หลักสูตร การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior-based safety)

รหัสหลักสูตร: 66959

จำนวนคนดู 843 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior-based safety)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยหมายถึงกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยระหว่างการบริหารจัดการและผู้ปฏิบัติงานโดยเน้นไปที่ความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยอย่างมุ่งมั่นและกระทำได้อย่างต่อเนื่องทุกวันรวมถึงการเน้นว่าพนักงานควรปฏิบัติงานอย่างไรและวิเคราะห์ว่าทำไมถึงต้องทำแบบนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะพัฒนาให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างขวัญกำลังใจและมีศักยภาพในการผลิตและบริการได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยนั้นจำเป็นต้องมีความร่วมมือกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารและรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่น คู่ค้าและลูกค้าอีกด้วยในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของนโยบายโครงสร้างองค์กรการตัดสินใจด้านต่างๆ และกระบวนการต่างๆให้มั่นใจว่าได้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นโดยมีพื้นฐานจากข้อมูลการปฏิบัติงานการสังเกต และการบันทึกข้อมูลที่ละเอียดและถูกต้องอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการสร้างเครื่องมือขั้นตอนแนวทาง และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและการประเมินความสำเร็จของการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยอีกด้วย

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศของความปลอดภัยในเกิดขึ้นภายในองค์กร

    2. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการกำจัดพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความปลอดภัย

    3. เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบของการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย

    4. เพื่อให้ทราบถึงข้อดีข้อด้อยและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย

    5. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการนำเอาหลักการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยมาใช้ในองค์กร ให้ประสบความสำเร็จ


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ความสำคัญของปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยประโยชน์ที่ได้รับ

2. หลักการองค์ประกอบ และรูปแบบของการปลุกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย

3. กระบวนการพัฒนาการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย

4. เครื่องมือต่างๆที่สำคัญในการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย

5. การดำเนินงานการตั้งเป้าหมาย และการนำแนวทางการปลุกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยไปใช้ในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ


ลักษณะการเรียนรู้

การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ, ให้คำปรึกษา, กรณีศึกษา


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารระดับสูง-กลาง ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน ฝ่ายวางแผน ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง วิศวกร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior-based safety)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Behavior-based safety, ความสำคัญของปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย, หลักการองค์ประกอบ และรูปแบบของการปลุกฝังพฤติกรรมคว, เครื่องมือต่างๆที่สำคัญในการปลูกฝังพฤติกรรมความปล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด