อบรมหลักสูตร นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

รหัสหลักสูตร: 65860

จำนวนคนดู 2866 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
อบรมหลักสูตร นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)
รอบที่

1

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565

เวลา 10:00 - 15:00 น.

2,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 14 วัน


รอบที่

2

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565

เวลา 10:00 - 15:00 น.

2,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 42 วัน


รอบที่

3

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

เวลา 10:00 - 15:00 น.

2,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 44 วัน


รอบที่

4

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 10:00 - 15:00 น.

2,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 104 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

--------------------------------------------------------------------------------

ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา !


           งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ


           ถ้าเราพิจารณาจากเนื้องานแล้ว จะเห็นว่า งานจัดซื้อมีความเกี่ยวข้อง กับแผนกต่างๆ ว่าจะเป็น งานบัญชี (ต้องรู้เรื่องภาษี) งานวิศวกรรม 

(ต้องรู้เรื่องการผลิต) งานโลจิสติกส์ (ต้องรู้ระบบ ERP) งานสโตร์ (ต้องรู้เรื่อง Stock Control) งานคุณภาพ (ต้องรู้เรื่อง QC)

แล้วยังมีงานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงอีก ซึ่งได้แก่ เทคนิคการจัดซื้อ,การต่อรองกับ supplier, การทำ Cost Deduction, การทำ Alternative Source


           เมื่อเป็นแบบนี้แล้ว ผู้ที่จะต้องมารับผิดชอบงานจัดซื้อ จะต้องประสานงานกับหน่วยงานเหล่าให้ได้ และจะต้องไม่กลายเป็นจัดซื้อแบบตรายาง (ซื้อตามบัญชา ลูกเดียว)


           ผู้บริหารและเจ้าขององค์กร คงเข้าใจถึงปัญหานี้ดี และจะทำอย่างไร ให้หน่วยงานจัดซื้อของท่าน ทำงานได้ตามที่คาดหวัง

การรับเจ้าหน้าที่ใหม่ หรือเอาเจ้าหน้าที่เก่ามาอบรม เพื่อเรียนรู้ระบบงาน วิธีคิด และรับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ จะเป็นทางเลือกที่ง่ายและเร็วที่สุด


           ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์นี้ จะต้องมีหัวข้อการอบรม ที่มีองค์ความรู้เฉพาะสำหรับงานจัดซื้อโดยตรง และจะต้องถูกถ่ายทอดโดยมืออาชีพในงานจัดซื้อตัวจริง

เราจึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมขึ้นมา ที่มีชื่อว่า “เจาะลึก..เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deeply in Purchasing Job)

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ เรียนรู้ทุกขั้นตอนงานจัดซื้อ อย่างมืออาชีพ :


           -ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง กระบวนการจัดซื้อทั้งหมด

           -ได้เรียนรู้มาตรฐาน และวิธีการทำงานที่ดีของงานจัดซื้อ

           -ได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ

           -Sharing idea & Case study จากผู้สอน ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย

           -ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route / Procurement / Quality System (Be QMR , QS , ISO) / BOI & 19 Bis / Import & Export / Logistic (ERP / MRP)


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

เจาะลึก..เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอน กระบวนการงานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง


     4 หัวข้อ ที่ผู้เรียนจะได้รับ :


           1.หลักการพื้นฐาน เพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing)

              > เราเป็นมืออาชีพ (We are professional)

              > หลักการเพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing) P/S/B

              > แนวคิดในการทำงานจัดซื้อ (Purchasing Concept) 6R


           2.หน้าที่หลักของงานจัดซื้อ (Main Job of Purchasing)

              > การคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection)

              > การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Selection)

              > การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis)

              > การนำเสนอสิ่งทดแทน (Alternative for Cost Saving)

              > การต่อรองกับผู้ขาย (Supplier Negotiation)


           3.เครื่องมือในการบริหารงานจัดซื้อ (Purchasing Tool)

              > การติดตามงาน (Follow up Order)

              > พยากรณ์การสั่งซื้อ (Forecast Order)

              > การควบคุมคำสั่งซื้อ (Ordering Control by ERP or Excel)

              > การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง (Stock Controller)

              > การใช้ Package Program for Purchasing Job (ERP/MRP)


           4.แนวคิดและวิธีการ ในการแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ

              > การบริหาร Supplier เช่น Supplier ต่างประเทศ และในประเทศ

              > การบริหาร กับหน่วยงานภายใน เช่น ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคัญบัญชา แผนกช่าง/วิศวกรรม แผนกบัญชี


ทำไมคุณต้องมาเรียนรู้กับเรา

              > เพราะเรามีวิธีที่จะถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอน ที่จะทำให้คุณเรียนแล้วสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายๆ

             > เพราะเราใช้ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมามากกว่า 20 ปี ที่มีประสบการณ์ตรงในการเป็น Lead Auditorไปทำ Supplier Audit มาแล้ว ไม่ว่า Japan/Korea/Malaysia/China

             > ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route / Procurement / Quality System (Be QMR , QS , ISO) / BOI & 19 Bis / Import & Export / Logistic (ERP / MRP)


วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)

สำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, งานจัดซื้อ)

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

             -ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นในงานจัดซื้อ (นักศึกษาจบใหม่)

             -สำหรับผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นในงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Beginning Course)

             -พนักงานที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาให้เป็นมืออาชีพในงานจัดซื้อ

             -พนักงานจัดซื้อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นระดับ Supervisor

             -พนักงานเก่าและใหม่ ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน

             -สำหรับหัวหน้างานจัดซื้อ ที่ต้องการระบบงานจัดซื้อเอาไปใช้งาน (Purchasing System)

             -สำหรับผู้บริหาร หรือเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการรู้ว่าจะเอางานจัดซื้อมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร (Purchasing Benefit)

             -ผู้บริหารที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน แต่ต้องมาดูแลงานจัดซื้อ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร อบรมหลักสูตร นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Procurement, อบรมจัดซื้อ, งานจัดซื้อ, อบรม จัดซื้อมือใหม่, อบรม online, อบรมออนไลน์ จัดซื้อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด