Logistics Instructor รุ่น 2

จำนวนคนดู 458 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Logistics Instructor รุ่น 2
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์เป็นปัญหาใหญ่ของทุกองค์กร เช่น การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูง,ความพึงพอใจลูกค้าลดลง,การไหลของข้อมูลและวัตถุดิบไม่ต่อเนื่องส่งผลให้การทำงานล่าช้า,การส่งมอบสินค้าไม่ทันตามที่กำหนด,สต๊อกสินค้าขายดีไม่พอขาย,สินค้าบางรายการมีมากเกินไป เพราะโลจิสติกส์ไม่ใช่แค่การขนส่ง แต่เป็นการวางแผนการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ รวบรวม กระจาย สินค้าตั้งแต่รับคำสั่งซื้อจนถึงมือลูกค้า
หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่ 1

•การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

•การประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Scorecard)

•Work Shop

•เบียร์เกมส์

วันที่ 2

•ต้นทุนโลจิสติกส์

•ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Industrial Logistics Performance Index: ILPI)

•Work Shop

•แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์

•Work Shop

วันที่ 3

•การวางแผนการขายและปฏิบัติการ (Sales and Operation Planning: S&OP)

•จัดการฝั่ง Demand ด้วยเทคนิคการพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)

•จัดการฝั่ง Supply ในโรงงานของตัวเอง

•Work Shop 

วันที่ 4

•การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

•หลักการจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC Analysis

•หลักการกำหนดจุดสั่งซื้อสินค้า ROP (Re Order Point)

•หลักการกำหนดสินค้าเพื่อความปลอดภัย Safety Stock , Stock Day

•แนวทางการปรับปรุงและลดต้นทุนสินค้าคงคลัง

•Work Shop

วันที่ 5

•กิจกรรมในคลังสินค้า

•การบริหารจัดการคลังสินค้า

•การวางแผนกำลังคน

•การกำหนด KPI ในคลังสินค้า

•แนวทางการปรับปรุงและลดต้นทุนในคลังสินค้า

•Work Shop

วันที่ 6

•การบริหารจัดการงานขนส่ง

•โครงสร้างต้นทุนขนส่งสินค้า

• การจัดเส้นทางขนส่งสินค้า

•ระบบ IT ในงานขนส่ง GPS

•Workshop

วันที่ 7

•แนวทางการลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขนส่ง

•การขับขี่ที่ปลอดภัย

•แนวทางการปรับปรุงและลดต้นทุนงานขนส่ง

•KPI งานขนส่ง

•เทคนิคการสอนงานและการโค้ชชิ่ง

•พฤติกรรมของมนุษย์

•ประเภทของคน

•Workshop

วันที่ 8

•เทคนิคการเป็นวิทยากร

•Workshop


รูปแบบการเรียน

เรียน ทฤษฎี + Work Shop

ระยะเวลาเรียน 8 วัน


เรียนรุ่นที่ 2  เสาร์-อาทิตย์ วันที่ 3,4,10,11,24,25,31, สิงหาคม, 1 ก.ย.62


Sponsored
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้านวัตกรรมทางการเกษตรไทยสู่สากล (IDEA LAB : THAI AGRICULTURAL INNOVATION)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สินค้านวัตกรรมทาง...

ดูรายละเอียด
อบรมฟรี!! หลักสูตร SME Growforward 2020

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-23 มิถุนายน 2563หลังจบโควิด ธุรกิจต้องเปลี่ยนเ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

สำหรับองค์กร (การขาย, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ)

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,การผลิต , คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Logistics Instructor, Logistics consult, Logistics, โลจิสติกส์

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)