เจาะประเด็นปัญหาราคาศุลกากร กับการประเมินราคาสินค้านำเข้า Update2564

รหัสหลักสูตร: 58499

จำนวนคนดู 985 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

อย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องราคาศุลกากรเป็นเรื่องคาใจ จนก่อให้เกิดปัญหา

การรู้และเข้าใจปัญหาด้านราคาที่่ถูกต้อง รอบด้าน จะช่วยทำให้ผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

ลดความเสี่ยงในการถูกประเมินภาษีอากรเพิ่มในภายหลัง


(เก็บชั่วโมงฝึกอบรม สภาวิชาชีพบัญชี CPD วิชาอื่นๆ ได้ 6 ชม.)


หัวข้ออบรมสัมมนา
  1. ระบบการประเมินราคาสินค้านำเข้าเพื่อการจัดเก็บภาษีอากร
  2. ราคาและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวอย่าง จาก WCO Compedium,Click WCO,ACVG,USA,JAPAN,CANADA,EU Compendium และประเทศไทย อาธิเรื่อง ค่าสิทธิ , ค่านายหน้า,ค่าการตลาด,ข้อมูล/สื่อนำ,ส่วนลดและดอกเบี้ย เงินปันผล
  3. ราคาซื้อขาย : Price Actually Paid or Payable(PAPP) และการปรับราคา

                   * ราคาซื้อขายของเหมือน

                   * ราคาซื่้อขายของคล้าย

                   * ราคาหักทอน

                   * ราคาคำนวณ

                   * ราคาย้อนกลับ

       4. การแก้ไขปัญหาด้านราคา

                   * การปรับราคาโอน

                   * ปัญหาการปรับราคา เช่น ค่าสิทธิจากการขายต่อ , ค่านายหน้า Assist

                   * ปัญหาราคาในเขตปลอดอากร (Free Zone)

                   * การนำเข้าเป็น DDP จะเสียภาษีอย่างไร

                   * พบ Invoice 2 ใบใน 1 ธุรกรรม เลือก Invoice ใบไหนมาเสียภาษี

                   * ค่าบริการทางวิศวกรรม ต้องนำมาเสียภาษีหรือไม่

                   * ดอกเบี้ย/เงินปันผล แบบไหนที่ต้องนำมาเสียภาษีและไม่ต้องชำระค่าภาษี

                   * ส่วนลดใดที่สามารถนำมาหักออกจาก Invoice ได้

                   * การชำระเงินทางอ้อมเป็นอย่างไร

                   * ค่าการตลาดและค่าโฆษณา ต้องนำมาเสียภาษีหรือไม่

                   * การประเมินราคาข้อมูลและสื่อนำ

                   * ปัญหาราคากับ Incoterm

                   * ปัญหาราคาอื่นๆ 

Sponsored
ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ

ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับบริหาร ( Management )   ผู้จัดการทีมขาย (หรือที่เรียกกันคุ้นหูว...

ดูรายละเอียด
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Leadership Skills and Techniques)

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล  และพร้อมปฏิบัต...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ศุลกากร, ราคาศุลกากร, CPD