registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การจัดการปัญหาอย่างมืออาชีพ (Root Cause Analysis Management)

จำนวนคนดู 108 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดการปัญหาอย่างมืออาชีพ (Root Cause Analysis Management)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

      เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาอย่างมีประสิทธิผลเป็นทักษะที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน เพราะในการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใด จะต้องเผชิญกับปัญหาที่ต้องดำเนิน การแก้ไขอยู่ตลอดเวลา การแก้ปัญหาจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การค้นหา ปัญหา กำหนดปัญหา การแยกแยะและค้นหาสาเหตุและการตั้งเป้าหมาย เพื่อดำเนินการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นอีก ทั้งนี้การแก้ปัญหาก็ยังเป็นการฝึกทักษะให้เกิดความชำนาญ เพิ่มประสบการณ์ให้มากขึ้น

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและวิธีการในการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ

      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์การแก้ปัญหาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

      3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหาปัญหาจากอาการที่พบเห็น เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

      4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมองเห็นปัญหาในพื้นที่ทำงาน และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมจากการปฏิบัติจริง 

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาของหลักสูตร

· หลักการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (POM) 

· การวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (RCA) 

· การจัดการกับปัญหาอย่างมืออาชีพ 

· Brainstorming กฎของการระดมสมอง 

· การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกด้วย Fishbone & Why Why Analysis 

· 7 Wastes การหาปัญหาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

· อ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น เทคนิคการอ่านคน 4 สไตล์ 

กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ

วิธีการฝึกอบรม เน้นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ที่เน้นให้สามารถนำใช้กับการทำงานได้จริง

      - บรรยาย 40%

      - การฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมกลุ่ม 60%

Sponsored
Image Road-map v.2

ถ้าคุณกำลังสงสัยตัวเอง....ไม่แน่ใจ ว่าภาพลักษณ์คืออะไร?ตัวเองคือใคร?.....คุณต้องสร้างภา...

ดูรายละเอียด
การทำกำไรในตลาดหุ้น, ทอง, น้ำมัน, สกุลเงินและดัชนี อย่างมีระบบโดยใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์

- เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนหรือหารายได้เสริมจากการเทรดตลาดต่างประเทศได้มีความรู้พื้นฐาน และเ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

ศักดิ์ดา กรรณนุช

สำหรับองค์กร (การผลิต)

ที่ปรึกษาส่วนบุคคล วิทยากร ด้านการผลิต

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การจัดการปัญหา, Root Cause Analysis, Root Cause
การฝึกสอนเพื่อประสิทธิภาพ Coaching for Peak Performance
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีท่านที่ 4 ทันที (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สมัคร ติดต่อคุณจิ๋วนะคะ
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools
3800บาท
7 New QC Tools จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหลักและวิธีการของเครื่องมือทั้ง 7 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ที่ปฏิบัติงาน รู้หลักในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้องกรท่
ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร “Coaching & Mentoring technique”
3800บาท
เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำและเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงาน ได้ผลงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
Incoterms ® 2010 ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
3900บาท
รู้เรื่อง Incoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า
TRAIN THE TRAINER หลักสูตร 2 วัน
3900บาท
การสร้างวิทยากรมืออาชีพ (Train the Professional ) จะมุ่งเน้นการถ่ายทอดทักษะที่สำคัญช่วยเพิ่มพูนความรู้อย่างถูกต้อง และสามารถช่วยพัฒนาให้เขาเหล่านั้นเป็นวิทยากรมืออาชีพ ช่วยเสริมสร้างทักษะการเขียนโครงร่างหลักสูตร การวางแผนการสอน รวมถึงการนำอุปกรณ์ต่างมาปรั
Service mind : การบริการอย่างเหนือชั้น
3900บาท
ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคที่ได้รับไปต่อยอดการบริการให้เกิดความประทับใจที่เหนือความคาดหมาย สามารถสร้างจุดเด่นในด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงใจ
Sponsored
Image Road-map v.2
3190บาท
ไม่ต้องรอโชคมาช่วย ไม่ต้องรอโอกาสวิ่งมาชน เพราะคุณสามารถกำหนดทุกย่างก้าวของตัวคุณเองได้!! อยากเป็นคนที่โลกจำ...คุณต้องเริ่มลงมือประทับภาพของคุณให้อยู่ในใจของคน!!!
การบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
3,300บาท
ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจที่ของแต่ละองค์กรจำเป็นต้องใช้รถขนส่งหรือบริษัทให้บริการรถขนภายนอก (outsource) เพื่อนำส่งสินค้าให้บรรลุตามวัตถุประส่งค์เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้และในการขนส่งแต่ละเที่ยวจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาค่าเที่ยวรถขนส่ง