ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

อ.โอ่ง

อนันต์  วชิราวุฒิชัย

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, งานจัดซื้อ)

จำนวนเข้าชม 16626 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

ประวัติการศึกษา

@ การศึกษา :


>คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


>หลักสูตรปริญญาโท ด้านการตลาด  Mini MBA  มหาวิทยาลัยหอการค้า


ประสบการณ์

@ ประวัติการทำงาน :


>เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และงานบริหาร ของบริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จํากัด Wiik & Houglund Public Company Limited. (Finland)  ดำเนินธุรกิจด้าน ท่อโพลีเอทิลี


>เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส ระดับ 3 ของบริษัท ฟูจิกูรา อีเล็กทริก ประเทศไทย จำกัด Fujikura Electronics (Thailand ) Ltd. (Japan) ดำเนินธุรกิจด้านระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์


>ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อให้กับบริษัทในกลุ่มไทยซัมมิท ได้แก่ : บริษัทไทยซัมมิทฮาเนส จำกัด, บริษัทไทยซัมมิทเทป จำกัด, บริษัทไทยฮาเนส จำกัด, บริษัท ไทยซัมมิท คอนเนคเตอร์ จำกัดทั้ง 4 บริษัทนี้ดำเนินธุรกิจด้าน สายไฟสำหรับรถยนต์ เทปผันสายไฟ ข้อต่อสายไฟ


>ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริษัท โมนิกา มอเตอร์ จำกัด (Monika Motors Ltd . (B-Grim Group))

   ดำเนินธุรกิจในเรื่อง CNG Engine และรถ 3 ล้อ NGV


>ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ไทยเบสท์ อินดัสตรีส์ จำกัด (Thai Best Industries Company Limited.) ดำเนินธุรกิจด้าน การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ทั้งแบบเป่า และฉีด



@ ทักษะและความรู้ :


>ความรู้ในระบบ Computer knowledge: MRP & ERP System


>ความรู้ในระบบ Quality System : ISO9001


>ความรู้ในการเป็น QMR (Quality Management Representative)


>ความรู้ในการผู้ฝีกอบรม ของ Selling Skill (Ciba Geigy program ,Switzerland)


>ความรู้ในการเป็นผู้ตรวจสอบ Factory & Business Auditor (More than 200 Company)


>ความรู้ในการเป็นที่ปรึกษา Consultant for Business Management (Solving & Solution)


>ความรู้ในการเป็นผู้สอน แบบจำลองธุรกิจ BMC (Business Model)


>ความรู้ในการเป็นผู้สอนธุรกิจระหว่างประเทศ (International business & Import/Export)


>ความรู้ในการเป็นผู้สอน จัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Professional Purchasing)




·     

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน



https://corporatedevelopmentmodel.blogspot.com/2018/02/corporate-development-model.html


@ จัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Professional Purchasing)   https://purchasingprofessional.blogspot.com/2019/10/professional-purchasing_27.html


@ ก้าวสู่การเป็น Oversea Purchaser & Oversea Sale ด้วย International Trade   https://tangramtib.blogspot.com/2016/10/the-inter-business-for-sme.html

Sponsored
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

หลักการและเหตุผล          ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหร...

ดูรายละเอียด
สร้างแผนพีอาร์และสื่อสารองค์กรให้ปฏิบัติได้จริง

ดีหรือไม่ ! ถ้าเราสามารถทำแผนประชาสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายและปฏิบัติได้จริง มีความคิดสร้าง...

ดูรายละเอียด
ดูทั้งหมด »

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อ.โอ่ง อนันต์ วชิราวุฒิชัย

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »