สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

พลังแห่งถ้อยคำนำเสนอ สู่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ Attractive Personality & Effective Communications Skills)

จำนวนคนดู 858 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พลังแห่งถ้อยคำนำเสนอ สู่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ Attractive Personality & Effective Communications Skills)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เพราะทุกคนพูดได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดเป็น (ในเครื่องหมายคำพูด)

การพูดและการสื่อสาร เปรียบเสมือนใบเบิกทางพาทุกท่านสู่ความสำเร็จ ดังคำพูดที่ว่า

พูดดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ไม่ว่าจะเป็นในบทบาทของลูกน้องพูดอย่างไรให้หัวหน้าเอ็นดู รักใคร่ บทบาทหัวหน้าพูดอย่างไรให้ลูกน้องศรัทธา บทบาทเจ้าของธุรกิจเจราธุรกิจเพื่อให้ได้ Order จากลูกค้า เป็นต้น

พบเคล็ดลับการเป็นนักพูดและนักนำเสนออย่างมืออาชีพ

ในงานสัมมนาฟรี... พลังแห่งถ้อยคำนำเสนอ สู่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ

(Attractive Personality & Effective Communication Skills)

เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น ให้ท่านได้พัฒนาตนเองสู่นักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมในอนาคต

อันประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. เคล็ดลับการเรียงร้อย...ถ้อยคำภาษากับการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ

2. เทคนิคการพูดและการนำเสนอ และการโน้มน้าวใจ

3. การพัฒนาบุคลิกภาพจากภายใน..สู่ภายนอก และสร้างภาพลักษณ์ที่ดึงดูดใจ

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการพูด, อบรมการเป็นวิทยากร, อบรมบุคลิกภาพ, อบรมทักษะการพูด, อบรมการสร้างภาพลักษณ์, อบรมทักษะการนำเสนอ
เทคนิคการสอนงานแบบ OJT
3900บาท
เน้นการเรียนรู้เทคนิคการสอนงานจากประสบการณ์จริง การเตรียมตัว เทคนิคการสอน การวิเคราะห์ความเข้าใจของผู้ที่ถูกสอน
เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม -ภาษาอังกฤษ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการเขียนรายงานการประชุม
การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพือความสำเร็จ
3800บาท
หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกับการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์มากขึ้น จึงทำให้งานด้านกลยุทธ์ เป็นงานของทุกแผนก ทุกคนต้องมีความเข้าใจในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มากขึ้น มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยให้ทุกคนกลายเป็นกำลังสำคัญในการวิเคราะห์ และพัฒนาแผนกลยุทธ์
เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
3900บาท
การสรรหาและคัดเลือกถือเป็นด่านหน้าของการนำคนเข้าสู่องค์กร น้อยบริษัทที่จะให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้ จนกลายเป็นเรื่อง "รับคนผิดคิดจนบริษัทเจ๊ง" เนื่องจากตอนรับสมัครพนักงานไม่ได้ใส่ใจและกลั่นกรองคนที่ต้องการอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังไม่เคยคำนวณค่าใช้จ่า
IOT (Interner of Thing) สำหรับธุรกิจการขนส่งและคลังสินค้ายุค 4.0
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เตรียมพร้อมเปิดประตูสู่โอกาส และเชื่อมโยงการค้าการลงทุน พบกับเส้นทางสู่ความสำเร็จทางด้านอุตสาหกรรม และคู่ค้ามากมาย เพื่อผู้ประกอบการและนักธุรกิจในงาน Conference in "MHE & PACK MAC Exhibition 2019" ณ อิมแพคเมืองทองธานี Hall 8 ในวันที่ 6-9 มีนาคม 2562 ภายใน
การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน
3900บาท
มุ่งเน้นให้หัวหน้างาน มีหลักของการเป็นผู้บริหารในการรู้จักโอนถ่ายข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นที่สัมฤทธิ์ผล เข้าใจการกระจายความรับผิดชอบไปสู่ส่วนงานรองลงมา เพื่อลดเวลาที่สูญเสียโดยไร้ประโยชน์
การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HO-REN-SO
3500บาท
. เพื่อให้ทราบความจำเป็นใน การสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา ในกระบวนการทำงาน อย่างเป็นระบบด้วยหลักการ HORENSO
การดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม QCC เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
ในการทำงานนั้นไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบริหาร ด้านการผลิต ด้านการออกแบบ ด้านการซ่อมบำรุง ล้วนแล้วแต่มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น แต่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ถูกแก้ไขโดยให้พนักงานทุกส่วนงาน ทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา กิจกรรมกลุ่ม QCC หรือ QC Story จึ
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย 7QC Tools
3600บาท
แนวคิดเบื้องต้นในการมองปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงสามารถ หาแนวทางในการแก้ปัญหา