การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ ( Warehouse Safety Management )

รหัสหลักสูตร: 66351

จำนวนคนดู 3812 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ ( Warehouse Safety Management )
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

3

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

4

วันพุธที่ 25 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

5

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

6

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

     คลังสินค้าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในกระบวนการด้านโลจิสติกส์และการดำเนินการธุรกิจ เนื่องจากเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้าจำนวนมากเพื่อรองรับความต้องการสินค้าของลูกค้า รวมถึงสินค้าที่ผลิตได้จากสายการผลิตภายในโรงงานเพื่อเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าต่อไป แต่กิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าอาจเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นกับทั้งตัวสินค้าเองและพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานที่ขาดทักษะและความระมัดระวัง รวมถึงการขาดการอบรมและองค์ความรู้ต่าง ๆ ในด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในคลังสินค้า ดังนั้นการจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลังสินค้านั้นต้องทราบและคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการพัฒนาระบบความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างยั่งยืน  

    

วัตถุประสงค์
  
1. เพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้ามีความรู้ความเข้าใจในหลักการเทคนิควิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยภายในคลังสินค้า
   2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
   3. เพื่อลดระยะเวลาและต้นทุนในการปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า
   4. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานภายในคลังสินค้า
   5. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้าของสถานประกอบการคลังสินค้า
หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการอบรม
   1. อุปกรณ์และส่วนต่าง ๆ ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในคลังสินค้า
   2. การปฏิบัติกิจกรรมภายในคลังสินค้าที่เหมาะสมและปลอดภัย
   3. ข้อปฏิบัติในการพัฒนาด้านความปลอดภัยในคลังสินค้า
   4. Visual Control กับความปลอดภัย
   5. ความปลอดภัยในพื้นที่ลำเลียงสินค้า
   6. การเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้าด้วยรถยกชนิดต่าง ๆอย่างเหมาะสม
   7. การวางสินค้าบนชั้นวางสินค้าในคลังสินค้าอย่างเหมาะสม
   8. กิจกรรมสำคัญสำหรับความปลอดภัยในคลังสินค้า
   9. ประโยชน์ของการจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า
วิธีการฝึกอบรม
   -  การบรรยายแบบ Online, ให้คำปรึกษา และตอบคำถาม

วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ ดีโรจนวงศ์

อบรมสำหรับองค์กร (โลจิสติกส์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, คลังสินค้า, อบรมจัดซื้อ)

การจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain Management), Warehouse Management, การจัดการด้านขนส่ง, การบริหารจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   -  กลุ่มหลัก หัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร พนักงานระดับปฏิบัติการคลังสินค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ ( Warehouse Safety Management )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ, Warehouse Safety Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด