ศักยภาพเลขานุการ สู่ความมั่นใจการสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ

จำนวนคนดู 399 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ศักยภาพเลขานุการ สู่ความมั่นใจการสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
09.00 – 10.30 การเสริมสร้างความเข้าใจระดับ “ยุคใหม่ / มืออาชีพ”

                                       - ความสำคัญ และ บทบาทหน้าที่ - ระดับผู้ช่วยผู้บริหาร

                                       - เคล็ดลับ (ต้นทุน) มาตรฐานประจำอาชีพ

                                       - การค้นหาโอกาสความก้าวหน้าของอาชีพอย่างยั่งยืน

10.30 – 10.45 พักเบรก

10.45 – 12.00 แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านบุคลากร”

                                        - ศักยภาพ...ยุคใหม่สู่มืออาชีพ

                                        - สรุป “ทฤษฎีคุณค่า” ความสำเร็จของอาชีพอย่างยั่งยืน

                                        - กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร

12.00 – 13.00 พักเที่ยง

13.00 – 14.30 แนวทางการขับเคลื่อนความมั่นใจ “ภาษาพูดอังกฤษ”

                                        - เป้าหมาย และองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึง

                                        - เคล็ดลับในการพัฒนาสู่ความชำนาญและเชี่ยวชาญ

14.30 – 14.45 พักเบรก

14.45 – 15.45 กิจกรรม

                                        - Case Study และ Role

15.45 – 16.00 Q & A และสรุป

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, เลขานุการ, พูดภาษาอังกฤษ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)