registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

หลักสูตรอบรม การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าระดับมืออาชีพ

จำนวนคนดู 94 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรอบรม การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าระดับมืออาชีพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

           การที่จะเข้าให้ถึงใจลูกค้า การเรียนรู้ที่จะอยู่กับ "หัวอก" ลูกค้าและเปิดใจรับฟัง "คำบ่น" ยิ่งสามารถรับฟัง "คำบ่น" คำร้องเรียน กระแสตอบรับในทางลบ ลงมาอยู่กับปัญหา ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า เปิดใจรับ ไม่ใช่การตั้งรับเพียงข้างเดียว หรือคอยแต่จะปกป้องตัวเอง (preventive thinking) หากสามารถทำได้ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์กับการที่จะมาพัฒนางานบริการ พัฒนาสินค้า โดยผู้ให้บริการต้องสามารถจัดการกับสถานะการณ์ที่ลูกค้าร้องเรียนได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งสามารถส่งต่อคำร้องเรียนเพื่อจัดการแก้ไขป้องกันอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 

          ในการอบรมครั้งนี้ เน้นให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้หลักการ และมีทักษะเชิงปฏิบัติในการจัดการกับข้อร้องเรียน รวมทั้งการสร้างระบบการแสดงออกแบบมี ACTION เมื่อได้รับคำร้องเรียน และการสื่อสารกับลูกค้าได้ตรงกับความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และหลักการวิเคราะห์ประเภทลูกค้า เข้าใจพฤติกรรม ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละประเภทได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกทักษะการรับมือลูกค้า การโต้ตอบและสื่อสารได้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าทั้งต่อหน้า ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางโซเชียล

3.เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเทคนิคการอ่านลักษณะนิสัยลูกค้า การใช้บทสนทนารับมือกับลูกค้า และการใช้คำถามพร้อมการชี้แจงสาเหตุและเหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop 

1.ลักษณะของความต้องการของลูกค้าด้านส่วนตัวและส่วนงาน

2.การปรับทัศนคติที่ถูกต้องเมื่อถูกลูกค้าร้องเรียน

3.กรณีศึกษาที่พบบ่อยแล้วทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกในทางลบ
    - ลูกค้าพูดหยาบคาย
    - ลูกค้าลวนลามพนักงาน
    - ลูกค้าเรียกร้องมากเกินไป
    - ลูกค้าชอบอ้างว่ารู้จักกับผู้บริหาร
    - ลูกค้าหัวหมอเจ้าเล่ห์
    - ลูกค้าชอบขู่จะฟ้อง
    - ลูกค้าแสนรู้
    - ลูกค้าเจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจตนเอง
    - ลูกค้าเจ้ายศเจ้าอย่าง มียศมีตําแหน่ง 

4.สาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการรับบริการ

5.การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนของลูกค้า

6.ระดับความคาดหวังและระดับของความพึงพอใจในการรับมือลูกค้าที่ทำให้เกิดการร้องเรียนต่อว่า

7.ระบบการจัดการ และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดการร้องเรียน การต่อว่า ของลูกค้า

8.เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างลูกค้ากับองค์การ
    - การอ่านลักษณะนิสัยลูกค้าและความต้องการจากน้ำเสียง
    - การใช้บทสนทนาและการปรับเปลี่ยนคําพูดใน Script
    - การใช้และการปรับภาษาสนทนาอย่างมืออาชีพ (Voices, Tones, Words)
    - การตอบคําถามอย่างมีลูกล่อลูกชน 

9.WORKSHOP : ฝึกปฏิบัติและกรณีศึกษาในการจัดการกับคำร้องเรียน ต่อว่าทั้งโดยตรง ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางโซเชียล
    - WORKSHOP 1 การวิเคราะห์และจัดการกับข้อร้องเรียนลูกค้ากรณีพบตัวลูกค้าต่อหน้า
    - WORKSHOP 2 การวิเคราะห์และจัดการกับข้อร้องเรียนลูกค้ากรณีทางโทรศัพท์
    - WORKSHOP 3 การวิเคราะห์และจัดการกับข้อร้องเรียนลูกค้ากรณี Social Network 

10.การวัดประสิทธิภาพในการจัดการกับคำร้องเรียน

11.สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการ, ข้อร้องเรียน, ลูกค้า, ระดับมืออาชีพ
ปรับลุคให้คลิก พลิกลุคให้เวิร์ค-Look for Success
3,999บาท
พบสีออร่าฉพาะตัวคุณ 16 ฤดูสี วิธีการสร้าง First Impression ผ่านการแต่งกาย มหัศจรรย์ของศาสตร์ภาพลักษณ์ที่จะทำให้คุณเข้าใจตัวเอง คนรอบข้างและตกหลุมรักตัวเอง
หลักสูตร MS-Excel เพื่อการวางแผนและการผลิต
4500บาท
การวางและควบคุมต้นทุนทางการผลิต ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ กลยุทธ์ที่องค์กรทางธุรกิจให้ความสำคัญ ไม่ว่าคุณจะเป็นเพียงกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก จนไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงเพื่อสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจของคุณก่อนถึงมือกลุ่มเป้าหมาย
การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3500บาท
คนทำงานที่ขาดระเบียบ จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่มีระเบียบได้อย่างไร ? สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ การวางแผน ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้ทฤษฎีนี้ดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะวางแผน (Failing to Plan is planning to Fail…)
เด็กไทยยุคใหม่ เก่ง ดี มีความสุข ปี2
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การเลี้ยงลูกในยุคเทคโนโลยีก้าวไกล และ เลี้ยงลูกให้ดี และมีความสุขในยุค 4.0
สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพลังบวก เพื่อความสำเร็จ
3800บาท
การคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจในตนเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอ หลักสูตรนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบ
Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 66
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นการฝึกปฏิบัติสนุกๆ แบบเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง (กิจกรรมนั้จัดมาตั้งแต่ ปี 2554 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทำความดีถวายพ่อหลวง ร.๙)
บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้า-ผู้ติดต่อ
3500บาท
ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่สูงขึ้น บุคลิกภาพที่ดี คือภาพลักษณ์ของตัวคุณที่จะฉายออกไป และมีผลต่อการเสริม
เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี-Train The Trainer Program
7500บาท
Train The Trainer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้สามารถ พูดได้ บรรยายดี โดยเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ในการพูดและการบรรยายแบบมืออาชีพ ท่านจะได้รับการฝึกปฎิบัติการบรรยายรายบุคคล