การประยุกต์ใช้ Ms.Excel ในงานบัญชีและตรวจสอบทุจริตตงานบัญชีและตรวจสอบทุจริต (หลักสูตรที่2) Ms.Excel for Accounting and Fraud detection (Class2)

รหัสหลักสูตร: 57850

จำนวนคนดู 1476 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสัมมนาโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใช้ในงานบัญชี งานตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน และการค้นหา การทุจริตในองค์กร หลักสูตรนี้ได้ผนวกความรู้ด้านบัญชี การค้นหาและตรวจสอบทุจริต การใช้งานสูตรฟังก์ชัน Ms.Excel, เครื่องมือ Add-on สำหรับ Excel, สถิติที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาความผิดปกติของข้อมูลที่อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต รวมถึงการลดความผิดพลาดในการทำงาน 
หัวข้ออบรมสัมมนา
 1.  กฏเบนฟอร์ด (Benford Laws) 
 2. ค้นหาเวลาวันและเวลาผิดปกติ (Unusual Time Using) 
 3. ค้นหาจำนวนเงินแปลกปลอม (Round Test) 
 4. ค้นหาสูตรยัดไส้ (Abnormal Formular) 
 5. ค้นหาการจ่ายเลี่ยงอนุมัติ (Abnormal Payment) 
 6. ค้นหาจ่ายซ้ำ 5 รูปแบบ ( Find Duplicate 5 Model) 
 7. ค้นหาเอกสารแปลกปลอม (Abnormal Document No) 
 8. ค้นหาความผิดปกติด้วย (Z-Test) 
 9. ค้นหาเอกสารที่หายไปด้วยมาโคร (Gap Test By Macro) 
 10. ค้นหาใกล้เคียง (Fuzzy Lookup) 
 11. ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ตัวอักษร (Text Analytic) 
 12. ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบ (ActiveData for Excel) 
 13. จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานบัญชี  
Sponsored
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Leadership Skills and Techniques)

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล  และพร้อมปฏิบัต...

ดูรายละเอียด
ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร (Coaching & Mentoring technique)

ทรัพยากรมนุษย์ คือ บุคคลซึ่งมีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถที่จะทำงานให้บรรลุเป้า...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

นภาพร เลี่ยนเครือ

ไอที เทคโนโลยี (โปรแกรมออฟฟิศ (Excel / Word / PowerPoint / Access))

ผู้ตรวจสอบทุจริต สมาคมผู้ตรวจสอบทุจริตสหรัฐอเมริกา , ผู้เขียนหนังสือ MS.Excel ในงานบัญชีและตรวจสอบทุจริต

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Excel, ตรวจสอบทุจริต, Fraud Detection