่นระหว่างทีมงาน

กลยุทธ์การประสานงานชั้นเลิศ

(รู้จักงานของตนเอง)

 (รู้จักเพื่อนร่วมงานของเรา)

 (รู้ความสำคัญของงานที่มีต่อองค์กรและลูกค้า)

การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

เทคนิคการทำงานเป็นทีมอย่างได้ผล

การจัดระบบทีมเพื่อผลลัพธ์ที่ดี

ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานเป็นทีมและการส่งต่องาน

วิธีในการจัดการปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเป็นทีมหรือผลกระทบของงาน

เทคนิคการค้นหาต้นตอของปัญหาเพื่อการพัฒนางานอย่างมืออาชีพ

การสานงานที่มีประสิทธิภาพกับการสร้างผลงานที่คาดหวังได้

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

ปัจจุบัน - วิทยากรด้านการขาย การบริการ และการบริหารทีม - วิทยากรสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - ที่ปรึกษาหลักสูตร บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด - ที่ปรึกษาชมรมจิตวิทยามหาวิทยาลัยรามคำแหง - Project Director of Success2gether Team

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน พนักงานในองค์กร บุคคลทั่วไปที่สนใจ

สถานที่จัดงาน
สถานที่อบรม โรงเเรมอะไรซ์สุขุมวิท 26 ติด BTS พร้อมพงษ์
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ราคาพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 2 ท่าน ลดทันที ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ลดทันที เพียงท่านละ3,000 บาท 

ฟรี เอกสารประกอบการอบรม(พร้อมกิ๊บเซทกระเป๋า) อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวันชุดบุฟเฟ่ต์/รับใบประกาศผ่านการอบรม /ฟรีรับกระเป๋าผ้า สมุดปากกา 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสาลินี
เบอร์โทรศัพท์ :0988209929

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จขององค์กรที่ยั่งยืน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การทำงานเป็นทีม
การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์
3800บาท
ปัจจุบันการบริหารทีมงานถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงานในองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากรว่าเป็นทรัพย์สินที่มี
กลยุทธ์....การเพิ่มยอดขาย
3,900บาท
ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น มีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ส่งผลกระทบโดยตรง
เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency
3900บาท
ให้ผู้รับการอบรมทราบวิธีการและขั้นตอนการสัมภาษณ์ด้วย Competency สามารถแยกระดับของ Competency ของผู้สมัครได้
ภาษาอังกฤษในการทำงาน
3900บาท
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในการสนทนาเชิงธุรกิจ และการเขียนอีเมล
เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency
3900บาท
ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ได้คัดเลือกผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการขององค์กร
รุ่นที่ 55 TPM : Focused Improvement การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย
3424บาท
ปัจจุบันการบริหารงานด้วยเทคโนโลยี TPM (Total Productive Maintenance)เป็นเครื่องมือการบริหารงานของผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นเส้นทางมุ่งสู่ World Class Manufacturing เพราะมีตัวชี้วัดที่แน่นอนคือ P, Q, C, D, S, M สำหรับกิจกรรม TPM ประกอบด้
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายHR (HR for non-HR
3900บาท
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้พื้นฐานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับเครื่องมือในทางปฏิบัติเพื่อให้เตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายที่จะต้องเผชิญในการทำงานวันนี้ โดยใช้กรณีศึกษา และหลักการขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้หยิ
หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน
3900บาท
อยากให้งานใดๆออกมาดีได้นั้นต้องเริ่มต้นที่คนทำงานต้องมีคุณภาพ ต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของการทำงาน การพัฒนาคนเพื่อให้ผลงานออกมาดีได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยหัวหน้างาน โดยหัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทรองจากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลังจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์รับคนเข้ามาทำ
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel  เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต
4500บาท
หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน) นำมาใช้ออกแบบพัฒนาวางแผนงานและควบคุมการผลิต ด้วยสูตรฟังก์ชันง่ายๆ ที่คุณเองสามารถใช้วางแผนการผลิต การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า, การบริหารจัดการควบคุมสินค