เคล็ดลับการบริหารจัดการยุค 4.0

รหัสหลักสูตร: 59208

จำนวนคนดู 1057 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
หัวข้อหลักสูตร (Course outlines)

09.00 – 10.30 น. แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรยุค 4.0

- ความหมาย “ยุค 4.0”

- อุดมการณ์ และ แนวทางการขับเคลื่อน 4.0

- สัญลักษณ์ องค์กร ยุค 4.0

    ด้วย Vision / Mission / Core Value *กิจกรรมกลุ่ม

10.30 - 10.45 พักเบรก

10.45 – 12.00 - วิวัฒนาการความสำคัญ “คุณสมบัตินักบริหาร” สู่ ยุค 4.0  

                         ( S M A R T ) * กิจกรรมกลุ่ม 

12.00 – 13.00 พักเที่ยง

13.00 – 14.30 เคล็ดลับการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนองค์กร (นวัตกรรมเชิงรุก)

                       - เคล็ดลับ “ศักยภาพการบริหารจัดการ ยุค 4.0 สู่ มืออาชีพ

                         ด้วย “มาตรฐาน 2 ต้นทุน” โดย “vision /mission/core value

14.30 – 14.45 พักเบรก

14.45 - 16.00 - นวัตกรรมเชิงรุกด้วยเสน่ห์การสื่อสารยุค 4.0 - “บุคลิกภาพอย่างมีระดับ”

                      - นวัตกรรมเชิงรุกด้วยพลังแห่งอัจฉริยภาพ “Team Work”

                         * กิจกรรมกลุ่ม

                         - สรุป / Q & A


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: เคล็ดลับการบริหารจัดการยุค 4.0, เลขานุการ, Secret Of Smart Organization by 4.0 Manageme, อาจารย์ประภาภรณ์, บริหารจัดการ, Secret Of Smart