registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

หลักสูตร Professional Negotiation Skills ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

จำนวนคนดู 1055 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Professional Negotiation Skills ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 24 ธันวาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 12 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 29 มกราคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 48 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 29 เมษายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 139 วัน


รอบที่

4

วันที่จัดงาน 29 พฤษภาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 169 วัน


รอบที่

5

วันที่จัดงาน 29 มิถุนายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 200 วัน


รอบที่

6

วันที่จัดงาน 29 กรกฎาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 230 วัน


รอบที่

7

วันที่จัดงาน 29 กันยายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 292 วัน


รอบที่

8

วันที่จัดงาน 29 ตุลาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 322 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล


ในยุคสมัยนี้ในโลกของธุรกิจแล้ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟาดฟัน ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ อาวุธที่นำมาใช้ในแต่ละบุคคลอันดับเบื้องต้นนั้น คือ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน อันดับถัดมาคือโอกาสทางธุรกิจ และกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในแต่ละเหตุการณ์ หลาย ๆ คนมองว่าประสบการณ์คือสิ่งจำเป็นในการอ่านเกมส์ของคู่ต่อสู้ แต่แท้จริงแล้ว ทุกองค์ประกอบสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น และมีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ก็คือ การใช้คำพุด เพื่อการเจรจาสื่อสารให้ได้มาซึ่งความสำเร็จและเป้าหมาย การเจราต่อรองนั้น เป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนต่างคุ้นเคย หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาให้ทุกคนเป็นมืออาชีพ มีรูปแบบมีขั้นตอน และมีความผิดพลาดน้อยที่สุดในการเจรจากับกลุ่มลูกค้าทุกสถานการณ์

หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพื่อการติดต่อทางธุรกิจให้สำเร็จ เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่แบบมืออาชีพกว่าที่เคยเป็น เปิดรับความสำเร็จที่เข้ามาในชีวิต และเป็นที่รักของคนอื่น ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น นอกจากที่จะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ แล้วยังสามารถนำไปเจรจาต่อรองเรื่องงาน เรื่องอื่นๆ ได้อย่างสำเร็จ วิทยากรมีการเล่าเรื่องและยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริงจากประสบการณ์ เพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบและเข้าใจในทุกมิติ ทั้งนี้ยังมีการทำ Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมในขั้นตอนต่างๆ เตรียมพร้อมสู่ "ความเป็นมืออาชีพและผู้ชนะ" อย่างแท้จริง


ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. เข้าใจถึงเป้าหมายการสร้างความสำเร็จเป็นยังไง

2. เปลี่ยนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง รักองค์กร และงานที่ทำมากยิ่งขึ้น

3. ยอดขายเพิ่มหากท่านเป็นพนักงานขาย ด้วยเอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวในรูปแบบของคุณเอง

4. ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า และบริษัทของคุณ บอกต่อ ใช้ซ้ำ เพราะชอบในตัวคุณ

5. ธุรกิจเติบเติบโต เป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเจรจาในธุรกิจใดได้เปรียบเสมอ

6. ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ้น เพื่อแนวทางการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ที่ดีในอนาคตหัวข้ออบรมสัมมนา


ตารางการฝึกอบรมสัมมนา

09:00-10:30   1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม

                      2. กิจกรรมปลุก “ไฟในตนเอง” (The Power of Confidence)

                      3. กลยุทธ์การค้นหาศักยภาพสูงสุดภายในแบบเฉบับตนเอง

                      4. เสริมพลังชีวิต คิดเชิงบวก (Positive Thinking)

                      5. แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์

                      6. ประเภทของการเจรจาต่อรองที่น่าสนใจและวิธีการเลือกที่จะนำไปใช้

                      7. องค์ประกอบในการเจรจาต่อรอง

10:30-10:45พักรับประทานอาหารว่าง


10:45-12:00   1. กิจกรรม ฝึกจิต คิดเปลี่ยน
                          Working Step

                      2. การใช้แนวคิดแบบจิตวิทยาเพื่อการต่อรอง

                          - นิสัย (Nature)

                          - อารมณ์และเหตุผล (Emotion and Rational Side)

                          -  สถานภาพ (Status) และ บทบาท (Roles)

                      3. แนวทางการเจรจา ภาษา Game Theory

                          - หลักการทั่วไปพึงนำเอาไปใช้

                          - ประสิทธิภาพของการใช้อย่างมืออาชีพ

                      4. เทคนิคการเจรจาด้วยรูปแบบผสมผสาน

12:00-13:00พักรับประทานอาหารเที่ยง


13:00-14:30   1. กิจกรรม “เจรจาค้นหาความต้องการ”

                      2. ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล

                      3. กลยุทธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนเจรจา

                          - มีวิสัยทัศน์ (Vision)

                          - มีความสามารถ (People Skill)

                          - คิดเป็น (Know how to think)

                          - มีความรู้ (Educated)

                          - ทันสมัย (Modern)

                          - สร้างสรรค์ (Constructive)

                          - การรับรู้ (Perception)

                      4. จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจใน 5 นาที

                      5. ขั้นตอนการเตรียมการเจรจา

                          - ความสำคัญของการเตรียมการเพื่อเจรจาให้ได้ชัยชนะ

                          - การสะสม แสวงหาข้อมูล

                          - กำหนดวัตถุประสงค์

                          - กำหนดกลยุทธ์

                          - กำหนดบทบาทหน้าที่

                      6. กิจกรรม สมรภูมิการแก้ปัญหาเพื่อการเจรจา

14:30-14:45พักรับประทานอาหารว่าง


14:45-16:00    1. Listening & Speaking Technique

                       2. เทคนิคการเจรจาต่อรองในแบบต่างๆ

                       3. การทำข้อเสนอ การรวบรวมสรุปประเด็น

                       4. เทคนิคการต่อรองขั้นท้ายสุด

                       5. การปิดการเจรจาต่อรองขั้นเทพ

                       6. การทำข้อตกลง

                       7. สรุปเนื้อหาโดยรวม

                   


วิทยากร

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

ด้านการขาย การบริการ การตลาด บุคลิกภาพปัจจุบัน วิทยากรการขาย การบริการ และทักษะทั่วไป (Soft Skills) ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Skin Con­cept (ผลิตภัณฑ์สกินแคร์) ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด Sis­ter Spring Clinic และ Bangkok Clinic Revolution

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้เข้าอบรม


• บริษัทหรือองค์กร ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของท่าน ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง รักองค์กร ภูมิใจในงานที่ทำ มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย

• บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจ สร้างความเชื่อถือในการเจรจาต่อรอง

• ผู้ที่รู้สึกหมดพลัง สิ้นหวัง ต้องการกลับมารักและศรัทธา เพิ่มไฟในตัวเองอย่างเต็มหัวใจ

• ทุกท่านที่ต้องการเติมพลัง ฝึกเทคนิค และเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารแบบสะกดจิตผู้ฟัง ให้ดูดีแบบมืออาชีพที่ดูน่าชื่นชม สมกับเป็นสุดยอดนักเจรจา

• ผู้ที่เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และเตรียมพบนำเสนองานลูกค้า

• เจ้าของธุรกิจทุกแขนงอาชีพ

• พนักงานขายแบบ Face To Face หรือ ทางโทรศัพท์ และพนักงานบริการ


รูปแบบการอบรม

•การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

     -การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

     -WorkShop : เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

     -การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการนำเสนอ

     -การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่


สถานที่จัดงาน

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพ (Grand Sukhumvit Hotel Bangkok)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท Promotion!! พิเศษ สมัครเข้าอบรมครบ 4 ท่าน / ชำระเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณพลอย
เบอร์โทรศัพท์ :0897737091

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Professional Negotiation Skills ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา,หลักสูตรเจรจาต่อรอง,negotiation skill, หลักสูตรเจรจาต่อรอง,hrdcentertraining, professional negotiation,hrdcentertraining,เจรจา, สื่อสาร,เจรจาต่อรองการขาย,hrdcentertraining, เจรจาต่อรองการขาย,hrdcentertraining, อบรมสัมมนา,hrdcentertraining,กลยุทธ์การ
300บาท
"เปลี่ยน Passion เป็น Action" Workshop ที่จะทำให้เราได้เริ่มต้นเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก่อนปีใหม่ที่จะมาถึง
กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหา
3800บาท
 ถ้าคุณต้องเจอทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่แตกต่าง  ถ้าคุณต้องดูแลลูกน้องที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่น่ารักสุดๆ ... ถึงประเภทที่เหลือทน  ถ้าคุณต้องบริหารจัดการทีมที่มีคนที่แตกต่าง...แต่ต้องนำทีมทั้งหมดให้ทำงานด้วยกันได้ดี
หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพ (ปรับลุค แต่ง สวย รวย สุข)
12900บาท
สอนบุคลิกภาพ ทั้งสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ สอนการแต่งกาย การเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะกับงานต่างๆ การทำผม แต่งหน้า เป็นคอร์สที่ทำให้รู้จักเอกลักษณ์และบุคลิกของเรา ให้มีบุคลิกโดดเด่น ดูดี
เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN
3500บาท
เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน รู้จักตนเอง และ ตระหนักในคุณค่าของตนเอง - เพื่อนร่วมงาน
การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้
คิดไทยพูด…อังกฤษขั้นสูง
4500บาท
พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐานแบบมืออาชีพ ด้วยวิธีง่าย ๆ ภายในระยะเวลาอันสั้นด้วย สุดยอดเคล็ดลับ “The Cross” ที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายๆ และจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม