registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

Key Account Management

จำนวนคนดู 111 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Key Account Management
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

        ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้กลยุทธ์การบริหารลูกค้าที่ต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมี ความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารลูกค้า Key Account ที่สร้าง รายได้ให้เรามาก จึงเป็นกลยุทธ์ที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ เพราะทรัพยากรขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย พนักงานผู้ ให้บริการรวมถึงงบประมาณนั้นมีอยู่อย่างจำกัด ความท้าทายผู้บริหารและพนักงานฝ่ายขาย “ต้องทำอย่างไร” ที่ให้ลูกค้า Key Account อยู่กับองค์กรให้นานแสนนานด้วย “ความภักดี” ต่อสินค้าและบริการ..... หลักสูตรนี้ มีคำตอบ

วัตถุประสงค์

1.เข้าใจหลักการและเทคนิคในการบริหารลูกค้ารายสำคัญ(Key Account Management: KAM)

2.การเลือกใช้กิจกรรมและการประสานงานกับการบริหารลูกค้า Key Account อย่างมีประสิทธิภาพ

3.การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้สมดุลและจูงใจกับลูกค้ารายสำคัญระหว่าง "กลยุทธ์ดัน (Push Strategy)" และ "กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy)"


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

1.แนวคิดและหน้าที่หลักของ “K-E-Y Account Management” ดังนี้

        • Keep customer relationship รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

        • Enhancing Profit together เพิ่มกำไรด้วยกันทั้งเราและลูกค้า

        • Yes you can สนับสนุนการสร้างยอดขายแก่ลูกค้า

2.ขั้นตอนการสร้างความภักดีและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า Key Account

        • Delight การแสดงถึงความยินดี ปลาบปลื้มในผลงานของลูกค้า Key Account

        • Discovery การค้นหาถึงปัจจัย/ความคาดหวังในการให้การสนับสนุนลูกค้า Key Account

        • Dream การกระตุ้นถึงความใฝ่ ฝันที่อยากเห็นความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้า Key Account

        • Design การเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในการออกแบบการบรรลุความสำเร็จของลูกค้า Key Account

        • Destiny การปฏิบัติการล่าความสำเร็จ เช่น โปรแกรมส่งเสริมการขายต่าง ๆให้ลูกค้า Key Account

3.การร่วมวางแผนและสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า Key Account (Workshop)

        • การร่วมวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ากับลูกค้า Key Accountของเรา

        • การวิเคราะห์ข้อมูลคู่ค้ากับลูกค้า Key Accountของเรา

        • การวิเคราะห์คู่แข่งกับลูกค้า Key Account ของเรา

        • การวิเคราะห์ SWOT & TOWS ของลูกค้า Key Account

        • การคิดโปรแกรมส่งเสริมการขายและการท าการตลาดให้ลูกค้า Key Account

4.การทำ Cross Selling & Up Selling กับลูกค้า Key Account (Workshop)

5.เครื่องมือในการบริหารลูกค้า Key Account และการนำไปใช้

        • การทำ IMC: Integrated Marketing Communication

        • การทำ CRM: Customer Relationship Management

        • การทำ CEM: Customer Experiential Management

        • การทำ CE: Customer Engagement

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ลูกค้า, ความสำคัญ, การบริหาร
สต๊อกลดกำไรพุ่ง  รุ่น 8  “Inventory Management for SMEs”
3800บาท
บริษัทท่านเคยเจอปัญหานี้ไหม สต๊อกบวม สินค้าบางรายการไม่เพียงพอในการขาย และบริหารสต๊อกตามความรู้สึก ส่งผลให้ต้นทุนจม ถ้าท่านเจอปัญหาหลักสูตรนี้เหมาะกับท่าน
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
4815บาท
เจาะลึกเทคนิควิธีการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น หัวหน้างานอย่างเป็นระบบพร้อมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Activity Based Learning เพื่อศึกษาบทบาทในทักษะสําคัญที่หัวหน้างานต้องทราบ
เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ
3,900บาท
การจัดซื้อเป็นความจำเป็นของทุกบริษัท และมีความสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง หากผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อได้เข้าใจเคล็ดลับในการทำงาน
เคล็ดลับและสูตรการใช้งาน MS EXCEL ขั้นสูง (2 วัน)
3500บาท
เรียนรู้เทคนิคและเข้าใจฟังก์ชัน Excel ขั้นสูง เพื่อสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และเปลี่ยน Worksheet ธรรมดาให้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์แบบไดนามิกและมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
3500บาท
สำหรับ …บุคลากรทุกท่านในองค์กร เพื่อการทำงานและการประสานงานที่ดี การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทุกทิศทาง
เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเห็นถึงสาเหตุข้อผิดพลาดทุกๆ ประเด็น 2. เพื่อให้ผู้สัมมนาทบทวนและวางแผนปรับปรุงการทำงานให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด