สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน

จำนวนคนดู 381 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล (Introduction)

 อยากให้งานใดๆออกมาดีได้นั้นต้องเริ่มต้นที่คนทำงานต้องมีคุณภาพ ต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของการทำงาน การพัฒนาคนเพื่อให้ผลงานออกมาดีได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยหัวหน้างาน โดยหัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทรองจากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลังจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์รับคนเข้ามาทำงานแล้ว หัวหน้างานมีหน้าที่หลักที่สำคัญต้องสอนงาน มอบหมายงาน รวมทั้งติดตามงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน เน้นเสริมสร้างทักษะที่สำคัญให้กับหัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการสอนงานได้เกิดการวางแผนก่อนการสอนงานอย่างเป็นระบบ และการบริหารคนให้ทำงานด้วยใจอย่างจะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนั้นตอบสนองเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Key Benefits)

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในสภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหา และนำปัญหาไปผ่านกระบวนการคิดในเชิงบวก เพื่อจัดการกับปัญหากับข้อผิดพลาดอย่างเป็นระบบ

2.เพื่อนำเครื่องมือต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการจัดการกับข้อผิดพลาดได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3.สามารถนำเทคนิค และทักษะการสอนงาน มอบหมายงาน การติดตามงาน นำไปบริหารคนให้ทำงานได้อย่างเป็นระบบ เสริมสร้างประสิทธิภาพของงานได้อย่างแท้จริง


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.กรอบแนวคิดการสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน

2.บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่องานของหัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

3.เรียนรู้พฤติกรรมคนในองค์กร

  ลักษณะของผู้นำ 4 สไตล์

  ลักษณะของผู้ตาม 4 แบบ

  ปัญหาคนทำงานระหว่าง Generation จะแก้อย่างไร?

4.เรียนรู้คนผ่านเครื่องมือ D-I-S-C เพื่อการประสานงานที่ดี

5.เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

6.กลยุทธ์การสอนงานแบบเข้าใจง่าย

7.กลยุทธ์การมอบหมายงาน

8.การเลือกใช้เครื่องมือใช้การแยกประเด็นของปัญหา

9. การวิเคราะห์ปัญหาและความสัมพันธ์ของปัญหา

10.สรุปประเด็นหลักของปัญหาแนวทางในการตัดสินใจในการแก้ปัญหา

11.ติดตามงานอย่างเป็นระบบตามหลัก PDCA Model

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

•9.00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

•การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

•การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ


Sponsored
สัมมนาฟรี New Retail อนาคตของวงการค้าปลีกในประเทศไทย

ครั้งแรกกับงานสัมมนาเชิงธุรกิจของ Brand Inside ที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกค้าปลีกยุคใหม่ ร...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์

เรียนรู้ช่องทางการสร้างรายได้หลักแสน/เดือน ผ่านทางการขาย #สินค้าไทย #สินค้าOTOP #สินค้า...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ

ปัจจุบันวิทยากรรับเชิญ บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัดวิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร อิสระที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท สิริมาตาคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด และบริษัท ศุภทัศนา ขนส่ง จำกัด(ปัจจุบัน)

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining
สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
3900บาท
เรียนรู้เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร้างความเป็นสุดยอดนักขาย สามารถบรรลุเป้าหมาย และสร้างยอดขายได้อย่างรวดเร็ว
Signature Analysis for Selection Technique
3900บาท
เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น Signature Analysis for Selection Technique
หลักสูตร  Purchasing Flow
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนการจัดซื้ออย่างถูกต้องเหมาะสมและเข้าใจระดับการจัดการในการวางแผนบริหารการจัดซื้อให้เหมาะสมกับองค์กร
หลักสูตร ลดอุบัติเหตุในที่ทำงานโดยใช้เทคนิค KYT
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็มนะคะ
LEAN EXPRESS for SMEs
19,000บาท
บริษัทท่านเคยเจอปัญหานี้ไหม รายได้เยอะแต่กำไรเหลือนิดเดียว หรือบางองค์กรขาดทุนด้วยซ้ำ การทำงานล่าช้า ส่งของไม่เคยทัน พนักงานก็ขยันทำงานนะ แต่ผลผลิตที่ได้ต่อวันน้อย เก็บสต๊อกสินค้าจำนวนมาก การทำงานเดินไปเดินมา สุดท้ายลูกค้าไม่ค่อยพอใจ
Sponsored
สัมมนาฟรี New Retail อนาคตของวงการค้าปลีกในประเทศไทย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งแรกของ Brand Inside ในหัวข้อ New Retail อนาคตของวงการค้าปลีกในประเทศไทย ร่วมกันค้นหาคำตอบว่าค้าปลีกไทยจะเอาตัวรอดได้อย่างไรในยุคที่อีคอมเมิร์ซกำลังมาแรง
หลักสูตร เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ HR และผู้บริหารควรทราบ
2900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการ และนำไปปฏิบัติใช้ในองค์กได้อย่างถูกต้อง
การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก 4M
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนนะคะ
สร้าง DCC มืออาชีพขั้นเทพอย่างไร ที่ใครๆ ก็ต้องทึ่ง
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของ DCC เพื่อให้องค์กรมีระบบการควบคุมเอกสารที่มีประสิทธิภาพไม่ต้องหา DCC ใหม่บ่อยๆ