เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

รหัสหลักสูตร: 66332

จำนวนคนดู 881 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน  (Be Purchasing Leader)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ไม่ว่าคุณจะอยากเป็น หรือไม่อยากเป็น ! แต่เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า :  งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!   
เพื่อที่คุณจะได้บริหารหน่วยงานที่คุณต้องดูแลให้ได้ และต้องดีด้วย !

     จากประสบการณ์ของผมในการสอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อทั้งหมด ทั้งแบบ Basic Class จนถึง Advance Class  ที่ต้องสัมผัสกับผู้เรียนในหลากหลายระดับ ทั้งจากองค์กรขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ทำให้ผมรู้ว่า พวกเขาต้องการองค์ความรู้แบบไหน เพื่อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในหน่วยงานจัดซื้อ (Purchasing Leader) หรือจะก้าวขึ้นมาเป็น ผู้จัดการจัดซื้อ (Purchasing Manager) หรือจะสูงกว่านั้น !

     จากประสบการณ์ตรงของผู้สอน ที่เติบโตจากสายงานจัดซื้อ เริ่มต้นจาก เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing staff) และเติบโตจนไปเป็น ผู้จัดการจัดซื้อ (Purchasing Manager) และตำแหน่งสุดท้ายไปเป็น ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) (นอกจากความรับผิดชอบตามสายงานแล้ว ผมยังเคยรับผิดชอบในตำแหน่ง QMR / Leader Auditor/ Kanban System Trainer/ MRP analysis)

     จากทั้ง 2 ประสบการณ์ ผมเชื่อว่า ผมสามารถที่จะช่วยแนะนำ ให้ผู้ที่สนใจที่จะเติบโตในสายงานจัดซื้อได้เป็นอย่างดี  ผมจึงได้จัดทำหลักสูตรเพื่อ การพัฒนาบุคลากรในงานจัดซื้อขึ้นมา ที่มีชื่อว่า มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน  (Be Purchasing Leader) ห้องเรียนนี้จะบอกคุณว่า คุณต้องรู้อะไรบ้าง เพื่อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในหน่วยงานจัดซื้อ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้กระบวนการจัดซื้อทั้งหมดว่ามีอะไรบ้าง
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้มาตรฐาน และวิธีคิดที่ดีเพื่องานจัดซื้อ
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานจัดซื้อ
   4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  สามารถนำเอาแนวคิดทั้งหมดนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย
   5. ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี และองค์ความรู้จากผู้สอน ที่ได้แก่ Purchasing Job / Procurement Job  / Lead auditor / QMR of ISO / BOI & 19 bis / Import &  Export / Logistic : ERP & MRP & Re-order point


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสำคัญที่คุณต้องรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. วิธีคิดเพื่องานจัดซื้อ (Purchasing Mindset)
           - บทบาทที่จำเป็นในงานจัดซื้อ (we want you to be)
           - หลักคิดเพื่องานจัดซื้อ (Principle of Purchasing : PSB / 6 R)
           - จรรยาบรรณในงานจัดซื้อ (Purchasing Ethics)

   2. การบริหารองค์กรและกิจกรรมหน่วยงานจัดซื้อ (Management & Activity of Purchasing Dept)
           - การจัดองค์กร (Organization)
           - แผนผังการทำงาน (Work Flow)
           - คู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction)
           - รายงานเพื่องานจัดซื้อ (Purchasing Report)
           - เอกสารเพื่องานจัดซื้อ (Purchasing Document)

   3. หน้าที่หลักของหน่วยงานจัดซื้อ (Main Duty of Purchasing)
           - Purchasing : Ordering System / Forecast Order / Purchasing Policy
           - Procurement : Supplier Selection / Supplier Agreement / Cost deduction

   4. ทักษะพิเศษที่ต้องมี เพื่องานจัดซื้อ (Special Skill for Purchasing Leader)
           - การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
           - การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis)
           - การคัดเลือกและการประเมินผู้ขาย (Supplier Selection & Assessment)
           - การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory management : Just in time / Re-order point / EOQ)
           - การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Package Program Management (ERP / MRP)
           - การธุรกิจระหว่างประเทศ (International Trade : Import & Export)

   5. หน้าที่ของผู้บริหารในหน่วยงานจัดซื้อ (Manager Duty)
           - การประชุม (Meeting)
           - การพัฒนาคน (Training)
           - การสนับสนุน (Supporting)
           - การแก้ปัญหา (Solving)


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - พนักงานที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาให้เป็นมืออาชีพในงานจัดซื้อ
   - พนักงานจัดซื้อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นระดับ Supervisor


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน, Be Purchasing Leader, อบรม ออนไลน์, อบรม จัดซื้อ, อบรม purchasing, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด