เจาะประเด็นปัญหาราคาศุลกากร กับการประเมินราคาสินค้านำเข้า

จำนวนคนดู 323 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจาะประเด็นปัญหาราคาศุลกากร กับการประเมินราคาสินค้านำเข้า
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

อย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องราคาศุลกากรเป็นเรื่องคาใจ จนก่อให้เกิดปัญหา

การรู้และเข้าใจปัญหาด้านราคาที่่ถูกต้อง รอบด้าน จะช่วยทำให้ผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

ลดความเสี่ยงในการถูกประเมินภาษีอากรเพิ่มในภายหลัง


(เก็บชั่วโมงฝึกอบรม สภาวิชาชีพบัญชี CPD วิชาอื่นๆ ได้ 6 ชม.)


หัวข้ออบรมสัมมนา
  1. ระบบการประเมินราคาสินค้านำเข้าเพื่อการจัดเก็บภาษีอากร
  2. ราคาและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวอย่าง จาก WCO Compedium,Click WCO,ACVG,USA,JAPAN,CANADA,EU Compendium และประเทศไทย อาธิเรื่อง ค่าสิทธิ , ค่านายหน้า,ค่าการตลาด,ข้อมูล/สื่อนำ,ส่วนลดและดอกเบี้ย เงินปันผล
  3. ราคาซื้อขาย : Price Actually Paid or Payable(PAPP) และการปรับราคา

                   * ราคาซื้อขายของเหมือน

                   * ราคาซื่้อขายของคล้าย

                   * ราคาหักทอน

                   * ราคาคำนวณ

                   * ราคาย้อนกลับ

       4. การแก้ไขปัญหาด้านราคา

                   * การปรับราคาโอน

                   * ปัญหาการปรับราคา เช่น ค่าสิทธิจากการขายต่อ , ค่านายหน้า Assist

                   * ปัญหาราคาในเขตปลอดอากร (Free Zone)

                   * การนำเข้าเป็น DDP จะเสียภาษีอย่างไร

                   * พบ Invoice 2 ใบใน 1 ธุรกรรม เลือก Invoice ใบไหนมาเสียภาษี

                   * ค่าบริการทางวิศวกรรม ต้องนำมาเสียภาษีหรือไม่

                   * ดอกเบี้ย/เงินปันผล แบบไหนที่ต้องนำมาเสียภาษีและไม่ต้องชำระค่าภาษี

                   * ส่วนลดใดที่สามารถนำมาหักออกจาก Invoice ได้

                   * การชำระเงินทางอ้อมเป็นอย่างไร

                   * ค่าการตลาดและค่าโฆษณา ต้องนำมาเสียภาษีหรือไม่

                   * การประเมินราคาข้อมูลและสื่อนำ

                   * ปัญหาราคากับ Incoterm

                   * ปัญหาราคาอื่นๆ 

Sponsored
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชาญโดยตรง" จัดโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เริ่ม 10...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ศุลกากร, ราคาศุลกากร, CPD

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)