หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 58941

จำนวนคนดู 735 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 28 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 17 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

     ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานหรือโครงการประสบความสำเร็จได้ นั่นก็คือ การนำเสนองาน ที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใด ที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ และไม่ว่าจะเป็นงานหรือโครงการเดี่ยวหรือกลุ่มก็ตามในการนำเสนอ มีส่วนสำคัญโดยส่วนใหญ่ที่จะทำให้งานหรือโครงการต่างๆ ได้รับการยอมรับ ถ่ายทอดได้อย่าง ชัดเจน มีความเป็นไปได้ และถึงขั้นที่ทำให้งานหรือโครงการนั้น บรรลุผลสำเร็จตรงตามเป้าหมาย โดยทั่วไปนั้นการที่มีรูปแบบ เนื้อหา และคุณภาพของงานหรือโครงการที่มีประสิทธิภาพ และมีความน่าสนใจอยู่แล้ว แต่ก็ไม่เป็นที่เพียงพอในการที่จะทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้ ซึ่งการที่จะทำให้งานหรือโครงการมีความน่าสนใจขึ้นมาอีกนั้นการนำเสนอก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีส่วนช่วยทำให้ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนปฏิบัติทำให้ผู้นำเสนอเกิดทักษะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตาม


วัตถุประสงค์

1)ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการนำเสนองาน

2)ความเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้นำเสนอ

3)ภาพลักษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือในตัวบุคคล และกลุ่ม

4)บุคลิกภาพที่ดูดีทั้งภายใน และภายนอกทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1)ทำอย่างไรให้ผู้ฟังเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถึงเป้าหมายการนำเสนอ

     ***Workshop : The Presenter Problem

2)แนวคิดพื้นฐานการนำเสนอ และปัญหาการนำเสนองาน

3)หลักการขายความคิดเพื่อการนำเสนองาน

4)เปิดและปิดการนำเสนออย่างไรให้ตื่นเต้น น่าสนใจและน่าติดตาม

5)ตั้งคำถามเตรียมการนำเสนอ การวางโครงสร้างและกำหนดหัวข้อ

การนำเสนองาน

6)การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาก่อนนำเสนองาน (4C 1A)

7)บุคลิกภาพภายใน - การนำเสนองาน

     - การสร้างความกล้า ขจัดความกลัว ก่อนขึ้นพูดนำเสนองาน

8)บุคลิกภาพภายนอก – การนำเสนองาน

     - การสังเกตผู้ฟัง และสถานการณ์ เพื่อปรับการพูดให้เหมาะสม

     - การพูด (จังหวะและรูปแบบการพูด,การเลือกใช้คำพูดและภาษา,

   การใช้น้ำเสียง และเทคนิคการพูดจูงใจแบบมีส่วนร่วม)

     ***Workshop : เทคนิคการใช้คำพูดให้น่าฟัง

     - ภาษาท่าทางที่เหมาะสม ที่สะท้อนภาพแห่งความมั่นใจ   
9) เทคนิคการตอบคำถามการนำเสนองานและรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า

      ***Workshop (ฝึกจริง) พร้อมวิทยากรประเมินผลรายบุคคล


ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

วิทยากร

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณพัด
เบอร์โทรศัพท์ :0-26154499, 0-2615-4477 – 8 ,0-2615-4479

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: นำเสนอ, การนำเสนอ, อบรม, สัมมนา, เทคนิคการทำเสนอ, ประสทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด