หลักสูตร FIRST STEP MANAGER ผู้จัดการมือใหม่

จำนวนคนดู 832 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักสูตร FIRST STEP MANAGER ผู้จัดการมือใหม่

หลักการและเหตุผล

       ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร… ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกม้าตายเมื่อต้องมารับบทบาทหัวหน้ามือใหม่ สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะหัวหน้างานโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยังตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ทัน อีกทั้งขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารลูกน้องให้อยู่ในปกครองไม่ได้ หรือแม้แต่ลูกน้องที่ดีและเก่งอยู่แล้ว หัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของลูกน้องออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเตรียมตัวและเตรีมพร้อมรับบทบาทหน้าที่ใหม่

3.เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเรื่องการบริหารลูกน้องให้ได้ใจและได้งาน

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารพนักงาน สร้างคนเก่งและคนดี ผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

1.เรียนรู้บทบาทใหม่ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน

     •ต่อองค์กร

     •ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

     •ต่อเพื่อนร่วมงาน

2.ขอบเขตการบริหารของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน

     •การบริหารคน

     •การบริหารงาน

3.ความสามารถสำคัญในบริหารงานในฐานะหัวหน้า (Competency)

4.การปรับตัว...เตรียมตัว...เตรียมพร้อม

      •ทำอย่างไรให้หัวหน้า..ลูกน้อง..เพื่อนร่วมงานยอมรับในฐานะหัวหน้ามือใหม่

5.ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับหัวหน้ามือใหม่ (พร้อมแนวทางแก้ปัญหา)

6.เทคนิคการเข้าใจลูกน้องและการผูกมิตร

      •ทำไมต้องเข้าใจลูกน้อง

      •เรียนรู้ Style ลูกน้อง

      •วิธีการเข้าถึง...เข้าใจลูกน้องต้องทำอย่างไร

      •สิ่งที่หัวหน้าควรเข้าใจลูกน้องมีกี่ประการ

      •จิตวิทยาการผูกใจลูกน้อง

7.เทคนิคการวางแผนงาน

8.เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และการสอนงาน

9.การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ

10.การจูงใจและการชมเชย

     •ค้นหาและการสร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงาน

     •ตัวอย่างการสร้างแรงจูงใจ และ การกล่าวชมเชย

11.หลักการและวิธีการประเมินผลงานที่ดี

     •ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลงาน

12.การกล่าวตักเตือนและการลงโทษ

     •ตัวอย่างและขั้นตอนการกล่าวตักเตือนและบทลงโทษ

13.สรุปคำถามและคำตอบที่หัวหน้างานต้องการเรียนรู้


ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ราคาหลักสูตรออนไลน์

อบรม 1 ท่าน ราคา 1,900 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ

อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,500.- บาท/ท่าน

วิทยากร

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณมีนา
เบอร์โทรศัพท์ :086-318-3151-2
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร FIRST STEP MANAGER ผู้จัดการมือใหม่
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: FIRST STEP, ผู้จัดการ, มือใหม่, MANAGER, อบรม, สัมมนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด