เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การค้นหาตัวตนและเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ

จำนวนคนดู 495 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การค้นหาตัวตนและเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
 หากหนึ่งในปัญหาเหล่านี้คือ...สิ่งที่คุณประสบอยู่:

✔️ หาตนเองไม่เจอ

✔️ ไม่มีเป้าหมาย ขาดทิศทางในชีวิต

✔️ มีเป้าหมาย แต่ไม่ประสบความสำเร็จสักที

✔️ กลัวความสำเร็จ กลัวความล้มเหลว ไม่มั่นใจ ไม่กล้า

✔️ ต้องการความสำเร็จ ความสุข การเติมเต็มในชีวิต

คอร์ส : The Life Vision การค้นหาตัวตนและเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ ด้วยวิธีการทางจิตวิทยา แนวใหม่ ล่าสุด ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย

สถาบัน Life Vision ประเทศไทย เวิร์คชอประดับลงมือปฏิบัติการจริง พร้อมกิจกรรมค้นหาตัวตนและตั้งเป้าหมายชีวิต ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาเฉพาะทาง ที่ลงลึกถึงระดับจิตใต้สำนึก ละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อความสำเร็จและความสุขในชีวิตคุณ (เรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ)

เนื้อหาในเวิร์คชอป :

✔️ การค้นหาตัวตนและออกแบบเป้าหมายชีวิต (Design Life Vision)

✔️ เป้าหมายภาพรวม ระยะสั้น ระยะยาว จัดทำ Life Blueprint เพื่อการลงมือปฏิบัติให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ

✔️ ทิ้งเส้นทางความล้มเหลว ผิดพลาดสู่การเลือกใหม่ (Power of Choice)

✔️ ให้คำมั่นสัญญาต่อความสำเร็จ สร้างความมั่นใจ ความคู่ควร พร้อมรับความสำเร็จ

สิ่งที่จะได้รับหลังเวิร์คชอป:

✔️ ต้นแบบความเป็นตัวตนภาพรวม (Life Blue Print)

✔️ เป้าหมายชีวิตแต่ละด้าน ระยะยาว ระยะสั้น (Life Goal)

✔️ บอร์ดเป้าหมายชีวิต (Life Vision Board)

✔️ ความมั่นใจ ขจัดความกลัว เปลี่ยนเส้นทางสู่ความสำเร็จ พลังในการเดินหน้าเพื่อความสำเร็จ

โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยกระบวนการจิตวิทยา POV ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ที่คร่ำวอร์ดในการพัฒนาศักยภาพคนมามากกว่า 25 ปี จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา

จากประสบการณ์ที่ได้พัฒนา และให้คำปรึกษาทั้งด้าน อาชีพ ภาวะผู้นำ ความรัก ครอบครัว ความสำเร็จ ความสุข เพศสัมพันธ์และความสัมพันธ์ ในผู้คนต่างชาติ ต่างภาษา และวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร. สนันท์พิมพ์ คล้ายจินดาวริศ จึงได้นำกระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วทั่วโลก เข้ามาทำการสอนในประเทศไทยในราคาที่เป็นมิตรด้วยคุณภาพเต็มเปี่ยม 100%


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาตัวเอง, ค้นหาเป้าหมาย, ชีวิต, จิตวิทยา, อบรมฟรี, สัมนาฟรี
หลักสูตรเทคนิคการปรับปรุงและ ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน
3,900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน ได้เรียนรู้เทคนิคการลดความผิดพลาดในการทำงานรวมทั้งการพัฒนาตนเองให้ทำงานได้อย่างถูกใจนาย และ โดนใจลูกค้า จนสามารถพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของตน รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้
บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้า-ผู้ติดต่อ
3500บาท
ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่สูงขึ้น บุคลิกภาพที่ดี คือภาพลักษณ์ของตัวคุณที่จะฉายออกไป และมีผลต่อการเสริม
จิตวิทยาการหารือ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ
3800บาท
จากผลการสำรวจ “พฤติกรรมของคนเจนเนอเรชั่น วายหรือคนยุคมิลเลเนี่ยน” พบว่า “เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบออกนอกกรอบ ชอบลองวิธีการใหม่ๆ เก่งเรื่องเทคโนโลยี สามารถทำอะไรหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน สมาธิสั้นไม่ค่อยอดทน เบื่องานง่าย จึงเปลี่ยนงานบ่อย ต้องการคนมาค
การประเมินผลงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
4000บาท
บทบาทหน้าที่ของผู้นำองค์กรคือทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายสูงสุด ซึ่งหมายถึง มีกำไร เติบโต และยั่งยืน ดังนั้น ผู้นำทุกทุกระดับจึงต้องสามารถบริหารผลงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแผนการปฏิบัติงาน รวมถึงมีทักษ
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี
3500บาท
บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี เป็นปราการด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ สร้างความน่าเชื่อถือ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและองค์กร หลักสูตรพิเศษ 1 วัน คัดสรรเนื้อหาที่เน้นๆและเรื่องที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเฉพ
ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
8700บาท
อบรมการพูด ที่ได้รับความนิยมเพราะสามารถฝึกท่านให้ก้าวข้ามการ "พูดได้" ไปสู่การ "พูดเป็น" โดยหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (The Art of Public Speaking) เป็นหลักสูตรอบรมการพูดต่อที่ชุมชนที่ช่วยปลุกพลังการพูดในตัวคุณให้สามารถก้าวข้ามไปสู่การพูดทีเปี่ยมพลัง
สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพลังบวก เพื่อความสำเร็จ
3800บาท
การคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจในตนเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอ หลักสูตรนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบ
เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี-Train The Trainer Program
7500บาท
Train The Trainer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้สามารถ พูดได้ บรรยายดี โดยเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ในการพูดและการบรรยายแบบมืออาชีพ ท่านจะได้รับการฝึกปฎิบัติการบรรยายรายบุคคล