สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา

จำนวนคนดู 231 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills

ในปัจจุบันนี้หากต้องการขายให้ได้ยอดเพิ่มมากขึ้น ทางทีมขายต้องรู้จักการปรับตัวให้กลายเป็นเพื่อนคู่คิดคอยแนะนำลูกค้าได้ เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดทางการค้า มิใช้เป็นเพียงนักขายอย่างอดีตที่ผ่านมา จะมีเทคนิคใดๆในการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าเรียกท่านว่า ที่ปรึกษาการขาย พบกันในหลักสูตรนี้เลย

หัวข้ออบรมสัมมนา


1) เตรียมพร้อมสำหรับการทำกลยุทธ์การขายแบบที่ปรึกษา

2) นักขายที่ปรึกษามืออาชีพ

3) แนวคิดสู่ความสำเร็จของการขายที่ปรึกษา

4) ความสำคัญของการวางแผนแบบนักขายที่ปรึกษา

5) Workshop อย่างไรจึงเรียกว่านักขายที่ปรึกษา

6) เทคนิควิเคราะห์ปัญหาในแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา

7) ขั้นตอนการวิเคราะห์ประเภทปัญหาธุรกิจและการเก็บข้อมูล

8) การสร้างแนวทางสู่การปูทางที่ปรึกษาระหว่างเปิดใจ

9) เทคนิคการให้คำปรึกษา

10) Workshop การให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหา

11) การแก้ไขปัญหาและสร้างมูลค่าในการนำเสนอ

12) เทคนิคการสรรหาทางเลือกเพื่อการนำเสนอการขาย

13) หลักการนำไปสู่ข้อสรุปการขาย

14) Workshop การผนวกการนำเสนอและการสรุป

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

วิทยากรการขาย วิทยากรการตลาด

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: นักขายที่ปรึกษา
เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0
3800บาท
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันในยุคนวัตกรรม 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจของตัวเองได้ 3.สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรม ก้าวสุ่การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ
Professional Sales & Proactive Sales Skills
3900บาท
ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนและสถานการณ์แข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจการค้า ซึ่งทุกบริษัทต่างต้องการรักษาดึงดูดและช่วงชิงลูกค้า เพื่อให้บริษัทอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ จึงหลีกหนีไม่พ้นในการส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถด้านการขาย และทัศนคติให้มีประสิทธิ ผลสูงส
การขายสไตล์ที่ปรึกษา เพื่อรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม อย่างยั่งยืน
3800บาท
นักขายปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่เน้นขายเชิงปริมาณ แต่ต้องเน้นที่ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มในงานขาย เพื่อเกิดการขายอย่างต่อเนื่องและยั่งยิน
สร้างพลัง-เสริมทักษะการขาย เพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร
3800บาท
พัฒนาให้นักขายมีทักษะการขายที่ใช้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขาย และ สามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้
Beyond Digi-Thought คิดให้ล้ำด้วยการตลาดยุค Digital
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจในยุค Digital ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
การเจรจาต่อรอง ปิดการขายให้ได้ยอด สำหรับนักขาย Gen Y
3900บาท
การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย GEN Y อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล หลักการและเหตุผล ในการทำงานยุคปัจจุบันขององค์กร สิ่งที่องค์กรมักให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ขั้นตอนของการเจรจาระหว่างพนักงานขายในองค์กรของตนเองกับลูกค้า เพราะ
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ
3800บาท
1. มุ่งพัฒนาการใช้โทรศัพท์ ให้เป็นอีกเครื่องมือหนี่งที่ช่วย สร้างผลสำเร็จในงานขาย 2. เรียนรู้พฤติกรรมการขายและการสื่อสารจูงใจเพื่อการขาย ที่ได้ผล 3. เรียนรู้กระบวนการขายทางโทรศัพท์อย่างละเอียด พร้อมฝึกปฏิบัติตามลักษณะงานที่แท้จริง
กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
3800บาท
หลักสูตรนี้จะช่วยให้พนักงานขายมีความมั่นใจ และกล้าที่จะปิดการขายด้วยวิถีทางที่เหมาะสม ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ ได้ยอดขายตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและสามารถปฏิบัติงานหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการรักษาลูกค้า... สร้างโอกาสในการขายที่เพิ่มขึ้น