หลักสูตร การเปลี่ยนรุ่นที่รวดเร็ว (SMED: Single Minute Exchange of Die)

รหัสหลักสูตร: 67236

จำนวนคนดู 563 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การเปลี่ยนรุ่นที่รวดเร็ว (SMED: Single Minute Exchange of Die)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          จากสภาพสถานการณ์ความต้องการของลูกค้าและการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน มีความต้องการที่หลากหลาย ทำให้ธุรกิจอุตสาหกรรมจำเป็นต้องผลิตสินค้าที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งโรงงานใดที่มีปัจจัยที่ เป็นเครื่องจักรในการผลิตสินค้าจะเกิดปัญหาเรื่องการสูญเสียเวลาในการเปลี่ยนรุ่นหรือการซ่อมแซมเครื่องจักรเป็นเวลานาน ส่งผลให้การผลิตต่อวันไม่ได้ตามเวลาหรือแผนในการผลิตที่วางไว้ ดังนั้นเทคนิคการเปลี่ยนรุ่นที่รวดเร็ว (SMED : Single Minute Exchange of Die) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประสิทธิภาพการซ่อมแซมและประสิทธิภาพการผลิตส่งผลต่อการส่งสินค้าที่รวดเร็วและทันเวลาที่ต้องการองค์กรใดใช้เวลาในการเปลี่ยนรุ่นนานหรือการซ่อมแซมเครื่องจักรนานก็จะทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าและการส่งมอบสินค้าไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด


วัตถุประสงค์

     1.เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวความคิดวิธีการและเทคนิคการดำเนินการในการวิเคราะห์งานด้วยเทคนิคการเปลี่ยนรุ่นที่รวดเร็ว (SMED : Single Minute Exchange of Die) และการจัดทำให้เป็นมาตรฐาน

     2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนรุ่นและการลดเวลาในการซ่อมแซมเครื่องจักรในสถานประกอบการในกระบวนการผลิตจริงได้

     3.เพื่อการแก้ไขป้องกันอุปสรรคที่จะเกิดจากการทำงานในปัจจุบันและอนาคต

     4.เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการต้นทุนที่ดี(ลดต้นทุน เพิ่มพูนกำไร)


หัวข้ออบรมสัมมนา
 •  แนวคิดเทคนิค SMED คืออะไร
 •  ประโยชน์ของการประยุกต์ SMED ในสถานการณ์จริง
 •  หลักการและแนวคิดการลดเวลาการปรับตั้ง
 •  ขั้นตอนสำหรับ SMED
 •  เทคนิคการจับเวลาและการตั้งเวลามาตรฐาน
 •  ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในงานเปลี่ยนรุ่นและการซ่อมแซมเครื่องจักร
 •  ความสูญเสียในกระบวนการการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักร
 •  การคำนวณเวลามาตรฐานที่ส่งผลต่อการทำงานของเครื่องจักรและการซ่อมแซมเครื่องจักร
 •  Workshop SMED จากหน้างานจริงพร้อมนำเสนองาน

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมต้องนำเครื่องคิดเลขมาร่วมอบรมด้วยทุกท่าน

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 •  หัวหน้างาน , วิศวกร, ช่างเทคนิค, พนักงานในระดับปฏิบัติการ
 •  จำนวนที่รับสมัคร จำนวนไม่เกิน 40 คน


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การเปลี่ยนรุ่นที่รวดเร็ว (SMED: Single Minute Exchange of Die)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเปลี่ยนรุ่นที่รวดเร็ว, SMED, หลักการและแนวคิดการลดเวลาการปรับตั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด