หลักสูตร การสร้างพฤติกรรมที่ดีเพื่อพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ

จำนวนคนดู 345 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสร้างพฤติกรรมที่ดีเพื่อพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
          ผู้ที่อยู่ในสายหัวหน้างานหรือบริหารควรใช้จิตวิทยาศิลปะในการบริหารคน โดยจะหาวิธีการรูปแบบของการบริหารคนการสร้างแรงจูงใจให้คนทำงาน โดยเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน การบริหารทีมงาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์ไปยังเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของพฤติกรรมที่ดี และการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

2. เพื่อสร้างสร้างแนวคิด และพฤติกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาทีมงานพัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1 การสร้างพฤติกรรมที่ดี

•กรอบแนวคิดการบริหารงานคน

•พื้นฐานที่มาของพฤติกรรมบุคคล

•การปรับพฤติกรรมคืออะไร?

•7 อุปนิสัยที่พนักงานในองค์กรควรรู้ (7 Habits)

•รู้เข้า รู้เรา ด้วยหลักการ DISC Model

•Workshop กิจกรรมค้นหาประเภทคนในองค์กร


Module 2 การพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ

•4 ปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาทีมงาน

  • ความเป็นผู้นำ 
  • การวางเป้าหมายของทีม 
  • การสื่อสารแบบ Ho-Ren-So 
  • การสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน 

•การพัฒนาองค์ความรู้สู่การบริหารงาน บริหารคน ( Point of Development)

•Workshop เดินคนเดียวไปได้ช้า แต่ถ้าเดินไปด้วยกันไปได้ไกล ด้วยการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการสื่อสารแบบ HO-REN-SO

•สรุปการเรียนรู้


Sponsored
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชา...

ดูรายละเอียด
อบรมฟรี!! หลักสูตร SME Growforward 2020

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-23 มิถุนายน 2563หลังจบโควิด ธุรกิจต้องเปลี่ยนเ...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ, จิตวิทยาศิลปะในการบริหารคน, จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน, ทีมงาน, การบริหารทีมงาน, พัฒนาคน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)