เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์

จำนวนคนดู 307 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

         หลายคนบอกว่า การขายเป็นเรื่องยาก ยากจนหลาย ๆ คนมองว่าอาชีพนักขายเป็นอาชีพที่ไม่มีใครอยากจะเป็น การขายก็อยู่รอบตัวเราเสมอ บางครั้งแล้ว ตัวเราเองอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า เรากำลังโดนขายของ หรือเรากำลังขายของให้กับคนอื่นอยู่ โดยที่ไม่รู้ตัวเลย ในปัจจุบัน การขายอาจสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขายแบบเผชิญหน้ากับลูกค้า (Face to Face) หรือการนำเสนอขายแบบใช้เสียงในการหว่านล้อมเพื่อปิดการขายหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ (Telesales) ในสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสูง นอกเหนือจากช่องทางปกติในการขายหรือติดต่อกับลูกค้านั้น การนำเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ เข้ามาช่วยในกิจกรรมการขายและดูแลลูกค้ากลายเป็นสิ่งจำเป็นที่หลายองค์กรนำมาใช้ในยุคปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทางโทรศัพท์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้ผลดี ไม่ว่าจะเป็นระบบโทรศัพท์ทั่วไป หรือการมีศูนย์ Call Center ล้วนแล้วแต่เป็นการทำให้ธุรกิจมีช่องทางในการติดต่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และการขายให้มากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อีกด้วย

         การจัดทำวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบ Telesales/Telemarketing นับได้ว่าเป็นวิธีมีความคุ้มทุนสูง และเป็นวิธีที่ขยายตัวอย่างมากวิธีหนึ่ง เมื่อเทียบกับช่องทางการขายแบบอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ประหยัดเวลา สามารถกลั่นกรองคัดเลือกลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการได้อย่างรวดเร็ว และเป็นวิธีที่สามารถสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้โดยตรง วิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบ Telesales/Telemarketing ที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง ของความสำเร็จทางธุรกิจในปัจจุบัน การทำความเข้าใจกับกระบวนการ วิธีการ เทคนิค และเคล็ดลับต่าง ๆของการจัดทำวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบTelesales/Telemarketing ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะเป็นเครื่องมืออย่างดีที่ช่วยพัฒนาธุรกิจขององค์กรให้ก้าวนำการแข่งขัน และมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน สามารถวัดผลงาน และวางเป้าหมายได้ดีที่สุด หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์จริง ด้านการขายของวิทยากร รวมทั้งปัญหาของผู้เข้าอบรมที่เคยถาม จึงถูกรวบรวมมาเป็นขั้นตอนการขายในรูปแบบ 1 2 3 Sales เพื่อการอบรมการขายที่ได้ประสิทธิผลและนำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลดีจริง

คุณรู้ไหมว่า? 

“การขาย คือทักษะที่จำเป็น ในการประสบความสำเร็จในทุกด้าน” 

“นักขายจะขายได้ ถ้าเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า" 

“ไม่มีธุรกิจใดอยู่ได้หากปราศจากการขาย” 

“คนเก่งเรื่องขาย ชีวิตจะสบาย” 

“นักขายมืออาชีพ จะขายได้ทุกอย่าง” 

"นักขายที่ดี คือต้องขายเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ไม่ใช่ขายเพื่อตัวเอง” 


ธุรกิจท่านมีปัญหาอย่างนี้หรือไม่? 

✅ ยอดขายไม่มี หรือเคยดีแต่ลดลงเรื่อย ๆ 

✅ พนักงานขาย พูดไม่เป็น อธิบายสินค้าไม่ได้ ปิดการขายไม่ลง 

✅ ตอบข้อโต้แย้ง ไม่เคลียร์ 

✅ วางตัวไม่ดี ท่าทีไม่เหมาะสม 

✅ ไม่รู้เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ 

✅ ไม่เข้าใจการตลาดปัจจุบัน 

อบรมแล้วจะได้อะไร?

✅ เข้าใจภาพรวมของธุรกิจและการตลาด 

✅ พนักงานขาย รักงานขาย ภูมิใจอาชีพ 

✅ ยอดขายเพิ่ม ปิดการขายเป็น 

✅ ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า บอกต่อ ใช้ซ้ำ 

✅ ธุรกิจเติบโต พนักงานก้าวหน้ามั่นคง

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการฝึกอบรมและกิจกรรม 

9.00-10.30

· กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

· Telesales/Telemarketing คืออะไร? 

· ธุรกิจใดควรมีวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบ Telesales/Telemarketing? 

· ใครคือลูกค้าเป้าหมาย ? 

· การเตรียมตัวเพื่อการติดต่อลูกค้าอย่างมืออาชีพ 

- มีการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ 

- เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจบริการ 

- เทคนิคการนำเสนอทางโทรศัพท์ 

- รู้จริงขั้นตอนการตัดสินใจของลูกค้า 

· กิจกรรมการใช้เสียงเปิดการขาย 

10.30-10.45

พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45-12.00

· พูดอย่างไร จึงขายได้ ขายดี 

· สิ่งที่สำคัญต้องรู้ก่อนขาย 

· เทคนิคทะลายกำแพงการเริ่มสนทนา ด้วยวิธี 3 Minutes Method 

· ทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพและการถามคำถามนำทางปิดการขาย 

· การอ่านความต้องการ และการจัดการกับข้อโต้แย้งของลูกค้าทางโทรศัพท์ 

· เทคนิคการควบคุมบรรยากาศและจังหวะการขาย 

· กิจกรรมประโยคเปิดการขาย 

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00-14.30

· กิจกรรม “1 2 3 Sales” 

· 1 2 3 Sales ขั้นตอนการขายขั้นเทพ 

- ขั้นตอนที่ 1 แนะนำตัวและนำเสนอขายยังไงให้ลูกค้าไม่รู้ตัว 

- ขั้นตอนที่ 2 ตอบข้อโต้แย้งแบบมืออาชีพ 

- ขั้นตอนที่ 3 ปิดการขายแบบลูกค้าพึงพอใจที่สุด 

· วิธี 6 ข้อเพื่อการเจรจาต่อรองให้ได้ผล 

· สัญญาณการซื้อและเทคนิคปิดการขายในครั้งแรกครั้งเดียว 

14.30-14.45

พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45-16.00

· ชั่วโมงต้องมนต์การปิดการขายทางโทรศัพท์ 

- กลยุทธ์แบบ Outside-in Strategy 

- การอ่านจังหวะการปิดการขาย 

- 7 วิธีปิดการขายทางโทรศัพท์ 

- เพิ่มไฟเพื่อชัยชนะ 

· กิจกรรม “ แนะนำ นำเสนอ ปิดการขาย” 

· สรุปเนื้อหาโดยรวม


เทคนิคการฝึกอบรม

· การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 

- การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้  

- Work Shop : เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

- การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการนำเสนอ 

- การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, ปิดการขายทางโทรศัพท์, ขายทางโทรศัพท์, Telesales

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)