หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

รหัสหลักสูตร: 66332

จำนวนคนดู 1677 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน  (Be Purchasing Leader)
รอบที่

1

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 10:00 - 15:00 น.

2,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 11 วัน


รอบที่

2

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

เวลา 10:00 - 15:00 น.

2,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 42 วัน


รอบที่

3

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

เวลา 10:00 - 15:00 น.

2,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 75 วัน


รอบที่

4

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

เวลา 10:00 - 15:00 น.

2,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 99 วัน


รอบที่

5

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566

เวลา 10:00 - 15:00 น.

2,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 131 วัน


รอบที่

6

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566

เวลา 10:00 - 15:00 น.

2,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 159 วัน


รอบที่

7

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566

เวลา 10:00 - 15:00 น.

2,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 193 วัน


รอบที่

8

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566

เวลา 10:00 - 15:00 น.

2,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 224 วัน


รอบที่

9

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566

เวลา 10:00 - 15:00 น.

2,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 252 วัน


รอบที่

10

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

เวลา 10:00 - 15:00 น.

2,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 284 วัน


รอบที่

11

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566

เวลา 10:00 - 15:00 น.

2,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 315 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

     ไม่ว่าคุณจะอยากเป็น หรือไม่อยากเป็น ! แต่เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า :  งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!   
เพื่อที่คุณจะได้บริหารหน่วยงานที่คุณต้องดูแลให้ได้ และต้องดีด้วย !

     จากประสบการณ์ของผมในการสอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อทั้งหมด ทั้งแบบ Basic Class จนถึง Advance Class  ที่ต้องสัมผัสกับผู้เรียนในหลากหลายระดับ ทั้งจากองค์กรขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ทำให้ผมรู้ว่า พวกเขาต้องการองค์ความรู้แบบไหน เพื่อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในหน่วยงานจัดซื้อ (Purchasing Leader) หรือจะก้าวขึ้นมาเป็น ผู้จัดการจัดซื้อ (Purchasing Manager) หรือจะสูงกว่านั้น !

     จากประสบการณ์ตรงของผู้สอน ที่เติบโตจากสายงานจัดซื้อ เริ่มต้นจาก เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing staff) และเติบโตจนไปเป็น ผู้จัดการจัดซื้อ (Purchasing Manager) และตำแหน่งสุดท้ายไปเป็น ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) (นอกจากความรับผิดชอบตามสายงานแล้ว ผมยังเคยรับผิดชอบในตำแหน่ง QMR / Leader Auditor/ Kanban System Trainer/ MRP analysis)

     จากทั้ง 2 ประสบการณ์ ผมเชื่อว่า ผมสามารถที่จะช่วยแนะนำ ให้ผู้ที่สนใจที่จะเติบโตในสายงานจัดซื้อได้เป็นอย่างดี  ผมจึงได้จัดทำหลักสูตรเพื่อ การพัฒนาบุคลากรในงานจัดซื้อขึ้นมา ที่มีชื่อว่า มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน  (Be Purchasing Leader) ห้องเรียนนี้จะบอกคุณว่า คุณต้องรู้อะไรบ้าง เพื่อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในหน่วยงานจัดซื้อ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้กระบวนการจัดซื้อทั้งหมดว่ามีอะไรบ้าง
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้มาตรฐาน และวิธีคิดที่ดีเพื่องานจัดซื้อ
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานจัดซื้อ
   4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  สามารถนำเอาแนวคิดทั้งหมดนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย
   5. ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี และองค์ความรู้จากผู้สอน ที่ได้แก่ Purchasing Job / Procurement Job  / Lead auditor / QMR of ISO / BOI & 19 bis / Import &  Export / Logistic : ERP & MRP & Re-order point


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสำคัญที่คุณต้องรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. วิธีคิดเพื่องานจัดซื้อ (Purchasing Mindset)
           - บทบาทที่จำเป็นในงานจัดซื้อ (we want you to be)
           - หลักคิดเพื่องานจัดซื้อ (Principle of Purchasing : PSB / 6 R)
           - จรรยาบรรณในงานจัดซื้อ (Purchasing Ethics)

   2. การบริหารองค์กรและกิจกรรมหน่วยงานจัดซื้อ (Management & Activity of Purchasing Dept)
           - การจัดองค์กร (Organization)
           - แผนผังการทำงาน (Work Flow)
           - คู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction)
           - รายงานเพื่องานจัดซื้อ (Purchasing Report)
           - เอกสารเพื่องานจัดซื้อ (Purchasing Document)

   3. หน้าที่หลักของหน่วยงานจัดซื้อ (Main Duty of Purchasing)
           - Purchasing : Ordering System / Forecast Order / Purchasing Policy
           - Procurement : Supplier Selection / Supplier Agreement / Cost deduction

   4. ทักษะพิเศษที่ต้องมี เพื่องานจัดซื้อ (Special Skill for Purchasing Leader)
           - การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
           - การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis)
           - การคัดเลือกและการประเมินผู้ขาย (Supplier Selection & Assessment)
           - การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory management : Just in time / Re-order point / EOQ)
           - การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Package Program Management (ERP / MRP)
           - การธุรกิจระหว่างประเทศ (International Trade : Import & Export)

   5. หน้าที่ของผู้บริหารในหน่วยงานจัดซื้อ (Manager Duty)
           - การประชุม (Meeting)
           - การพัฒนาคน (Training)
           - การสนับสนุน (Supporting)
           - การแก้ปัญหา (Solving)


วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)

สำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, งานจัดซื้อ)

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - พนักงานที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาให้เป็นมืออาชีพในงานจัดซื้อ
   - พนักงานจัดซื้อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นระดับ Supervisor


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน, Be Purchasing Leader, อบรม ออนไลน์, อบรม จัดซื้อ, อบรม purchasing, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

จับธุรกิจให้อยู่หมัด..ด้วย แผนภาพธุรกิจและการเงิน ( Business Projection Plan )

ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น คุณต้องรีบแก้ไขโดยด่วน ! ในยุคนี้คุณจะต้องมีเครื่องมือ ที่่จะช่วยให้คุณมองเห็น กระบวนการทั้งหมดในธุรกิจของคุณ อย่างละเอียด และแม่นย่ำแล้วคุณมีเครื่องมือนั้นแล้วหรือยัง !!