การประยุกต์ใช้ Ms.Excel ในงานบัญชีและตรวจสอบทุจริตตงานบัญชีและตรวจสอบทุจริต (หลักสูตรที่2) Ms.Excel for Accounting and Fraud detection (Class2)

จำนวนคนดู 1241 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสัมมนาโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใช้ในงานบัญชี งานตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน และการค้นหา การทุจริตในองค์กร หลักสูตรนี้ได้ผนวกความรู้ด้านบัญชี การค้นหาและตรวจสอบทุจริต การใช้งานสูตรฟังก์ชัน Ms.Excel, เครื่องมือ Add-on สำหรับ Excel, สถิติที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาความผิดปกติของข้อมูลที่อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต รวมถึงการลดความผิดพลาดในการทำงาน 
หัวข้ออบรมสัมมนา
 1.  กฏเบนฟอร์ด (Benford Laws) 
 2. ค้นหาเวลาวันและเวลาผิดปกติ (Unusual Time Using) 
 3. ค้นหาจำนวนเงินแปลกปลอม (Round Test) 
 4. ค้นหาสูตรยัดไส้ (Abnormal Formular) 
 5. ค้นหาการจ่ายเลี่ยงอนุมัติ (Abnormal Payment) 
 6. ค้นหาจ่ายซ้ำ 5 รูปแบบ ( Find Duplicate 5 Model) 
 7. ค้นหาเอกสารแปลกปลอม (Abnormal Document No) 
 8. ค้นหาความผิดปกติด้วย (Z-Test) 
 9. ค้นหาเอกสารที่หายไปด้วยมาโคร (Gap Test By Macro) 
 10. ค้นหาใกล้เคียง (Fuzzy Lookup) 
 11. ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ตัวอักษร (Text Analytic) 
 12. ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบ (ActiveData for Excel) 
 13. จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานบัญชี  
Sponsored
FMEA New Version

วัตถุประสงค์การอบรม- เพื่อให้รับทราบรายละเอียดของ AIAG & VDA FMEA Handbook 1st Edition ...

ดูรายละเอียด
ความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตามพรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 16 ให้นายจ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

นภาพร เลี่ยนเครือ

ไอที เทคโนโลยี (โปรแกรมออฟฟิศ (Excel / Word / PowerPoint / Access))

ผู้ตรวจสอบทุจริต สมาคมผู้ตรวจสอบทุจริตสหรัฐอเมริกา , ผู้เขียนหนังสือ MS.Excel ในงานบัญชีและตรวจสอบทุจริต

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Excel, ตรวจสอบทุจริต, Fraud Detection