หลักสูตร Professional Negotiation Skills ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

จำนวนคนดู 2151 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หลักการและเหตุผล


ในยุคสมัยนี้ในโลกของธุรกิจแล้ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟาดฟัน ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ อาวุธที่นำมาใช้ในแต่ละบุคคลอันดับเบื้องต้นนั้น คือ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน อันดับถัดมาคือโอกาสทางธุรกิจ และกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในแต่ละเหตุการณ์ หลาย ๆ คนมองว่าประสบการณ์คือสิ่งจำเป็นในการอ่านเกมส์ของคู่ต่อสู้ แต่แท้จริงแล้ว ทุกองค์ประกอบสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น และมีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ก็คือ การใช้คำพุด เพื่อการเจรจาสื่อสารให้ได้มาซึ่งความสำเร็จและเป้าหมาย การเจราต่อรองนั้น เป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนต่างคุ้นเคย หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาให้ทุกคนเป็นมืออาชีพ มีรูปแบบมีขั้นตอน และมีความผิดพลาดน้อยที่สุดในการเจรจากับกลุ่มลูกค้าทุกสถานการณ์

หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพื่อการติดต่อทางธุรกิจให้สำเร็จ เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่แบบมืออาชีพกว่าที่เคยเป็น เปิดรับความสำเร็จที่เข้ามาในชีวิต และเป็นที่รักของคนอื่น ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น นอกจากที่จะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ แล้วยังสามารถนำไปเจรจาต่อรองเรื่องงาน เรื่องอื่นๆ ได้อย่างสำเร็จ วิทยากรมีการเล่าเรื่องและยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริงจากประสบการณ์ เพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบและเข้าใจในทุกมิติ ทั้งนี้ยังมีการทำ Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมในขั้นตอนต่างๆ เตรียมพร้อมสู่ "ความเป็นมืออาชีพและผู้ชนะ" อย่างแท้จริง


ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. เข้าใจถึงเป้าหมายการสร้างความสำเร็จเป็นยังไง

2. เปลี่ยนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง รักองค์กร และงานที่ทำมากยิ่งขึ้น

3. ยอดขายเพิ่มหากท่านเป็นพนักงานขาย ด้วยเอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวในรูปแบบของคุณเอง

4. ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า และบริษัทของคุณ บอกต่อ ใช้ซ้ำ เพราะชอบในตัวคุณ

5. ธุรกิจเติบเติบโต เป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเจรจาในธุรกิจใดได้เปรียบเสมอ

6. ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ้น เพื่อแนวทางการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ที่ดีในอนาคตไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา


ตารางการฝึกอบรมสัมมนา

09:30-10:30   1. กลยุทธ์การค้นหาศักยภาพสูงสุดภายในแบบฉบับตนเอง

                      2. เสริมพลังชีวิต คิดเชิงบวก (Positive Thinking)

                      3. แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์

                      4. เสริมพลังชีวิต คิดเชิงบวก (Positive Thinking)

                      5. ประเภทของการเจรจาต่อรองที่น่าสนใจและวิธีการเลือกที่จะนำไปใช้

                      6. องค์ประกอบในการเจรจาต่อรอง

                    

10:30-10:45   พักเบรคช่วงเช้า


10:45-12:00   1. เทคนิค ฝึกจิต คิดเปลี่ยน
                          Working Step

                      2. การใช้แนวคิดแบบจิตวิทยาเพื่อการต่อรอง

                          - นิสัย (Nature)

                          - อารมณ์และเหตุผล (Emotion and Rational Side)

                          -  สถานภาพ (Status) และ บทบาท (Roles)

                      3. แนวทางการเจรจา ภาษา Game Theory

                          - หลักการทั่วไปพึงนำเอาไปใช้

                          - ประสิทธิภาพของการใช้อย่างมืออาชีพ

                      4. เทคนิคการเจรจาด้วยรูปแบบผสมผสาน


12:00-13:00   พักเบรกช่างเที่ยง


13:00-14:30   1. เทคนิค “เจรจาค้นหาความต้องการ”

                      2. ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล

                      3. กลยุทธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนเจรจา

                          - มีวิสัยทัศน์ (Vision)

                          - มีความสามารถ (People Skill)

                          - คิดเป็น (Know how to think)

                          - มีความรู้ (Educated)

                          - ทันสมัย (Modern)

                          - สร้างสรรค์ (Constructive)

                          - การรับรู้ (Perception)

                      4. จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจใน 5 นาที

                      5. ขั้นตอนการเตรียมการเจรจา

                          - ความสำคัญของการเตรียมการเพื่อเจรจาให้ได้ชัยชนะ

                          - การสะสม แสวงหาข้อมูล

                          - กำหนดวัตถุประสงค์

                          - กำหนดกลยุทธ์

                          - กำหนดบทบาทหน้าที่

                      6. กิจกรรม สมรภูมิการแก้ปัญหาเพื่อการเจรจา


14:30-14:45   พักเบรกช่วงบ่าย


14:45-16:00    1. Listening & Speaking Technique

                       2. เทคนิคการเจรจาต่อรองในแบบต่างๆ

                       3. การทำข้อเสนอ การรวบรวมสรุปประเด็น

                       4. เทคนิคการต่อรองขั้นท้ายสุด

                       5. การปิดการเจรจาต่อรองขั้นเทพ

                       6. การทำข้อตกลง

                       7. สรุปเนื้อหาโดยรวม

                   


วิทยากร

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

ด้านการขาย การบริการ การตลาด บุคลิกภาพปัจจุบัน วิทยากรการขาย การบริการ และทักษะทั่วไป (Soft Skills) ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Skin Con­cept (ผลิตภัณฑ์สกินแคร์) ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด Sis­ter Spring Clinic และ Bangkok Clinic Revolution

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา,หลักสูตรเจรจาต่อรอง,negotiation skill, หลักสูตรเจรจาต่อรอง,hrdcentertraining, professional negotiation,hrdcentertraining,เจรจา, สื่อสาร,เจรจาต่อรองการขาย,hrdcentertraining, เจรจาต่อรองการขาย,hrdcentertraining, อบรมสัมมนา,hrdcentertraining,กลยุทธ์การ