สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

“นวัตกรรมการดูแลรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก”

จำนวนคนดู 72 ครั้ง
แจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
“นวัตกรรมการดูแลรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก”
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เรื่อง นวัตกรรมการดูแลรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะมีเนื้อหาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานในวงการธุรกิจยานยนต์และตลอดจนอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
วันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.


กำหนดการ

12.30 – 13.00 ลงทะเบียน

13.00 – 13.15 กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

13.15 – 15.45ช่วงเสวนาหัวข้อเรื่อง “การดูแลรักษาภายใน-ภายนอกรถยนต์”

15.45 – 16.00สรุปและตอบข้อซักถาม

หัวข้ออบรมสัมมนา
“นวัตกรรมการดูแลรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก”
วิทยากร
วิทยากรโดย

 - ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

-คุณสามารถ บุญธราทิพย์

ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเคม อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ดำเนินรายการโดย

 ดร.บรรเจิด ดอนเนตรงาม

นักวิชาการมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจทางด้านยานยนต์ 
สถานที่จัดงาน
ณ Hall 3 – Hall 4 ชั้น 3 อาคาร Convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ไม่มีค่าใช้จ่าย

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรพรรณ ทวีศรี
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-855-0970

หากท่านต้องการสมัคร “นวัตกรรมการดูแลรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก”
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: สถานการณ์การใช้รถยนต์, การบำรุงรักษารถยนต์, การดูแลรถยนต์, นวัตกรรมการดูแลรถยนต์, มาตรฐานที่ให้บริการด้านบำรุงรักษา, - แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์
3800บาท
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้บริษัทใดที่ทำให้เครื่องจักรมีการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงธุรกิจมากกว่าคู่แข่ง และยังเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิต เป็นการใช้เวลาในการผลิตได้อย่างคุ้มค่า จากการที่เครื่องจัก
3900บาท
การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตในระดับต่างๆ จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพ
4000บาท
ในการทำงานนั้นไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบริหาร ด้านการผลิต ด้านการออกแบบ ด้านการซ่อมบำรุง ล้วนแล้วแต่มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น แต่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ถูกแก้ไขโดยให้พนักงานทุกส่วนงาน ทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา กิจกรรมกลุ่ม QCC หรือ QC Story จึ
3500.00บาท
สุดยอดเทคนิคการลดต้นทุนด้วย Lean-Kaizen” เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้สัมมนาเข้าใจถึงการลดต้นทุนการผลิต สินค้า และบริการ ที่องค์กรสามารถทำได้ด้วยต้นเอง โดยการปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปรับปรุง เพื่อให้กระบวนการปฏิบัต
3800บาท
ปัจจุบันมีการนำสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ในสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก แต่การนำสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้ามาใช้ หรือจัดเก็บจำเป็นต้องมีวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อมิให้เกิดอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานของรัฐได้มีการควบคุมทั้งก
3900บาท
1. เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 2. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ 3. เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องม
3800บาท
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทำให้องค์ต้องปรับ กลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพื่อให้องค์กรอยู่เหนือคู่แข่ง และมีกำไรให้มากที่สุด แต่บางองค์กรก็ต้องประสบกับปัญหาในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้องค์กรไม่สา
ไม่มีค่าใช้จ่าย
งานสัมมนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ “เจาะลึกเครื่องทำน้ำเย็นในยุค IoTเชื่อมโลก”เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่มีความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเจาะลึกเทคโนโลยีระบบทำความเย็นและการถ่ายทอดจากบุคลากรที่มีประสบการณ์จริงเพื่อให้ผ