หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 350 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

     ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานหรือโครงการประสบความสำเร็จได้ นั่นก็คือ การนำเสนองาน ที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใด ที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ และไม่ว่าจะเป็นงานหรือโครงการเดี่ยวหรือกลุ่มก็ตามในการนำเสนอ มีส่วนสำคัญโดยส่วนใหญ่ที่จะทำให้งานหรือโครงการต่างๆ ได้รับการยอมรับ ถ่ายทอดได้อย่าง ชัดเจน มีความเป็นไปได้ และถึงขั้นที่ทำให้งานหรือโครงการนั้น บรรลุผลสำเร็จตรงตามเป้าหมาย โดยทั่วไปนั้นการที่มีรูปแบบ เนื้อหา และคุณภาพของงานหรือโครงการที่มีประสิทธิภาพ และมีความน่าสนใจอยู่แล้ว แต่ก็ไม่เป็นที่เพียงพอในการที่จะทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้ ซึ่งการที่จะทำให้งานหรือโครงการมีความน่าสนใจขึ้นมาอีกนั้นการนำเสนอก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีส่วนช่วยทำให้ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนปฏิบัติทำให้ผู้นำเสนอเกิดทักษะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตาม


วัตถุประสงค์

1)ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการนำเสนองาน

2)ความเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้นำเสนอ

3)ภาพลักษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือในตัวบุคคล และกลุ่ม

4)บุคลิกภาพที่ดูดีทั้งภายใน และภายนอกทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1)ทำอย่างไรให้ผู้ฟังเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถึงเป้าหมายการนำเสนอ

     ***Workshop : The Presenter Problem

2)แนวคิดพื้นฐานการนำเสนอ และปัญหาการนำเสนองาน

3)หลักการขายความคิดเพื่อการนำเสนองาน

4)เปิดและปิดการนำเสนออย่างไรให้ตื่นเต้น น่าสนใจและน่าติดตาม

5)ตั้งคำถามเตรียมการนำเสนอ การวางโครงสร้างและกำหนดหัวข้อ

การนำเสนองาน

6)การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาก่อนนำเสนองาน (4C 1A)

7)บุคลิกภาพภายใน - การนำเสนองาน

     - การสร้างความกล้า ขจัดความกลัว ก่อนขึ้นพูดนำเสนองาน

8)บุคลิกภาพภายนอก – การนำเสนองาน

     - การสังเกตผู้ฟัง และสถานการณ์ เพื่อปรับการพูดให้เหมาะสม

     - การพูด (จังหวะและรูปแบบการพูด,การเลือกใช้คำพูดและภาษา,

   การใช้น้ำเสียง และเทคนิคการพูดจูงใจแบบมีส่วนร่วม)

     ***Workshop : เทคนิคการใช้คำพูดให้น่าฟัง

     - ภาษาท่าทางที่เหมาะสม ที่สะท้อนภาพแห่งความมั่นใจ   
9) เทคนิคการตอบคำถามการนำเสนองานและรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า

      ***Workshop (ฝึกจริง) พร้อมวิทยากรประเมินผลรายบุคคล


ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Sponsored
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้านวัตกรรมทางการเกษตรไทยสู่สากล (IDEA LAB : THAI AGRICULTURAL INNOVATION)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สินค้านวัตกรรมทาง...

ดูรายละเอียด
อบรมฟรี!! หลักสูตร SME Growforward 2020

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-23 มิถุนายน 2563หลังจบโควิด ธุรกิจต้องเปลี่ยนเ...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: นำเสนอ, การนำเสนอ, อบรม, สัมมนา, เทคนิคการทำเสนอ, ประสทธิภาพ