หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

รหัสหลักสูตร: 65860

จำนวนคนดู 13472 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)
รอบที่

1

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

3

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

4

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

5

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

6

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training


        นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ และยังได้เพิ่มเติม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Logistic และ Environment เข้าไปด้วย ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้ ถือเป็นเทรนของโลก ที่นักจัดซื้อรุ่นใหม่จะต้องรู้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน

        งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐาน ที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และถือว่าเป็นหน่วยสนับสนุนที่สำคัญมาก ต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจ

       เพราะงานจัดซื้อ จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ : งานบัญชี (Invoice/VAT) / งานวิศวกรรม (ต้องรู้ทางด้านเทคนิค) / งานโลจิสติกส์ (ต้องรู้ระบบ ERP) / งานสโตร์ (ต้องรู้เรื่อง Stock Controller) / งานคุณภาพ (ต้องรู้เรื่อง QC)

       และผู้ที่ทำงานจัดซื้อ จะมีหน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้อีก ที่ได้แก่ : การคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection) , การเจรจาต่อรอง (Negotiation) , การลดต้นทุน (Cost Deduction) , การทำ Alternative Source , การสร้างเครื่องมือเพื่องานจัดซื้อ (Purchasing Tooling)

       ทั้งหมดนี้ จำเป็นมาก สำหรับผู้ที่จะมาทำงานจัดซื้อ จะต้องรู้ และเข้าใจ และยังต้องสามารถที่จะประสานงาน / สนับสนุนกับหน่วยงานต่างๆ ให้ได้ด้วย และจะต้องไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายางด้วย (ซื้อตามบัญชา ลูกเดียว)

      ผมเชื่อว่า ผู้บริหาร และเจ้าขององค์กรทุกท่าน มีความคาดหวังให้หน่วยงานจัดซื้อของท่าน มีความรู้ในเรื่องทั้งหมดนี้

      เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการนี้ เราจึงได้จัดทำหลักสูตร ที่จะให้ความรู้เฉพาะสำหรับงานจัดซื้อ และจะต้องถูกถ่ายทอดโดยมืออาชีพในงานจัดซื้อด้วย

      โดยหลักสูตรนี้มีชื่อว่า นักจัดซื้อมืออาชีพ + โลจิสติกส์ และสิ่งแวดล้อม (Professional Purchaser + Logistic & Environment )


วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สามารถเริ่มต้นงานจัดซื้อ ได้ครบในทุกมิติ

 • ได้เรียนรู้และเข้าใจใน หลักการพื้นฐานเพื่องานจัดซื้อ
 • ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง กระบวนการจัดซื้อทั้งหมด
 • ได้เรียนรู้มาตรฐาน และวิธีการทำงานที่ดีของงานจัดซื้อ
 • ได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ
 • ได้เรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Logistic & Environment
 • ได้รับ Sharing idea & Case study จากผู้สอน ที่สามารถนำไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้เลย จากผู้สอนที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route / Procurement / Quality System : ISO / Be QMR / Tax Privilege : BOI & 19 Bis / Import & Export / Logistic (ERP , MRP, ROP)

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

การอบรมนี้ จะมี 5 หัวข้อสำคัญๆ และ 4 Exercise ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ ที่ได้แก่


1. แนวคิดใหม่ของงานจัดซื้อ (New era of Purchasing)

 • เราเป็นมืออาชีพ (We are professional)
 • เราเป็นผู้ดูแลสิ่งแวดล้อม (We care Environment)
 • เราเป็นผู้สนับสนุน (We are supporter)
 • หลักการพื้นฐานเพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing : P-S-B)
 • แนวคิดในการทำงานจัดซื้อ (Purchasing Guideline : 6R)

 2.หน้าที่หลักของงานจัดซื้อ (Main duty of Purchasing)

 • การคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection)
 • การอนุมัติผลิตภัณฑ์ (Product Approval)
 • การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis)
 • การนำเสนอสิ่งทดแทน (Alternative for Cost Saving)
 • การต่อรองกับผู้ขาย (Supplier Negotiation)

3.เครื่องมือในการบริหารงานจัดซื้อ (Purchasing Tool)

 • การติดตามงาน (Follow up Order)
 • การควบคุมคำสั่งซื้อ และตรวจสอบการใช้ (Order Controller & Usage Monitoring)
 • พยากรณ์การสั่งซื้อ (Forecast Order)
 • การบริหารปริมาณสินค้าคงคลัง (Stock Controller : ROP/EOQ)
 • การจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการผลิต โดยใช้ Package Program (ERP/MRP)

4. จรรยาบรรณในงานจัดซื้อ (Purchasing Ethics)

 • Ethics ถือเป็นกุญแจสู่สำเร็จของงานจัดซื้อ

5. แนวคิด และวิธีการ ในการแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ :

 • การบริหารคู่ค้า (Supplier Management)
 • การจัดซื้อให้กับโรงงาน (Factory Supply)
 • การสัมภาษณ์งาน เพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ วชิราวุฒิชัย

อบรมสำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, อบรมจัดซื้อ)

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน แต่ต้องมาดูแลงานจัดซื้อ
 • เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาให้เป็นมืออาชีพในงานจัดซื้อ
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นระดับ Supervisor
 • เจ้าหน้าที่เก่าและใหม่ ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 1 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Procurement, อบรมจัดซื้อ, งานจัดซื้อ, อบรม จัดซื้อมือใหม่, อบรม online, อบรมออนไลน์ จัดซื้อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด