การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนคนดู 843 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแทบจะทุกบริษัทมีขั้นตอนที่งุ่มง่ามซ้ำซ้อนและสูญเปล่าแอบแฝงอยู่ตามจุดต่างๆในกระบวนการ นี่คือสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเพิ่มและเป็นไขมันส่วนเกินที่จำเป็นต้องค้นหาให้พบและขจัดมันออกไปจากระบบ เพื่อให้ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวตอบสนองความต้องการของตลาดและรับมือความเร่งด่วนของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
หัวข้ออบรมสัมมนา
- ความหมายและแนวคิดของ Lean

- ขอบข่าย Purchasing, Procurement, P&S Management

- ความจำเป็นและประโยชน์ของ Lean Procurement

- ตัวอย่างของการทำให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างมีความ Lean

- หลักคิดในการวิเคราะห์ว่าอะไรคือสิ่งที่ “ไม่ Lean”

- วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

- ในวงจรการจัดซื้อจัดจ้างมีกิจกรรมใดบ้างที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า

- วิเคราะห์กิจกรรมที่แม้ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าแต่เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องมี

- วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในวงจรจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ PR ถึง PO, PR ถึง GR, PR ถึง Payment

- วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” โดยใช้ข้อคิดจากความสูญเสีย 7 ประการ

- ข้อคิดในการใช้ ABC Analysis เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อคิดจาก Supply positioning เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีรับมือกับงานด่วนในการจัดซื้อว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

- คำแนะนำในการจัด Workshop ในที่ทำงานของท่านเพื่อหา และขจัด waste ในกระบวนการ Procurement

- อภิปราย ชี้แนะ สอบถาม

Sponsored
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA (The Personal Data Protection Act B.E.2562)

Øผู้เข้าอบรม "ได้ความรู้ - เกิดความข้าใจ -สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรได้ทัน...

ดูรายละเอียด
Logistics & Supply Chain คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า

หลักการและเหตุผล :  Logistics & Supply Chain การบริหารจัดการโลจิสติ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Lean, จัดซื้อ, จัดจ้าง, Lean Procurement, วิเคราะห์, ลีน