การประยุกต์ใช้ Ms.Excel ในงานบัญชีและตรวจสอบทุจริตตงานบัญชีและตรวจสอบทุจริต (หลักสูตรที่2) Ms.Excel for Accounting and Fraud detection (Class2)

จำนวนคนดู 976 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การประยุกต์ใช้ Ms.Excel ในงานบัญชีและตรวจสอบทุจริตตงานบัญชีและตรวจสอบทุจริต (หลักสูตรที่2) Ms.Excel for Accounting and Fraud detection (Class2)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 30 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 31 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

การสัมมนาโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใช้ในงานบัญชี งานตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน และการค้นหา การทุจริตในองค์กร หลักสูตรนี้ได้ผนวกความรู้ด้านบัญชี การค้นหาและตรวจสอบทุจริต การใช้งานสูตรฟังก์ชัน Ms.Excel, เครื่องมือ Add-on สำหรับ Excel, สถิติที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาความผิดปกติของข้อมูลที่อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต รวมถึงการลดความผิดพลาดในการทำงาน 
หัวข้ออบรมสัมมนา
 1.  กฏเบนฟอร์ด (Benford Laws) 
 2. ค้นหาเวลาวันและเวลาผิดปกติ (Unusual Time Using) 
 3. ค้นหาจำนวนเงินแปลกปลอม (Round Test) 
 4. ค้นหาสูตรยัดไส้ (Abnormal Formular) 
 5. ค้นหาการจ่ายเลี่ยงอนุมัติ (Abnormal Payment) 
 6. ค้นหาจ่ายซ้ำ 5 รูปแบบ ( Find Duplicate 5 Model) 
 7. ค้นหาเอกสารแปลกปลอม (Abnormal Document No) 
 8. ค้นหาความผิดปกติด้วย (Z-Test) 
 9. ค้นหาเอกสารที่หายไปด้วยมาโคร (Gap Test By Macro) 
 10. ค้นหาใกล้เคียง (Fuzzy Lookup) 
 11. ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ตัวอักษร (Text Analytic) 
 12. ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบ (ActiveData for Excel) 
 13. จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานบัญชี  
วิทยากร

นภาพร เลี่ยนเครือ

ไอที เทคโนโลยี (โปรแกรมออฟฟิศ (Excel / Word / PowerPoint / Access))

ผู้ตรวจสอบทุจริต สมาคมผู้ตรวจสอบทุจริตสหรัฐอเมริกา , ผู้เขียนหนังสือ MS.Excel ในงานบัญชีและตรวจสอบทุจริต

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 1. ผู้ตรวจสอบบัญชี
 2. ผู้ตรวจสอบภายใน
 3. ผู้ตรวจสอบทุจริต
 4. นักบัญชีและการเงิน
 5. ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ
 6. ผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน

Siam Complex Educational Center Christian University of Thailand

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,000.00 บาท อัตราค่าอบรม/สัมมนา 4,000 บาท  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

** ราคานี้รวมของว่างเช้า-บ่าย และอาหารกลางวัน

** มีคอมพิวเตอร์ให้ทุกที่นั่ง

** สมัครภายใน 10 ตุลาคม 2563 ค่าสัมมนา 3,700 บาท  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

** สมัครภายใน 10 พฤศจิกายน 2563 ค่าสัมมนา 3,800 บาท  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

** สมัครตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2563 ค่าสัมมนา 4,000 บาท  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท คิงส์ออดิทแอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ณัฎฐกานต์
เบอร์โทรศัพท์ :062-9481929
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร การประยุกต์ใช้ Ms.Excel ในงานบัญชีและตรวจสอบทุจริตตงานบัญชีและตรวจสอบทุจริต (หลักสูตรที่2) Ms.Excel for Accounting and Fraud detection (Class2)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Excel, ตรวจสอบทุจริต, Fraud Detection

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด