บันทึกสำเร็จ...

อนันต์  วชิราวุฒิชัย

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, อบรมจัดซื้อ)

จำนวนเข้าชม 152521 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

ประวัติการศึกษา

@ การศึกษา :


>คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


>หลักสูตรปริญญาโท ด้านการตลาด  Mini MBA  มหาวิทยาลัยหอการค้า


ประสบการณ์@ แนวคิดในการทำงาน และความเชี่ยวชาญ


•มีความสนใจในธุรกิจ / ผู้คน และมีความเชื่อในเรื่องหลักการพื้นฐาน รวมถึงวินัยในการทำงาน ว่า..ทั้ง 2 อย่างนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำเกิดความสำเร็จ


•มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารองค์กร ในตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ( General manager) ที่ต้องดูภาพรวมทั้งหมดขององค์กร ในอุตสาหกรรมพลาสติก


•มีประสบการณ์ในการผู้บริหารหน่วยงานจัดซื้อ ในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย (Manager) ที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลระบบ Logistic ของทั้ง 4 บริษัทพร้อมๆกัน ที่ได้แก่ การนำเข้าและส่งออก / การบริหารคลังสินค้า


•มีประสบการณ์ในการทำระบบการคัดเลือก Supplier ในตำแหน่ง Lead Auditor ที่จะต้องนำทีมไปทำการตรวจประเมินคู่ค้า ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


•มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร สิทธิประโยชน์ด้านภาษีให้กับบริษัทฯ ที่ได้แก่ BOI / 19 Bis (มุมน้ำเงิน)


•มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารระบบคุณภาพ (ISO) ในตำแหน่ง QMR (Quality Management Representative)


•มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนธุรกิจ และการเงิน ให้กับผู้ประกอบการ SME


•รวมถึงมีความสามารถใน ทักษะในการเจรจาต่อรอง (Negotiation skill) และการวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
@ ประวัติการทำงาน :


> เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และงานบริหาร ของบริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จํากัด Wiik & Houglund Public Company Limited. (Finland)  ดำเนินธุรกิจด้าน ท่อโพลีเอทิลี


> เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส ระดับ 3 ของบริษัท ฟูจิกูรา อีเล็กทริก ประเทศไทย จำกัด Fujikura Electronics (Thailand ) Ltd. (Japan) ดำเนินธุรกิจด้านระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์


> ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อให้กับบริษัทในกลุ่มไทยซัมมิท ได้แก่ : บริษัทไทยซัมมิทฮาเนส จำกัด, บริษัทไทยซัมมิทเทป จำกัด, บริษัทไทยฮาเนส จำกัด, บริษัท ไทยซัมมิท คอนเนคเตอร์ จำกัดทั้ง 4 บริษัทนี้  ดำเนินธุรกิจด้าน สายไฟสำหรับรถยนต์ เทปผันสายไฟ ข้อต่อสายไฟ


> ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริษัท โมนิกา มอเตอร์ จำกัด (Monika Motors Ltd . (B-Grim Group) ดำเนินธุรกิจในเรื่อง CNG Engine และรถ 3 ล้อ NGV


> ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ไทยเบสท์ อินดัสตรีส์ จำกัด (Thai Best Industries Company Limited.) ดำเนินธุรกิจด้าน การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ทั้งแบบเป่า และฉีด

·     

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

-

Sponsored
หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )

หลักการและเหตุผล         ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าห...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อนันต์ วชิราวุฒิชัย

  • ทั้งหมด
  • อบรม จัดซื้อ
  • อบรม การขาย
  • อบรม Business Development
  • อบรม นำเข้า ส่งออก
  • อบรม บัญชี

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »