Unlocking Successful Trademark Strategy

รหัสหลักสูตร: 56888

จำนวนคนดู 442 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้สุดยอดเทคนิคการเพิ่มมูลค่า “เครื่องหมายการค้า” สู่การเป็น Sustainable Living Brand เริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อ ไปจนถึงวิธีการออกแบบ พร้อม Workshop การสืบค้นเครื่องหมายการค้าก่อนยื่นคำขอเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง Case study เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าและวิธีการรับมือที่ถูกต้อง
หัวข้ออบรมสัมมนา
 • ถอดรหัส พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าฯ
  โดย นายศิวรุฒิ ธรรมรงค์ ทนายความกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 • กลยุทธ์การตั้งชื่อและออกแบบเครื่องหมายการค้าให้สามารถจดทะเบียนได้
  โดย นายธีรภัทร เหล่าภัทรเกษม ทนายความกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 • กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าเครื่องหมายการค้าสู่การเป็น Sustainable Living Brand
  โดย นางสาวพิชามญชุ์ จันทรภักดี ผู้จัดการฝ่ายเครื่องหมายการค้าและคดี 
 • ศึกษา Case study เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า พร้อมวิธีรับมือที่ถูกต้อง
  โดย นายศิวรุฒิ ธรรมรงค์ ทนายความกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 • Workshop การสืบค้นเครื่องหมายการค้าก่อนยื่นคำขอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับจดทะเบียน
  โดย นายชลทิตย์ นาคปรางค์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเครื่องหมายการค้าและคดี
  - แนะนำวิธีการสืบค้นความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าจากฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  - แบ่งกลุ่มสืบค้นความเหมือนคล้ายและวางแผนกลยุทธ์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  - นำเสนอแผนกลยุทธ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Sponsored
การบริหารความเสี่ยง : Risk Management

ในการบริหารองค์กรนั้น การจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินก...

ดูรายละเอียด
Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม

      การเกิดขึ้นของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อได้ยากข...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เครื่องหมายการค้า, สร้างแบรนด์, ทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมาย, ธุรกิจ, Trademark