เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัย

จำนวนคนดู 812 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อุบัติเหตุมันไม่เกิดขึ้นง่ายๆหรอก

ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะเคยเกิดอุบัติเหตุสักครั้ง

คนอื่นที่บาดเจ็บก็เพราะไม่ระวังกันเอง

แผนกเรา โรงงานเรา เครื่องมือพร้อมอยู่แล้ว ไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุแน่ๆ

เราอยู่ออฟฟิศจะเกิดอุบัติเหตุอะไรกันได้ ... ไม่มีทาง


     บุคลากรในองค์กรของท่าน คิดกันแบบนี้หรือไม่ ? ถ้าต่างคนต่างคิดแบบนี้ น่าจะถึงเวลาที่จะมาร่วมกันสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยได้แล้ว เพราะ...อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและไม่บอกล่วงหน้า เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหนึ่งครั้งก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมา ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับผลผลิตและการทำงาน หากทุกท่านในองค์กรคิดถึงเรื่องปลอดภัยอยู่อย่างสม่ำเสมอ อัตราการเกิดอุบัติเหตุก็จะน้อยลงจนถึงไม่เกิดอุบัติเหตุเลย นั่นก็หมายถึงการทำงานจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด


วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของตนเองและมองเห็นผลกระทบหากละเลยเรื่องความปลอดภัย

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลและนำแนวทางไปปฏิบัติเพื่อการ ลด ละ เลิก พฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิต


หัวข้ออบรมสัมมนา
 อุบัติเหตุคืออะไร?   

 อุบัติเหตุมีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง?

 ทำไมต้องปลอดภัย

 ความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

 ความปลอดภัยลดต้นทุนได้อย่างไร

 ดูแลตัวเองและผู้อื่นด้วยจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

 มีวิธีวางแผนและจะป้องกันให้ตนเองและทีมงานปลอดภัยได้อย่างไร

 กฎความปลอดภัย 


Sponsored
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์ของการอบรม1.เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน2.เพื่อให้ล...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

วัตถุประสงค์1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร 2. เพื่อให้...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

ฐณวัฒน์ วุฒิอิสราพัชร์ (อ.แชมป์)

สำหรับองค์กร (โลจิสติกส์)

ประสบการโดยตรงด้าน โลจิสติกส์ , คลังสินค้า

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ความปลอดภัย, จิตสำนึกความปลอดภัย, ความปลอดภัยในการทำงาน