หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning & Control : PPC)

รหัสหลักสูตร: 66471

จำนวนคนดู 6646 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning & Control : PPC)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและส่งมอบ ตลอดจนการปรับแนวทางการบริหารจัดการผลิตในอุตสาหกรรมให้้เหมาะสมสอดคล้องกับ แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น แนวคิดการผลิตแบบ Lean ที่มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าด้านต่าง ๆ ในการผลิตออกไป โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ยิ่งควรที่ผู้รับผิดชอบจะต้องได้รับการพัฒนาด้วยการเสริมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อันควรเรียนรู้ในหลักสูตรนี้....   

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) :
   1.    มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและแนวทางการวางแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องต่าง ๆ  ที่เป็นหัวข้อของการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
   2.    เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
   1. พื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต
          >  ปัจจัยการผลิต (Input)      
          >  กระบวนการผลิต (Process)
          >  ผลผลิต (Output)
   2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)
          > ประเภทของการพยากรณ์
          > ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ที่ช่วยให้เห็นความต้องการลูกค้า           
   3. การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ     
           >  กำลังการผลิตและการวางแผนกำลังการผลิต
           >  การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
           >  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อช่วยตัดสินใจลงทุนการผลิต
   4. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ    
            >  แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)         
            >  ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)   
   5. เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร
            > ระบบ MRP                        
            > ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิทธิภาพ
   6. กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory)   
            >  เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ)
            >  เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม
   7. กลยุทธ์การจัดตารางการผลิตและการกำหนดงาน
            >  การจัดตารางการปฏิบัติการ
            >  การกำหนดภาระงาน
            >  การจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ
   8. การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบลีน (LEAN)  และกรณีตัวอย่าง
   9. สรุป และถามตอบเกี่ยวกับการนำไปใช้งาน
แนวทางการเรียนรู้  
     - บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)    
     - ถาม-ตอบ (Question & Answer)                 
     - เรียนรู้จากกรณีศึกษา
     - กิจกรรมระดมสมอง พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้      

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - วิศวกร หรือหัวหน้างานจากทุกสายงาน  หัวหน้าหน่วย หัวหน้ากะในสายการผลิต  
   - จำนวนไม่เกิน 30 คน/ต่อรุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning & Control : PPC)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม Production Planning & Control, การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ, อบรม ออนไลน์ PPC, (Production Planning & Control : PPC), อบรม การวางแผนและการควบคุมการผลิต, อบรม PPC

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic...

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้