การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis

จำนวนคนดู 553 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

 ท่านจะได้รับทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบของ Problem Solving Technique, 8D Report, Why-Why Analysis Technique, Cause and Effect Diagram and Pareto Diagram Technique. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและช่วยให้องค์กรเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำได้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง


หัวข้ออบรมสัมมนา
•ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ

•ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปํญหา (Corrective Action Process)

•ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา

•การหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)

•เครื่องมือ สำหรับ การแก้ไขปัญหา (Problem Solving Method)

•เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Pareto Diagram Technique

•เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Cause and Effect Diagram

•เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Why-Why Analysis Technique

•รายละเอียดขั้นตอนของการทำ 8D

•กิจกรรมการแก้ไขปัญหาในเชิงของ Problem Solving โดยใช้หลักการของ 8D และ Why-Why Analysis


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Anal

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด