ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

อ.โอ่ง

อนันต์  วชิราวุฒิชัย

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, งานจัดซื้อ)

จำนวนเข้าชม 20519 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

ประวัติการศึกษา

@ การศึกษา :


>คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


>หลักสูตรปริญญาโท ด้านการตลาด  Mini MBA  มหาวิทยาลัยหอการค้า


ประสบการณ์@ แนวคิดในการทำงาน และความเชี่ยวชาญ


•มีความสนใจในธุรกิจ / ผู้คน และมีความเชื่อในเรื่องหลักการพื้นฐาน รวมถึงวินัยในการทำงาน ว่า..ทั้ง 2 อย่างนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำเกิดความสำเร็จ


•มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารองค์กร ในตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ( General manager) ที่ต้องดูภาพรวมทั้งหมดขององค์กร ในอุตสาหกรรมพลาสติก


•มีประสบการณ์ในการผู้บริหารหน่วยงานจัดซื้อ ในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย (Manager) ที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลระบบ Logistic ของทั้ง 4 บริษัทพร้อมๆกัน ที่ได้แก่ การนำเข้าและส่งออก / การบริหารคลังสินค้า


•มีประสบการณ์ในการทำระบบการคัดเลือก Supplier ในตำแหน่ง Lead Auditor ที่จะต้องนำทีมไปทำการตรวจประเมินคู่ค้า ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


•มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร สิทธิประโยชน์ด้านภาษีให้กับบริษัทฯ ที่ได้แก่ BOI / 19 Bis (มุมน้ำเงิน)


•มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารระบบคุณภาพ (ISO) ในตำแหน่ง QMR (Quality Management Representative)


•มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนธุรกิจ และการเงิน ให้กับผู้ประกอบการ SME


•รวมถึงมีความสามารถใน ทักษะในการเจรจาต่อรอง (Negotiation skill) และการวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
@ ประวัติการทำงาน :


> เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และงานบริหาร ของบริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จํากัด Wiik & Houglund Public Company Limited. (Finland)  ดำเนินธุรกิจด้าน ท่อโพลีเอทิลี


> เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส ระดับ 3 ของบริษัท ฟูจิกูรา อีเล็กทริก ประเทศไทย จำกัด Fujikura Electronics (Thailand ) Ltd. (Japan) ดำเนินธุรกิจด้านระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์


> ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อให้กับบริษัทในกลุ่มไทยซัมมิท ได้แก่ : บริษัทไทยซัมมิทฮาเนส จำกัด, บริษัทไทยซัมมิทเทป จำกัด, บริษัทไทยฮาเนส จำกัด, บริษัท ไทยซัมมิท คอนเนคเตอร์ จำกัดทั้ง 4 บริษัทนี้  ดำเนินธุรกิจด้าน สายไฟสำหรับรถยนต์ เทปผันสายไฟ ข้อต่อสายไฟ


> ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริษัท โมนิกา มอเตอร์ จำกัด (Monika Motors Ltd . (B-Grim Group) ดำเนินธุรกิจในเรื่อง CNG Engine และรถ 3 ล้อ NGV


> ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ไทยเบสท์ อินดัสตรีส์ จำกัด (Thai Best Industries Company Limited.) ดำเนินธุรกิจด้าน การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ทั้งแบบเป่า และฉีด

·     

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน


@ เจาะลึก..เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา !


หลักสูตรนี้จะให้เนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ ซึ่งประกอบด้วย หลักการวิธีคิดและการแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อ / การคัดเลือก Supplier / การต่อเจรจารอง / การทำ Cost Deduction / การทำ Alternative Source ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ที่ครบถ้วน และสามารถนำไปปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ดูรายละเอียด :


https://purchasingprofessional.blogspot.com/2019/10/professional-purchasing_27.html


@ นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

นำเข้าอย่างไร ! ซื้ออย่างไร ! ชำระเงินอย่างไร !


หัวข้อนี้ออกแบบมาเพื่อ ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศโดยเฉพาะ หลักสูตรนี้จะให้เนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) / เทคนิคในการจัดซื้อ/จัดหา ต่างประเทศ (Oversea procurement technique) / กระบวนการนำเข้าสินค้า (Import Processing) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ที่ครบถ้วน และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ดูรายละเอียด :


https://tangramtib.blogspot.com/2016/10/the-inter-business-for-sme.html


@ งานขายต่างประเทศ (Oversea sale)

ขายอย่างไร ! เสนอราคาอย่างไร ! ส่งสินค้าแบบไหน !


หัวข้อนี้ออกแบบมาเพื่อ ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายขายต่างประเทศโดยเฉพาะ หลักสูตรนี้จะให้เนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับงานขายต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) / การเสนอราคา (Price Quote) / กระบวนการส่งออกสินค้า (Export Processing) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ที่ครบถ้วน และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ดูรายละเอียด :

https://tangramtib.blogspot.com/2020/07/12-international-trade.html


@ จับธุรกิจให้อยู่หมัด..ด้วยแผนภาพธุรกิจและการเงิน Business Projection Plan (Workshop Class)  SME ที่กำลังเติบโตมากมายหลายธุรกิจ มีสินค้าที่ดี ขายก็ได้ แต่ทำไมถึงล้ม !!

หลายๆธุรกิจที่ต้องล้มไป เพราะพวกเขา !!


>ไม่รู้ว่ามีปัญหาซ่อนอยู่

>ไม่รู้ว่าจะควบคุมมันอย่างไร

>ไม่มีเครื่องมือมาช่วยในการบริหาร        


แล้วคุณมีเครื่องมือนั้นแล้วหรือยัง !!


"จับธุรกิจให้อยู่หมัด..ด้วยแผนภาพธุรกิจและการเงิน Business Projection Plan"

สนใจรายละเอียดดูได้ที่ : https://projectionplan.blogspot.com/2020/07/business-projection-plan.html


Sponsored
การขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง (Multiple Red-Ocean Sales Strategies)

     เพื่อทบทวนเส้นทางการเป็นนักขายของพนักงานแต่ละท่าน (Brush up)     เพื่อเพิ่มทักษะ ม...

ดูรายละเอียด
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Leadership Skills and Techniques)

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล  และพร้อมปฏิบัต...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อ.โอ่ง อนันต์ วชิราวุฒิชัย

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »