สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

จำนวนคนดู 65 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 7 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 16 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

-ทำความเข้าใจและอัพเดทกฎหมายแรงงานที่แก้ไขฉบับล่าสุด

-สิทธิความเท่าเทียมชายหญิงคืออะไร

-หน้าที่ของนายจ้างตาม พรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2560

หัวข้ออบรมสัมมนา
เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

1.การแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

1) แก้ไขเกี่ยวกับข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

2) แก้ไขเรื่องเกษียณอายุ กฎหมายให้เกษียณอายุเท่าไหร่

3) เกษียณอายุเป็นการเลิกจ้าง

4) ครบเกษียณอายุแล้ว แต่ลูกจ้างยังคงทำงานต่อไป ผลตามกฎหมายและปัญหาเป็นอย่างไร และแนวทางแก้ไขปัญหา

2. พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 (ฉบับที่ 7) ที่จะมีผลบังคับ ในปี 2562

1) มาตรา 9 แก้ไข อัตราดอกเบี้ยกรณีนายจ้างผิดนัดไม่จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินระหว่างหยุดกิจการชั่วคราว เพิ่มดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 15 ต่อปี

2) มาตรา 13 กรณีเปลี่ยนตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและให้นายจ้างใหม่รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ปัจจุบัน ลูกจ้างไม่ยินยอมผลเป็นอย่างไร

3) มาตรา 17/1 การจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านับอย่างไร จ่ายเมื่อไหร่ ผลของการผิดนัดเป็นอย่างไร

4) มาตรา 34 การลากิจ ให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจเพื่อกิจธุระอันจำเป็นปีละไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน สิทธินี้ได้ทันทีเมื่อเข้าทำงานหรือต้องผ่านทดลองงานก่อน

5) มาตรา 41 ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน 98 วัน นายจ้างจ่ายค่าจ้างกี่วัน

6) มาตรา 53 สิทธิความเท่าเทียมกันของชายและหญิง โดยเฉพาะคำว่า “ค่าเท่าเทียมกัน” คืออะไร

7) มาตรา 70 การจ่ายเงินต่าง ๆ เมื่อลูกจ้างถูกเลิกจ้าง โดยเฉพาะคำว่า “เงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถูกต้อง” คืออะไร

8) มาตรา 75 กำหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างในกรณีหยุดกิจการชั่วคราวโดยมิใช่เหตุสุดวิสัย

9) มาตรา 93(5) ออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 120/1

10) มาตรา 118 (5) อัตราค่าชดเชยลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่ 10 แต่ไม่ครบ 20 ปี จ่าย 300 วัน (6) อัตราค่าชดเชยลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่ 20 ปี จ่าย 400 วัน

11) มาตรา 120 กำหนดให้การย้ายสถานประกอบกิจการให้รวมถึงการย้ายไปที่ซึ่งนายจ้างมีสถานประกอบกิจการอยู่แล้วด้วย และให้นายจ้างแจ้งกำหนดการย้ายสถานประกอบกิจการ ให้ลูกจ้างทราบตามแบบที่อธิบดีกำหนด

12) ความระงับทางอาญา และมาตรา 155/1 โทษปรับเกิดขึ้นทันที ในกรณีนายจ้างไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานมีโทษทันทีโดยไม่จำต้องมีหนังสือเตือนจากพนักงานตรวจแรงงานแจ้งเตือนก่อนเหมือนกฏหมายปัจจุบัน

3. Update หน้าที่ของนายจ้างในการหักเงินกู้ยืมลูกจ้าง พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

4. วันหยุด วันลาตามกฎหมายแรงงาน กำหนดไว้อย่างไร(ประเด็นที่มักมีความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง)

5. การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดคำนวณอย่างไร

6. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม กรณีใดต้องจ่ายและกรณีใดไม่ต้องจ่าย พิจารณาอย่างไร 

7. ช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีการจัดการกับพนักงานเจ้าปัญหาต้องทำอย่างไร ตามแนวคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษหรือศาลฏีกาในปัจจุบัน

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ

การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแรงงาน การบริหารงานบุคคล ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

-บุคคลทั่วไป

-ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี

สถานที่จัดงาน
โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,000.00 บาท โปรโมชั่น: มาเป็นคู่ แบบ Duo Discount 1000 บาท/คู่ (ต้องออกใบกำกับภาษีใบเดี่ยวกัน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:นักบัญชีดอทคอม
ชื่อผู้ติดต่อ:นายอภิชา พนารินทร์
เบอร์โทรศัพท์ :024151567

หากท่านต้องการสมัคร เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎกมายแรงงาน, สัมมนา, อบรม, บัญชี, ภาษี, ค่าจ้าง
เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
3900บาท
บทบาท และศักยภาพ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อผู้บริหาร ตลอดจนผู้ร่วมงานของท่าน และขยายผลไปถึงภายนอกองค์กรให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม
SALES COACHING for PERFORMANCE and   TEAM LEADERSHIP in the DIGITAL ERA
4,950บาท
“หากปี 2019 บริษัทของท่านต้องการทำยอดขายให้ได้เป้าหรือเกินเป้าหมายอย่าง ได้ผลจริงทิ้งคู่แข่ง หลักสูตรนี้คือคำตอบ สำหรับเตรียมความพร้อมให้ทีมขายของท่าน” หลักสูตรที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากหลากหลายองค์กร ถึงผลสำเร็จของการพัฒนานักขาย จากนักขายมืออาชีพที่ทำเป
การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
3900บาท
มุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน “โลจิสติกส์” เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการภายในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
การออกแบบระบบบริหารผลงานอย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
3900บาท
เพื่อการจัดทำระบบบริหารผลการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ คือนอกจากเป็นระบบที่จะทำให้ผลงานของพนักงานสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กรแล้ว ยังเป็นการบริหารผลงานแบบรอบทิศทางทั้งพนักงานภายในฝ่ายงาน ระหว่างฝ่ายงาน และองค์กร
เทคนิคการเขียนอีเมลธุรกิจภาษาอังกฤษ แบบมือโปร (Professional Business e-mail Writing in English)
4,815บาท
เนื่องจากการติดต่อผ่านทาง E-mail เป็นการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP
3900บาท
การสื่อสารสร้างสัมพันธ์เป็นหัวใจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายกับทุกๆสิ่งที่มี ความเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเพราะหากการสื่อสารไม่มีคุณภาพ ขาดซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นย่อมไม่มีประสิทธิผลตามที่ต้องการ เพราะการสื่อสารเกี่ยวข้องกับลักษณะงานหลายๆประเภทที่
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกัน ด้วย PDCA
2,800บาท
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนั้นถูกพัฒนามา อย่างต่อเนื่
การนำเสนออย่างมีพลังแบบมืออาชีพ (Powerful Presentation)
12000บาท
TRIS Academy เปิดหลักสูตรฝึกอบรมลับคมสมอง เสริมสร้างความรู้ ด้านการฝึกฝนทักษะการนำเสนอ ในเดือน มกราคม 2562