การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)

รหัสหลักสูตร: 66561

จำนวนคนดู 365 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ปัจจุบันนี้  ผู้ที่จะดำรงชีวิตการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดเพื่อให้ผลปฏิบัติงานตาม KPI ขององค์กรได้นั้น  ต้องมีแนวทางการปรับตัวในเรื่องของความรู้ ทักษะ และกรอบความคิดในการทำงาน ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในธุรกิจปัจจุบัน
     กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เป็นกรอบความคิดที่ทำให้เราเข้าใจในศักยภาพของตนเอง และวิธีการเอาชนะอุปสรรค โดยมุ่งเน้นไปที่ความพยายาม การเรียนรู้ และเชื่อว่าเราทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา
     ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามรถพัฒนาศักยภาพในการทำงานพร้อมจะมุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาองค์กรให้สำเร็จตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจกรอบความคิดแบบ Growth Mindset และ Fixed Mindset พร้อมตระหนักถึงความสำคัญ
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกรอบความคิดแบบ Growth Mindset และ Fixed Mindset
   3.  เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงวิธีการในการพัฒนากรอบความคิดแบบ Growth Mindset และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร
   1.  หลักการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ กรอบความคิด - การแสดงพฤติกรรม – ผลลัพธ์
   2.  ความหมายและความสำคัญของ Growth Mindset และ Fixed Mindset
   3.  5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Growth Mindset และ Fixed Mindset
               - VDO “เรียนรู้ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ Mindset”
   4.  Workshop ประโยชน์ของ Growth Mindset
   5.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
   6.  แนวทางการพัฒนา Growth Mindset
               - Inside Out Approach (การพัฒนาตนเองจากภายใน)
   7.  Work Shop “จับผิดความคิด Fixed Mindset”
               - Outside In Approach (การสร้างสภาพแวดล้อมจากภายนอก)
   8.  Work Shop “ฝึกการชื่นชม และให้ Feedback”
   9.  การพัฒนาแนวความคิด เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ลักษณะการเรียนรู้
               - บรรยาย กรณีศึกษา  กิจกรรมกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้
       1. หลักการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์
       2. กรอบความคิดแบบ Growth Mindset และ Fixed Mindset
       3. 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Growth Mindset และ Fixed Mindset
       4. แนวทางการพัฒนา Growth Mindset
              - Inside Out Approach
              - Outside In Approach
       5. การฝึกปฏิบัติวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนา Growth Mindset

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
    - พนักงานทุกระดับ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน, Growth Mindset for Growth Performance

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

จับธุรกิจให้อยู่หมัด..ด้วย แผนภาพธุรกิจและการเงิน ( Business Projection Plan )

ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น คุณต้องรีบแก้ไขโดยด่วน ! ในยุคนี้คุณจะต้องมีเครื่องมือ ที่่จะช่วยให้คุณมองเห็น กระบวนการทั้งหมดในธุรกิจของคุณ อย่างละเอียด และแม่นย่ำแล้วคุณมีเครื่องมือนั้นแล้วหรือยัง !!

อบรมหลักสูตร นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง