สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เจาะลึก จัดเต็ม ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและฝ่ายบุคคลต้องทราบ

จำนวนคนดู 395 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจาะลึก จัดเต็ม ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและฝ่ายบุคคลต้องทราบ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เพราะ กฎหมายก็…คุ้มครอง “แรงงาน” เจ้าหน้าที่ก็…คุ้มครอง “แรงงาน” ศาลก็…ศาล “ แรงงาน” หากเจ้าของกิจการ ผู้บริหารไม่รู้กฎหมาย หรือ ไปทำผิดกฎหมายจะทำให้เสียเงิน เป็นล้านหรืออาจจะถูกติดคุกส่วนตัวได้
หัวข้ออบรมสัมมนา
1.กฎหมายแรงงาน คืออะไร ทำไมผู้บริหาร หัวหน้างาน ต้องรู้กฎหมายแรงงาน ?

2.ผู้จัดการ หัวหน้างาน ไล่พนักงานออก ถ้าถูกพนักงานไปฟ้อง ต้องรับผิดชอบส่วนตัวหรือไม่ ?

3.คำพูดว่าทำไม่ได้ออกไปเลย พรุ่งนี้ ไม่ต้องมา ทำให้บริษัทเสียเงินฟรี เพราะอะไร ?

4.จะทดลองงานพนักงานใหม่ได้กี่วัน ?....ดูกฎหมายตรงไหน ?

5.การบอกไม่ผ่านทดลองงานแล้วให้ออกทันที ผิดตรงไหน ? ( บริษัทแพ้คดี ต้องจ่ายเงินทุกคดี )

6.วิธีการบอกล่วงหน้าที่ถูกต้อง ต้องบอกอย่างไร ?

7.จะขยายการทดลองงานเพิ่มอีก ได้หรือไม่ ?....ข้อต้องคิดก่อนขยาย คือ อะไร ?

8.ระงับทดลองงานระหว่างมีครรภ์ได้หรือไม่ ทำอย่างไรจึงจะไม่ผิดกฎหมาย ?

9.ในใบสมัครบอกเป็นโสด ทดลองงานได้ 2 เดือนพบว่าตั้งครรภ์ ถือว่าให้ความเท็จในใบสมัครงาน จะระงับ

 ทดลองงาน เลิกจ้างได้หรือไม่ ?

10.ปลอมวุฒิการศึกษา ผิดร้ายแรงหรือไม่ ?

11.พนักงานรับเครื่องแบบ อุปกรณ์ทำงานไปแล้ว ออกงานไป ไม่นำมาคืน ถ้าจะหักค่าจ้างชดใช้จะทำอย่างไร

12.ทำไมพนักงานรายวัน ไม่ได้ค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ ดูกฎหมายตรงไหน ? ………………………

13.พนักงานรายวัน มาทำงาน 1 วัน แล้วรถชนขาหักหยุดงาน 3 เดือน บริษัทฯจะจ่ายค่าจ้างให้ระหว่างที่หยุดนี้

หรือไม่ ? ต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมให้หรือไม่ ?

14.จะทำงานงานวันวิสาขบูชา วันมาฆะบูชา แล้วมาหยุดแทนในช่วงสงกรานต์ได้หรือไม่ ?

15.วันแรงงานแห่งชาติ จะให้พนักงานมาทำงานได้หรือไม่ ?

16.จะให้พักเที่ยง 30 นาที เพื่อให้เลิกเร็ว กลับบ้านเร็วได้หรือไม่ ?

16.จัดให้ทำโอทีวันละ 1 ชั่วโมง 55 นาที ทุกวัน ต้องจัดให้พัก 20 นาทีก่อนทำโอทีหรือไม่ ?

17.พนักงานไม่ยินยอมทำโอที จะบังคับ จะลงโทษได้หรือไม่ ?

18.พนักงานเลิกงานของตนเองแล้ว ไปช่วยแฟนทำงานที่แผนกอื่นต่อ เพื่อรอกลับบ้านและตอกบัตรกลับพร้อมกัน บริษัทได้เนื้องานจากพนักงานผู้นั้น ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้พนักงานผู้นั้นหรือไม่ ?

19.โอทีเหมาจ่ายชั่วโมงละ 50 บาท ได้หรือไม่ ?

20.ให้สิทธิหยุดพักร้อนปีละ 6 วัน ทำงาน 2 เดือน ลาพักร้อนครบแล้วลาออก จะหักค่าจ้าง ที่ใช้สิทธิเกินได้หรือไม่ ?

21.พนักงานยื่นขอหยุดพักผ่อนประจำปี จะไม่อนุมัติ หรือ เปลี่ยนไปหยุดวันอื่น ได้หรือไม่ ?

22.พนักงานมาสาย หรือ ขาดงาน จะหักค่าจ้างได้หรือไม่ ?

23.สามีทำให้บริษัทฯเสียหาย บริษัทฯจะให้ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน ทำงานที่เดียวกัน ชดใช้แทนกัน ได้หรือไม่ ?

24.กรณีที่บริษัทฯไม่มีงานให้พนักงานทำ ให้หยุดงานต้องจ่ายเงินให้พนักงานกี่ % กรณีใดบ้าง

25.พนักงานป่วย 10 วันไม่มีใบรับรองแพทย์ แต่ กำนันเขียนหนังสือรับรองมาว่าป่วยจริง จะใช้ได้หรือไม่ ?

26.พนักงานตอกบัตรเข้า – ออก แทนกัน เป็นความผิดร้ายแรงทุกกรณี หรือไม่ ?

27.ย้ายเป็นธรรม ไม่เป็นธรรม ดูตรงไหน ?

28.ลูกน้องทำงานผิดเป็นประจำ จะไล่หัวหน้าแผนกออกไปด้วยได้หรือไม่ ?

29.ตรวจพบพนักงานมีฉี่สีม่วง พนักงานอ้างว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วย ต้องบำบัดก่อน ถ้าอยากจะเลิกจ้าง ไม่อยากส่ง

  บำบัด จะต้องทำอย่างไร ?

30.บริษัทฯ ปิดโรงงานเก่า ไปเปิดที่ใหม่ห่างกัน 20 กิโลเมตร พนักงานไม่ไป จะทำอย่างไร ?

31.พนักงานยื่นใบลาออกล่วงหน้า 30 วันแล้ว บริษัทฯเขียนอนุมัติให้ออกในวันที่ยื่นนั้นเลย ต้องจ่ายค่าชดเชยให้หรือไม่ ?

32.บอกลาออกต่อหน้า โดยไม่เขียนใบลาออกตามระเบียบ สั่งแล้วก็ยังไม่เขียนอีก จึงออกหนังสือเตือน ก็ยังไม่เขียนอีก จะเลิกจ้างข้อหาผิดระเบียบ ผิดซ้ำหนังสือเตือน ม่ายค่าชดเชยได้หรือไม่ ?

33.พนักงานโกงเงินบริษัทฯไป 10 ล้าน กลับมาขอหนังสือรับรองการทำงาน ต้องออกให้หรือไม่ ?

34.เมื่อครบเกษียณแล้ว นจ.+ลจ. ตกลงกันทำงานต่อ โดยไม่ใช้สิทธิ์เกษียณเสียก่อน..ต่อมาทำผิดร้ายแรงตาม มาตรา 119 จะฟ้องให้จ่ายค่าเกษียณได้หรือไม่

35.พนักงานไม่ยอมลงชื่อในหนังสือเตือน จะทำอย่างไร ?


วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

ประวัติการทำงาน - ปัจจุบันวิทยากรอิสระ ที่ปรึกษาอิสระนักเขียนบทบาทที่ปรึกษาบริษัทโตโยด้าโกเซ ประเทศไทยจำกัด อาดาเดียฟู้ดส์บริษัทอีอีซี เอนยิเนียริ่ง ประเทศไทย จำกัดบริษัทฮอนด้าปิยะบริษัทเพาเวอร์โซลูชั่น จำกัดบริษัทโมนคอมมูนิตี้บริษัทนารายณ์ซูปเปอร์แบค จำกัดบริษัทดูโฮม จำกัดบริษัทโตโยต้า ชัยรัชการบริษัทอาร์เอฟอี ทรานสปอร์ต ประเทศไทยจำกัดบริษัทเอทีซี คอมซูเมอร์ ( บริษัทเปิดใหม่ )บริษัทเทคโนแฟบ ประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระนครเหนือ หัวข้อที่ให้คำปรึกษา การบริหาร...

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายแรงงาน, อบรมหลักสตรกฎหมายแรงงาน, ือบรมกฎหมายแรงงาน, เรียนกฎหมายแรงงาน, อบรม HR, สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
หลักสูตร สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP
3900บาท
การสื่อสารสร้างสัมพันธ์เป็นหัวใจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายกับทุกๆสิ่งที่มี ความเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเพราะหากการสื่อสารไม่มีคุณภาพ ขาดซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นย่อมไม่มีประสิทธิผลตามที่ต้องการ เพราะการสื่อสารเกี่ยวข้องกับลักษณะงานหลายๆประเภทที่
การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก 4M
3900บาท
เพื่อสร้างจิตสำนึกแบบมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหา การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน เพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร
ครบเครื่องเรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก” : พิธีการศุลกากร เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่ 2560
7800บาท
ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับความตั้งใจการลงทุน
Social media for PR & Corp. Comm. เทคนิคการใช้โซเซียลมีเดียในงานพีอาร์และสื่อสารองค์กร
5,000บาท
สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายวงกว้าง ทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และคนภายในองค์เอง พีอาร์องค์กรหรือแม้แต่เจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการ จำเป็นต้องมีพื้นฐานการสื่อสารทั้งการเขียนข้อความ รูปแบบการนำเสนอ อย่างถูกต้องตามหลักการประชาส
LEAN EXPRESS for SMEs
19,000บาท
บริษัทท่านเคยเจอปัญหานี้ไหม รายได้เยอะแต่กำไรเหลือนิดเดียว หรือบางองค์กรขาดทุนด้วยซ้ำ การทำงานล่าช้า ส่งของไม่เคยทัน พนักงานก็ขยันทำงานนะ แต่ผลผลิตที่ได้ต่อวันน้อย เก็บสต๊อกสินค้าจำนวนมาก การทำงานเดินไปเดินมา สุดท้ายลูกค้าไม่ค่อยพอใจ
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่
3900บาท
ยืนยัน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ (MODERN HUMAN RESOURCE OFFICER) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่
หลักสูตร เคล็ดลับการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น
การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
3900บาท
เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
3900บาท
การสรรหาและคัดเลือกถือเป็นด่านหน้าของการนำคนเข้าสู่องค์กร น้อยบริษัทที่จะให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้ จนกลายเป็นเรื่อง "รับคนผิดคิดจนบริษัทเจ๊ง" เนื่องจากตอนรับสมัครพนักงานไม่ได้ใส่ใจและกลั่นกรองคนที่ต้องการอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังไม่เคยคำนวณค่าใช้จ่า