หลักสูตรอบรม การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

รหัสหลักสูตร: 66843

จำนวนคนดู 172 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตรอบรม การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
รอบที่

1

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 54 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 54 วัน


รอบที่

2

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 139 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 139 วัน


รอบที่

3

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 265 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 265 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

          การบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน ต้องประสบปัญหาต่างๆ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรโดยตรง ดังนั้น กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จำเป็นต้องตระหนักถึง การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เราต้องทำความเข้าใจ นิยามการจัดการความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง รวมถึงการจัดการความเสี่ยง กับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ได้ และจะนำไปสู่การรับมือ/ปฏิบัติต่อความเสี่ยง (Risk Treatment) ในที่สุด


วัตถุประสงค์

          1.เพื่อความเข้าใจถึง การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

          2.เพื่อความเข้าใจการจัดการความเสี่ยง กับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

          3.เพื่อความใจการรับมือ/ปฏิบัติต่อความเสี่ยง (Risk Treatment)


ลักษณะการเรียนรู้

          1.เน้นการเรียนรู้แบบถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Learning)

          2. เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)

          3.เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.

          4.Work shop / Case Study


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

          1. สามารถนำการประยุกต์การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ในงานปัจจุบันได้

          2. สามารถเข้าใจการจัดการความเสี่ยง กับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ได้

          3. สามารถนำไปรับมือ/ปฏิบัติต่อความเสี่ยง (Risk Treatment) ได้
หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร


          Session 1 : มารู้จัก...การจัดการความเสี่ยง RM กัน

                    ความเสี่ยง คือ…?

                    นิยามการจัดการความเสี่ยง

                    ความเสี่ยง 4 ลักษณะ

                    ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor)

                    พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงได้อย่างไร

          Session 2 : การจัดการความเสี่ยง กับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

                    การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ...ที่ควรเข้าใจ

                    การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

                    องค์ประกอบการจัดการความเสี่ยง

                    การควบคุม (Control)

                    มาตรการ 5R

                    องค์ประกอบสนับสนุนระบบจัดการความเสี่ยง

                    การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

                    การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

          Session 3 :การรับมือ/ปฏิบัติต่อความเสี่ยง (Risk Treatment)

                    การติดตามและทบทวนความเสี่ยง (Risk Monitoring & Review)

                    กรณีศึกษา RM Case Study

                              •ตัวอย่างการวางแผนตอบสนองความเสี่ยง

                              •ตัวอย่างแผนรับมือกับความเสี่ยง


วิทยากร
ดูประวัติ

ธงธน รัตนบุรี

สำหรับองค์กร (การบริหาร, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย

          เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป


สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม การจัดการความเสี่ยง, อบรม 2566, อบรมออนไลน์ 2566, อบรม สัมมนา 2566, หลักสูตรอบรม 2566, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR) #เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นต้นทุนที่มีค่ามาก สามารถพัฒนาได้แบบไม่มีขีดจำกัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้