สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

“นวัตกรรมการดูแลรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก”

จำนวนคนดู 165 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
“นวัตกรรมการดูแลรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก”
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เรื่อง นวัตกรรมการดูแลรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะมีเนื้อหาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานในวงการธุรกิจยานยนต์และตลอดจนอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
หัวข้ออบรมสัมมนา
“นวัตกรรมการดูแลรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก”
วิทยากร
วิทยากรโดย

 - ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

-คุณสามารถ บุญธราทิพย์

ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเคม อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ดำเนินรายการโดย

 ดร.บรรเจิด ดอนเนตรงาม

นักวิชาการมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สถานการณ์การใช้รถยนต์, การบำรุงรักษารถยนต์, การดูแลรถยนต์, นวัตกรรมการดูแลรถยนต์, มาตรฐานที่ให้บริการด้านบำรุงรักษา, - แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์
การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ให้เจ้าหน้าที่โรงงานควบคุมอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกันมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการอนุรักษ์พลังงาน
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 17025 : 2005
3500บาท
มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือ สอบเทียบ (มอก.- ISO/IEC 17025 : 2005)
การเลือกใช้เครื่องมือ-วิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน
3800บาท
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่หลากหลาย ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างเป็นวัฒนธรรมในการพัฒนาในองค์กร โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเ