ทักษะการควบคุมงานสำหรับหัวหน้างาน Skills of Job Control for Supervisor

จำนวนคนดู 515 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะการควบคุมงานสำหรับหัวหน้างาน Skills of Job Control for Supervisor
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์

  1.   เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต 
  2.   เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ 
  3.   เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
  4.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้การควบคุมงานในการบริหารการผลิต 
  5.   เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี 
  6.   เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม 


หัวข้ออบรมสัมมนา
- ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน

- ต้นทุนการผลิตและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดต้นทุน

- การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร

- การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M

- “คุณภาพ” และความอยู่รอดขององค์กร

- ความสำคัญของ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” สำหรับหัวหน้างาน

- ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน

- กลยุทธ์ที่นิยมใช้ในการควบคุมงานสำหรับหัวหน้างาน

- แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE

- แนวคิดของการปรับปรุงงานและควบคุมงาน

•การปรับปรุงที่ตัวคน

•การปรับปรุงหน่วยงาน

•การปรับปรุงตัวงาน

•การปรับปรุงเทคโนโลยี

- การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA

- ข้อดีของกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตสำหรับหัวหน้างาน

•แนวคิด 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

•ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน

•การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ด้วย กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

•ข้อดีของระบบ TPM การซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม

•เทคนิคการใช้ระบบ POKA YOKE เพื่อลดของเสีย

- การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร

Workshop1: เพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้ “การทำงานเป็นทีมที่ประสบผลสำเร็จ”

Workshop2: ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA


Sponsored
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชาญโดยตรง" จัดโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เริ่ม 10...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการควบคุมงานสำหรับหัวหน้างาน, Skills of Job Control for Supervisor, skills, หัวหน้างาน, superivsor, การบริหารการผลิต

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)