สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ลดค่าซ่อมบำรุงด้วยวิศวกรรมยานยนต์ขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานขับรถทั่วไปและรถบรรทุกขนาดใหญ่

จำนวนคนดู 141 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ลดค่าซ่อมบำรุงด้วยวิศวกรรมยานยนต์ขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานขับรถทั่วไปและรถบรรทุกขนาดใหญ่
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

     ในภาคอุตสาหกรรมขนส่ง / Logistic ต้นทุนของธุรกิจนี้อีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญคือค่าบำรุงรักษารถยนต์นั่นเองยิ่งเป็นรถยนต์หรือรถบรรทุกขนาดใหญ่ค่าซ่อมบำรุงรักษายิ่งสูงเป็นเงาตามตัว ในบางครั้งบางชิ้นส่วนยังไม่ถึงระยะเปลี่ยนต้องได้เปลี่ยนเนื่องจากเกิดการสึกหรอเร็วกว่ากำหนด ผู้ประกอบการ / เจ้าของกิจการต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้

      พนักงานขับรถถือว่าเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งในการลดต้นทุนตรงจุดนี้ และพนักงานขับรถจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจด้านเครื่องยนต์ (Engine) ชุดเกียร์ (Transmission) ระบบส่งกำลัง (Power Train) ระบบช่วงล่าง (Chassis) ชุดคลัตซ์ (Clutch) ชุดเฟืองท้าย (Differential) ระบบแอร์คอนดิชั่น ระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ ระบบระบายความร้อน ระบบรองรับน้ำหนัก และสั่นสะเทือน เป็นต้น พนักงานขับรถต้องทราบ จุดแข็ง จุดอ่อน หลักการทำงานของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นในรถยนต์ และมีพื้นฐานหลักการวิเคราะห์สาเหตุเพื่อการแก้ไขซ่อมบำรุงเบื้องต้นและจะขับรถอย่างไรให้ลดการสึกหรอให้ได้มากที่สุด พฤติกรรมการขับรถแต่ละแบบส่งผลเสียกับระบบและชิ้นส่วนไหนบ้าง เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถไปในทางที่ดี เพื่อลดการสึกหรอยืดอายุการใช้งานของรถยนต์

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

     1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบต่างๆ ในรถยนต์และพื้นฐานหลักการวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นให้พนักงานขับรถ

     2. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับรถเพื่อลดการสึกหรอของรถยนต์

     3. เพื่อเป็นแนวทางในการลดค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ให้องค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร :

• โครงสร้างและองค์ประกอบของรถยนต์ 

• หลักการและระบบการทำงานของเครื่องยนต์ (Engine) และการวิเคราะห์ 

• ระบบการทำงานของชุดเกียร์ (Transmission) และการวิเคราะห์ 

• ระบบการทำงานของระบบส่งกำลัง (Power Train) และการวิเคราะห์ 

• หลักการทำงานของระบบช่วงล่าง (Chassis) + ระบบเบรก + ตัวถัง (Body) และการวิเคราะห์ 

• ระบบการทำงานของชุดคลัตซ์ (Clutch) และการวิเคราะห์ 

• ระบบควบคุมรถยนต์ และการวิเคราะห์ 

• ระบบการทำงานของระบบแอร์คอนดิชั่น และการวิเคราะห์ 

• ระบบการทำงานของระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ และการวิเคราะห์ 

• ระบบการทำงานของระบบระบายความร้อน และการวิเคราะห์ 

• ระบบการทำงานของชุดเฟืองท้าย (Differential) และการวิเคราะห์ 

• ระบบรองรับน้ำหนัก และการสั่นสะเทือน และการวิเคราะห์ 

• ระบบหล่อลื่นในรถยนต์ และการวิเคราะห์ 

• วิธีการวิเคราะห์อาการสึกหรอของรถยนต์ และการซ่อมบำรุง 

• เทคนิคการขับรถเพื่อการประหยัดน้ำมัน 

• เทคนิคการขับรถเพื่อลดการสึกหรอของ... 

- เครื่องยนต์ 

- ชุดคลัตซ์ 

- ชุดเกียร์ 

- ชุดเฟืองท้าย 

- ชุดส่งกำลัง 

- ระบบช่วงล่าง (Chassis) + ระบบเบรก + ตัวถัง (Body) 

• กิจกรรมสร้างจิตสำนึกเทคนิคการขับรถแบบมืออาชีพ 

• กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย


ลักษณะการอบรม :

     1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 60 % ปฏิบัติ 40 %

     2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

Ø ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอื่นๆ

Ø วิศวกรทุกส่วนงาน

Ø หัวหน้างาน QC/QA, R&D, New Model

Ø ช่างเทคนิค

Ø บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

บริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ มาตราฐานต่างๆ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter
Rapport ทักษะการสื่อสารเพื่อการเข้าถึงผู้อื่น
5500บาท
การสร้างสัมพันธภาพเป็นหนึ่งในทักษะพื้นฐานสำหรับทุกคน หากเราสามารถ “เปิดใจ” กับคนที่อยู่ตรงหน้าของเราได้ เปรียบเสมือนเราได้ “เปิดประตู” ระหว่างเราและเขาให้มองเห็นซึ่งกันและกันในมิติต่างๆ
เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
3500บาท
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละรูปแบบ 2. มีทักษะในการจัดและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมการ การประสานงาน การควบคุมการประชุม การจัดการงานเอกสารต่างๆ ตลอดจนการทำรายงานและการติดตามผลการดำเนินงาน ห
เทคนิคการแก้ัปัญหาด้วย 7 QC  Tools Techniques
3500บาท
เครื่องมือทั้ง 7 แบบ มีความสำคัญและการนำมาใช้ตามลำดับของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนที่เหมาะสม การเลือกใช้เครื่องมือในแต่ละขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาจึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือนั้น ๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถ
WRITING FOR PR & CORP. COMM. การเขียนสไตล์พีอาร์และสื่อสารองค์กร
5000บาท
คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่ ? ที่ไม่สามารถเขียนงานประชาสัมพันธ์ให้ตรงประเด็น สั้น กระชับ เข้าใจง่าย หลักสูตรนี้ สามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เขียนงานพีอาร์ทุกรูปแบบได้อย่างมืออาชีพ
IOT (Interner of Thing) สำหรับธุรกิจการขนส่งและคลังสินค้ายุค 4.0
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เตรียมพร้อมเปิดประตูสู่โอกาส และเชื่อมโยงการค้าการลงทุน พบกับเส้นทางสู่ความสำเร็จทางด้านอุตสาหกรรม และคู่ค้ามากมาย เพื่อผู้ประกอบการและนักธุรกิจในงาน Conference in "MHE & PACK MAC Exhibition 2019" ณ อิมแพคเมืองทองธานี Hall 8 ในวันที่ 6-9 มีนาคม 2562 ภายใน
หลักสูตร การสอนงานแบบ On The Job Training ( 21 มี.ค.62)
3900บาท
จะพัฒนางานให้มีคุณภาพได้นั้นสิ่งแรกที่หัวหน้างานควรกระทำคือการสอนงาน เพราะการสอนงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้งานเพราะเป็นสิ่งจำเป็นที่พนักงานใหม่ หรือแม้แต่เรียนรู้งานใหม่ที่พนักงานไม่เคยทำมาก่อน การสอนงานแบบ On The Job Training เ
เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (HR Tools & Tricks for Non HR) รุ่นที่ 3
4000บาท
การส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานเรื่องเทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อองค์กรของท่าน