เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

หลักสูตร เทคนิคปิดการขาย ( Selling Techniques )

รหัสหลักสูตร: 66652

จำนวนคนดู 61 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร เทคนิคปิดการขาย ( Selling Techniques )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในโลกยุคปัจจุบัน ลูกค้ามีประสบการณ์จากการพบเจอ รูปแบบของการนำเสนอขายสินค้ามากมายเพราะการตลาดได้เข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัยได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการบริการแฝงการขาย ที่ทำพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่เปลี่ยนไป รวมจนถึงทางเลือกหรือช่องทางในการซื้อสินค้าที่มีหลากหลายขึ้น เช่น ออนไลน์ หรือช่องทางขายตรง แต่ในการขายที่จะต่อยอดธุรกิจได้ยาวนานหรือมั่นคงก็ยังเป็นรูปแบบการขายที่ต้องมีพนักงานขายเป็นตัวแปรสำคัญเช่นเคย รูปแบบการขายที่ดีนั้นผู้ขายจะต้องมี ความเป็นนักบริการหรือผู้ให้จากใจจริง(Service Inner) เพราะการขายแบบเร่งยอดสมัยก่อนนั้น คือการสร้างสถานการณ์เพื่อกดดันลูกค้า บีบเวลาให้ตัดสินใจเร็วขึ้น แต่ผลที่ตามมาลูกค้าอาจไม่ซื้อซ้ำและอาจทำได้เพียงครั้งเดียว และหายไปเลย
     หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์จริง ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ กลวิธีการอ่านใจลูกค้า ค้นหาความต้องการที่แท้จริง และเทคนิคในการนำเสนออย่างไรให้โดนใจลูกค้า เพราะการขายที่ดีนั้นผู้ขายต้องขายแบบเนียนๆโดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัว แต่มีเทคนิคในการปิดการขายที่แข็งแกร่ง สามารถปิดการขายได้ทันเวลาที่ต้องการ และลูกค้าต้องมีความสุขกับการได้ซื้อหรือใช้บริการ  เทคนิคการเพิ่มยอดขาย (Upselling) เป็นเทคนิคพิเศษ ผู้เข้าอบรม จะสนุกกับการอบรมรูปแบบที่มีความสนุกสนาน การเล่าเรื่องและ การมีส่วนร่วมตลอดเวลา จะทำให้ชั่วโมงในการอบรมนั้นมีการตื่นตัวตลอดเวลา เนื้อหาและเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายทอดสามารถนำไปใช้ในงานได้จริง  ซึ่งหัวข้อแต่ละหัวข้อนั้น จะเน้นไปทางด้านกระบวนการและวิธีในการเพิ่มยอดขาย ตามลักษณะของลูกค้าและธุรกิจแต่ละประเภท
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
   1.  ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพอย่างแท้จริง
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงเทคนิคการนำเสนอเพื่อเข้าถึงคำว่ามืออาชีพ
   3.  เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม เกิดการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการขายอย่างเป็นระบบ และสามารถวิเคราะห์และเลือกเครื่องมือในการเพิ่มยอดขายจากลูกค้าปัจจุบันได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม
  กิจกรรมละลายพฤติกรรม
     1.  นักขายยุคเก่า VS นักขายเชิงที่ปรึกษา (Consultative Salesperson
                  -    การเข้าใจในมุมมองของลูกค้า
                  -    มุมมองนักขายแบบ Outside In และ Inside Out
                  -    คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพ
                  -    ทัศนคติของนักขายที่ประสบความสำเร็จ
                  -    รู้เขารู้เรา รบร้อยชนะร้อย (การวิเคราะห์คู่แข่งขัน)
                  -    การค้นหาจุดขายที่โดดเด่นของสินค้าด้วยเทคนิค FAB
                  -    สุดยอดกระบวนการขาย 7 ขั้นตอนแบบมืออาชีพ
                  -    การเตรียมตัวก่อนการขาย (Preparation)
                  -    การเปิดการขาย (Opening)
                  -    การค้นหาความต้องการของลูกค้า (Exploring)
                  -    การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ (Presenting)
                  -    การขจัดข้อโต้แย้ง (Objection handling)
                  -    การปิดการขาย (Sales Closing)
                  -    การบริการหลังการขาย (After Sales Service)
                  -    สิ่งที่ควรและไม่ควรทำสำหรับนักขายมืออาชีพ (Do and Don’t)
                          1. Workshop
                          2. Roleplay
                          3. Participation
                  -    การนำเสนออย่างมีทักษะ ด้วยศิลปะทางการขาย
                  -    การสร้างความน่าเชื่อถือในการนำเสนอสินค้าและบริการ (Corporate Group)
                  -    ฝึกวิเคราะห์ข้อมูล สาเหตุ วิธีแก้ไขปัญหาแบบนักบริหาร
                  -    พัฒนาทักษะในการขาย ผ่านประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
                  -    ศักยภาพในการนำเสนอสินค้าเพื่อการพัฒนาขั้นสูงสุด
                  -    ทักษะด้านภาวะผู้นำขั้นสูงและเรียนรู้พฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ของตนเองและลูกค้า
     2.  วางกลยุทธ์ วิเคราะห์ ลูกค้าเร่งเวลาการตัดสินใจซื้อ แบบมืออาชีพ
                  -    เทคนิคการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
                  -    workshop ทดสอบการนำเสนอให้น่าสนใจ
                  -    เจรจาอย่างรู้ทัน นำเสนออย่างรู้ใจ
                  -    การสื่อสารที่ตรงใจ ด้วยการโน้มน้าวลูกค้า
                          1. Workshop
                          2. Roleplay
                          3. Participation
                  -    เทคนิคการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
                  -    workshop ทดสอบการนำเสนอให้น่าสนใจ
                  -    เจรจาอย่างรู้ทัน นำเสนออย่างรู้ใจ
                  -    การสื่อสารที่ตรงใจ ด้วยการโน้มน้าวลูกค้า
                  -    Q/A ถาม & ตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
   1.  ผู้บริหารงานขาย
   2.  ผู้จัดการงานขาย
   3.  หัวหน้างานขาย
   4.  ผู้นำทีมขาย
   5.  พนักงานขายทุกระดับ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคปิดการขาย ( Selling Techniques )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคปิดการขาย, Selling Techniques

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด