registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Service Delight : การบริการเหนือความคาดหมาย

จำนวนคนดู 221 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Service Delight : การบริการเหนือความคาดหมาย
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หัวข้อการบรรยาย

 บริการในแบบที่ลูกค้ายุคปัจจุบันต้องการ 

 ปรับมาตรฐานการบริการสู่การสร้างสิ่งที่แตกต่าง 

 แนวคิดสู่การสร้างความต่างที่พึงพอใจเหนือความคาดหมาย 

 บุคลิกภาพที่เข้าถึงจุดสัมผัส 

 บริการและความใส่ใจด้วย Service mind 

 Service Delight บริการที่เหนือความคาดหมาย 

 ขั้นตอนการทำ Service Delight 

 จุดสัมผัสของการบริการสามารถสร้างความประทับใจได้ 

 ขอบเขตในการทำบริการให้ประทับใจ 

 สังเกตจุดสัมผัสของลูกค้า 

 เกณฑ์การวัดระดับการบริการที่เหนือความคาดหมาย 

 สรุปการอบรม

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)