หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic & Supply Chains (LSC) )

รหัสหลักสูตร: 67228

จำนวนคนดู 1785 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic & Supply Chains (LSC) )
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

3

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

4

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

5

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

6

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

7

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

Why LSC need Purchasing?

Because LSC have Expense / Planning / Value Evaluation.

     งานจัดซื้อในยุคแรกๆ เราก็ทำหน้าที่แค่ทำข้อตกลงเรื่องราคาแล้วก็เปิดใบสั่งซื้อหลังจากนั้นก็ติดตามให้สินค้าและบริการเข้ามาตามแผนที่ต้องการ แต่ในปัจจุบันนี้กิจกรรมทางธุรกิจนั้นมีกระบวนการที่ซับซ้อนและมีปริมาณที่มากขึ้น จากการเกิดของธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่ได้แก่ :

•ธุรกิจการผลิต (Manufacture) ได้แก่ OEM, ODM, OBM ที่จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเตรียม Material

& facility ให้พร้อมสำหรับกับการผลิต

•ธุรกิจค้าปลีก (Retail business) ที่ได้แก่ Hypermarket, Convenience Store ธุรกิจกลุ่มนี้จะต้องมีระบบสนับสนุนที่ดี จาก Ordering system, Stock management, Transportation

•ธุรกิจการค้าแบบ E-Commerce ที่จะต้องมีระบบ fulfillments เพื่อให้มีสินค้าพร้อมขายและจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลายจาก

•ด้านการนำแนวคิด (Management Concept) ที่ได้แก่ JIT + STS / EOQ

•ด้านเอาระบบมาใช้ (Package Program) ที่เรียกว่า ROP /MRP I /MRP II / ERP

•ด้านการนำเอาเครื่องมือมาใช้ (Tooling) ที่ได้แก่ Intelligent Warehouse (ASRS) /Material Handling

(Robot type)

     แล้วหน่วยงานจัดซื้อในองค์กรของท่าน พร้อมหรือยัง ! ที่จะเข้ามาเป็นทีมสนับสนุนกิจกรรมการบริหารเหล่านี้แต่จากข้อเท็จจริงคือบุคลากรจัดซื้อในปัจจุบัน 90% ไม่ได้จบมาในสายงานด้าน logistic & Supply Chains และไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม (Engineering) ด้วย และนั้นอาจเป็นอุปสรรคสำหรับ การขับเคลื่อนระบบ logistic & Supply Chains ให้กับองค์กรของท่าน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ ผมจึงได้ออกแบบ การอบรมเพื่อให้ความรู้ในการขับเคลื่อนระบบ logistic & Supply Chains โดยมีชื่อการอบรมว่างานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Purchasing for logistic & Supply Chains)

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
      โดยเนื้อหาของการอบรมนี้ จะให้ความรู้เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ / รูปแบบที่ถูกนำมาใช้ / เครื่องมือในการบริหารจัดการ / รวมทั้งมีแบบฝึกหัดให้ทดลองปฏิบัติด้วย

การอบรมนี้ จะประกอบไปด้วย 5 หัวข้อใหญ่ และ 4 Exercises โดยมีรายละเอียด ดังนี้ :

1.แนวคิด และที่มาของระบบ (Concept of logistic & Supply Chains)

   •ความหมาย กิจกรรม และนิยามของ Logistic & Supply Chains

   •ความสำคัญ และประโยชน์ของ Logistic & Supply Chains

2.งานจัดซื้อกับระบบ logistic & Supply Chains

   •We are supporter : เรา คือ ผู้สนับสนุน

   •Purchasing job เกี่ยวข้องอย่างไรกับ Logistic & Supply Chains

   •Purchasing Job มีอะไรบ้าง !

3.รูปแบบของธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ logistic & Supply Chains

   •Manufacturer : ธุรกิจการผลิต OEM/ODM/OBM

   •Commercial : ธุรกิจการค้า Retail / Wholesale / e-Commerce

4.องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในระบบโลจิสติก (Knowledge for logistic & Supply Chains)

   •การวางแผน (Planning)

   •การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

   •การจัดซื้อ (Purchasing)

   •การขนส่ง (Transportation)

5.ลักษณะงาน และเครื่องมือที่ต้องใช้ (Job & Tool for logistic & Supply Chains)

   •อธิบายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (Activity)

   •อธิบายถึง งานที่ต้องทำ (Job) : Ordering / Inventory control / Warehouse management /Transportation

   •อธิบายถึง เครื่องมือที่นำมาใช้ (Tool) : JIS /ROP/EOQ/MRP I & II /ERP

6.การนำเอาเครื่องทั้งหมดมาใช้งาน (Tool Implementation for logistic & Supply Chains)

With 4 Exercises

   •ROP (Re-order point) Implementation

   •MRP I (Materials Requirements Planning & Purchasing) Implementation

   •MRP II (Manufacturing Resource Planning) Implementation

   •ERP (Enterprise Resource Planning) Implementation

   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

   •จะช่วยให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถเข้าใจในเนื้อหาและรูปแบบของระบบ logistic & Supply Chains ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

   •จะช่วยให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains ได้เลย

   •จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาแนวคิดจากการอบรมนี้ ไปวางระบบในองค์กร ของท่านได้เลย


วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ วชิราวุฒิชัย

อบรมสำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, อบรมจัดซื้อ)

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้บริหารที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน แต่ต้องมาดูแลระบบ logistic & Supply Chains

•หัวหน้าแผนกและผู้บริหารในหน่วยงานจัดซื้อที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อไปรับผิดชอบงานระบบ logistic & Supply Chains

•เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป และสนใจในระบบ logistic & Supply Chains


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 1 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic & Supply Chains (LSC) )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Purchasing for logistic, Supply Chains, รูปแบบของธุรกิจ, ระบบ logistic & Supply Chains

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด