บริษัท สัมมนาดีดี จำกัด ขอแจ้งปิดวันสงกรานต์ในวันที่ 12-15 เมษายน 2567 และจะเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 (กรณีเร่งด่วน ติดต่อได้ผ่าน LINE @seminardd)

กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)

รหัสหลักสูตร: 65671

จำนวนคนดู 1750 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

        กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เป็นกระบวนการที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายวัสดุและข้อมูล (Physical Flow & Information Flow) ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยความหมายที่สุดแล้วก็คือการทำให้ต้นทุนต่ำที่สุด

        หลักสูตร กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction) เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักคิดของการจัดการโลจิสติกส์ ได้แนวคิดกลยุทธ์เพื่อนำไปใช้ลดต้นทุน มองเห็นภาพใหญ่ของโครงสร้างต้นทุน มองลึกลงถึงรายละเอียดย่อย มองเห็นภาพขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทำการวิเคราะห์แล้วจัดการต้นทุนในแต่ละส่วนย่อย เพื่อส่งผลให้ลดต้นทุน เพิ่มกำไรในภาพใหญ่หรือภาพรวมขององค์กรได้


วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การลดต้นทุนเพิ่มกำไรด้านโลจิสติกส์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อฝึกอบรม

1. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

· ทำความเข้าใจและแยกประเด็นระหว่างโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

· กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของโลจิสติกส์ 

· จับหลักสำคัญและเป้าหมายของการจัดการโลจิสติกส์ 

2. ต้นทุนโลจิสติกส์ 

· โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ 

· วิเคราะห์ต้นทุนขนส่ง ต้นทุนสินค้าคงคลัง ต้นทุนบริหารจัดการ 

· มองต้นทุนโลจิสติกส์ระดับโลก ประเทศ แล้วย้อนมององค์กร 

3. กลยุทธิ์การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร 

· การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) 

· การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) 

· การจัดการขนส่ง (Transportation Management) 

· การจัดการจัดซื้อ (Purchasing Management) 

· การจัดการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Management) 

· ระบบสารสนเทศ (Information System) 

· เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ (Logistics Technology) 

4. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

· แนวคิด มองภาพใหญ่ ลงภาพย่อย ขยายสู่ภาพใหญ่ 

· แนวคิด ดูเรา ดูเขา แล้วย้อนดูเรา 

· ดัชนีชี้วัดผลงานด้านโลจิสติกส์ และการวางแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

5. กรณีศึกษา 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม 

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้ที่อยู่ในสายงาน หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการโลจิสติกส์ โซ่อุปทาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน, โลจิสติกส์, Logistic

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต