Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business สำนักงานไร้กระดาษยุค4.0 ครั้งที่ 5

จำนวนคนดู 704 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business สำนักงานไร้กระดาษยุค4.0 ครั้งที่ 5
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เมื่อประเทศไทยอยู่ในยุค 4.0 ภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เราจะเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ขอเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business” ครั้งที่ 5 ไม่มีค่าใช้จ่าย!!

โดย คุณไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์ ผู้เชียวชาญการออกแบบและพัฒนาระบบงาน Paperless หรือ Workflow ให้แก่องค์กรชั้นนำ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในวงการไอที ผ่านงานบริษัทไอทีระดับโลก เช่น Microsoft และ HP

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 – 12.00 น.

Microsoft อาคาร CRC Tower, All Seasons Place ชั้น 38 ห้องประชุม MPR 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้คุณได้รู้ถึงกระบวนการทำงานและรู้จัก Workflow Application มากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดการทำงานในรูปแบบ Paperless ที่จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงาน ลดการใช้กระดาษ ลดความผิดพลาด สร้างผลกำไรให้มากขึ้น

**ลงทะเบียนจำนวนจำกัด 30 ที่นั่งเท่านั้น**

หัวข้ออบรมสัมมนา
กำหนดการ

08:30 น. ลงทะเบียนผ่านระบบ QR CODE

09:00 น. คุณไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์ กรรมการ บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด

              กล่าวเปิดการสัมมนา “Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business ” พร้อมกล่าวถึงที่มาของโครงการ และเริ่มบรรยาย

              •ความแตกต่างระหว่างกระบวนการใช้กระดาษ และ ระบบอิเล็กทรอนิคส์

              •กระบวนการแบบ Paperless ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

              •แนวทางการพัฒนา Application เพื่อรองรับกระบวนการ Paperless

10:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 น. คุณไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์ กรรมการ บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด

              เริ่มบรรยาย (ต่อ)

             •การประยุกต์ใช้ Paperless Application ในรูปแบบต่างๆ

             •การวัดผลการใช้งาน

             •Smart ISO Management

11:40 น. ถาม - ตอบ

11:50 น. กิจกรรม Lucky Draw

              ตอบแบบสอบถามผ่านระบบ QR CODE แจกของที่ระลึก

              ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

Sponsored
จัดการคู่มือการทำงาน Work Instruction หรือ SOP แบบออนไลน์ด้วย Teachme Biz

Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจัดการของทั้งคู่มือการทำงาน, Work Instruction, Workflow, หรือ SOP ที่แสนยุ่งยากให้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ออฟฟิศไร้กระดาษ, workflow, IT, paperless, paperless, ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์