หลักสูตร การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

รหัสหลักสูตร: 66843

จำนวนคนดู 2066 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
รอบที่

1

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

          การบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน ต้องประสบปัญหาต่างๆ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรโดยตรง ดังนั้น กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จำเป็นต้องตระหนักถึง การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เราต้องทำความเข้าใจ นิยามการจัดการความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง รวมถึงการจัดการความเสี่ยง กับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ได้ และจะนำไปสู่การรับมือ/ปฏิบัติต่อความเสี่ยง (Risk Treatment) ในที่สุด

วัตถุประสงค์

          1.เพื่อความเข้าใจถึง การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

          2.เพื่อความเข้าใจการจัดการความเสี่ยง กับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

          3.เพื่อความใจการรับมือ/ปฏิบัติต่อความเสี่ยง (Risk Treatment)

ลักษณะการเรียนรู้

          1.เน้นการเรียนรู้แบบถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Learning)

          2. เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)

          3.เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.

          4.Work shop / Case Study

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

          1. สามารถนำการประยุกต์การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ในงานปัจจุบันได้

          2. สามารถเข้าใจการจัดการความเสี่ยง กับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ได้

          3. สามารถนำไปรับมือ/ปฏิบัติต่อความเสี่ยง (Risk Treatment) ได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร


Session 1 : มารู้จัก...การจัดการความเสี่ยง RM กัน

 • ความเสี่ยง คือ…?
 • นิยามการจัดการความเสี่ยง
 • ความเสี่ยง 4 ลักษณะ
 • ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor)
 • พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงได้อย่างไร

Session 2 : การจัดการความเสี่ยง กับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

 • การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ...ที่ควรเข้าใจ
 • การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
 • องค์ประกอบการจัดการความเสี่ยง
 • การควบคุม (Control)
 • มาตรการ 5R
 • องค์ประกอบสนับสนุนระบบจัดการความเสี่ยง
 • การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

Session 3 :การรับมือ/ปฏิบัติต่อความเสี่ยง (Risk Treatment)

 • การติดตามและทบทวนความเสี่ยง (Risk Monitoring & Review)
 • กรณีศึกษา RM Case Study

                     - ตัวอย่างการวางแผนตอบสนองความเสี่ยง

                     - ตัวอย่างแผนรับมือกับความเสี่ยง

วิทยากร
ดูประวัติ

ธณุพล รัตนบุรี (OLE)

อบรมสำหรับองค์กร (การบริหาร, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย

 • เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม การจัดการความเสี่ยง, อบรม 2566, อบรมออนไลน์ 2566, อบรม สัมมนา 2566, หลักสูตรอบรม 2566, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด