registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ศักยภาพเลขานุการ สู่ความมั่นใจการสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ

จำนวนคนดู 233 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ศักยภาพเลขานุการ สู่ความมั่นใจการสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
09.00 – 10.30 การเสริมสร้างความเข้าใจระดับ “ยุคใหม่ / มืออาชีพ”

                                       - ความสำคัญ และ บทบาทหน้าที่ - ระดับผู้ช่วยผู้บริหาร

                                       - เคล็ดลับ (ต้นทุน) มาตรฐานประจำอาชีพ

                                       - การค้นหาโอกาสความก้าวหน้าของอาชีพอย่างยั่งยืน

10.30 – 10.45 พักเบรก

10.45 – 12.00 แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านบุคลากร”

                                        - ศักยภาพ...ยุคใหม่สู่มืออาชีพ

                                        - สรุป “ทฤษฎีคุณค่า” ความสำเร็จของอาชีพอย่างยั่งยืน

                                        - กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร

12.00 – 13.00 พักเที่ยง

13.00 – 14.30 แนวทางการขับเคลื่อนความมั่นใจ “ภาษาพูดอังกฤษ”

                                        - เป้าหมาย และองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึง

                                        - เคล็ดลับในการพัฒนาสู่ความชำนาญและเชี่ยวชาญ

14.30 – 14.45 พักเบรก

14.45 – 15.45 กิจกรรม

                                        - Case Study และ Role

15.45 – 16.00 Q & A และสรุป

Sponsored
เทคนิคนำเงินไปต่อเงินกับ Emily สร้างกำไรเฉลี่ย 263% ต่อปี ในตลาดหุ้น, ทอง, น้ำมัน, สกุลเงินและดัชนี

- เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนหรือหารายได้เสริมจากการเทรดตลาดต่างประเทศได้มีความรู้พื้นฐาน และเ...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์

เรียนรู้ช่องทางการสร้างรายได้หลักแสน/เดือน ผ่านทางการขาย #สินค้าไทย #สินค้าOTOP #สินค้า...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, เลขานุการ, พูดภาษาอังกฤษ
การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
3500บาท
“ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์” “ช่วยให้ค้นหาได้รวดเร็ว และสะดวกต่อการนำมาใช้”
กลยุทธ์และเทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปีแบบ Win-Win เพื่อรักษาคนเก่ง จูงใจใจมืออาชีพและมีประสิทธิภาพเชิงต้นทุน
5000บาท
การจ่ายโบนัสประจาปี 2019 และแนวโน้มทิศทางการปรับเงินเดือนปี 2020  กลยุทธ์และเทคนิคการนาเสนองบประมาณให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจและความท้าทายต่างๆที่องค์กรต้องเผชิญ ในสถานการณ์ต่างๆ (Scenario)  หากองค์กรมีผลประกอบการไม่ดี ควรจะนาเสนองบประมาณอย่างไร เพื่
Presentation Skill : การนำเสนออย่างมืออาชีพ
3900บาท
หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ สำหรับท่านที่กลุ้มใจทุกครั้งเมื่อต้องนำเสนองาน หรือขณะนำเสนองานคนในที่ประชุมไม่มีใครสนใจที่จะฟังเราหรือจะอธิบายอย่างไรดีกับข้อมูลอัดแน่นให้ตรงประเด็นและทันเวลา
หลักสูตร ทักษะการโน้มน้าวจูงใจ (Influencing Skills)
3900บาท
ฝึกฝนการโน้มน้าว จูงใจได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่น เพื่อใช้ในการทำงานให้เกิดความคิด ความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน มีแนวทางในการพัฒนาตัวเองและองค์กร
ISO 14001:2015 Risk management
2500บาท
เนื่องจากโครงสร้างของข้อกําหนดในมาตรฐาน ISO 14001 ที่ประกาศใช้ใหม่ในปี ค.ศ. 2015 มีข้อบังคับให้องค์กรมีการพิจารณาความเสี่ยงในระบบการจัดการอันอาจจะมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กร แนวทางในการบริหารความเสี่ยงซึ่งพิจารณาจากผู้มีส่วนร่วมและปัจจัย
หลักสูตร  พนักงานต้อนรับมืออาชีพ
3,900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับ ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ มีทักษะและบุคลิกภาพการให้บริการที่ต้องตาต้องใจลูกค้า รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาแล