สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารควรรู้!!

จำนวนคนดู 3205 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พ.ค. 2562   โดยมีสาระสำคัญดังนี้

การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจน และสามารถถอนความยินยอมได้ รวมถึงมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายได้เมื่อการเก็บ ใช้ เปิดเผย ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือถอนความยินยอม


ฝ่ายบุคคล หรือ ผู้บริหารมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจ และปฎิบัติตามพรบ.นี้ให้ถูกต้อง

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการบรรยายหลัก

ส่วนที่ 1 : สรุปภาพรวมของกฎหมายนี้

1.ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไรบ้าง ?

2.เหตุผลที่ต้องออกกฎหมายนี้ เพราะอะไร ?

3.ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่คุ้มครองมีอะไรบ้าง ?

4.ข้อมูลสำคัญต้องห้ามขอมีอะไรบ้าง ?

5.สิทธิของเจ้าของข้อมูลมีอะไรบ้าง ?

6.การส่งข้อมูลไปนอกบริษัท ต่างประเทศต้องทำอย่างไร ?

7.ถ้ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เจ้าของข้อมูลจะฟ้องร้องได้ที่ไหน ?

8.บทลงโทษผู้ละเมิด ไม่ทำตามกฎมายนี้อาจะเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?

9.บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ?

ส่วนที่ 2 : ภาคปฏิบัติสำหรับนายจ้าง

การขอ -การเก็บ - การใช้ข้อมูลของพนักงาน

1.ตัวอย่าง – ข้อมูลของพนักงานที่นายจ้างเรียกเก็บได้มีอะไรบ้าง เพราะอะไร ?

2.ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากพนักงานใหม่ - พนักงานเก่าจะทำอย่างไร ?

3.ตัวอย่าง – การขอความยินยอมทาง Internet จะทำอย่างไร ?

4.ตัวอย่าง - สัญญาจ้างจะเขียนเพิ่มเข้าไปว่าอย่างไร ?

5.ตัวอย่าง – หนังสือขอให้ลูกจ้างส่งข้อมูลส่วนบุคคลว่าต้องทำอย่างไร ?

6.ตัวอย่าง - หนังสือขอดูหลักฐานการป่วยของพนักงานได้หรือไม่ ?

7.ตัวอย่าง - หนังสือเตือน - กรณีลูกจ้างเปิดเผยเงินเดือนกัน ลงโทษได้หรือไม่ ?

8.ตัวอย่าง – หนังสือปรามคนที่ลาออก – คนที่ถูกไล่ออก ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลจะทำอย่างไร ?

การขอ - การเก็บ - การใช้ข้อมูลของลูกค้า ผู้มาติดต่องาน

1.ตัวอย่าง – ข้อมูลของลูกค้าที่นายจ้างต้องคุ้ครองตามกฎหมายนี้

2.ตัวอย่าง – การจัดทำทะเบียนข้อมูลลูกค้าของแต่ละหน่วยงาน

3.ตัวอย่าง - อำนาจในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า

4.ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากลูกค้าให้ใช้ข้อมูลตามที่จำเป็น

5.ตัวอย่าง – การคุ้มครองข้อมูลที่ส่งไปภายนอก หรือ ส่งไปต่างประเทศ

6.ตัวอย่าง - การขอให้ลูกค้าช่วยเก็บความลับข้อมูลของบริษัท

แจกฟรี

1.ตัวอย่าง – Policy การคุ้มครองข้อมูล่นบุคคลเขียนอย่างไร ?

2.ตัวอย่าง – Checklist การจัดทำและการตรวจสอบตนเองเบื้องต้น


Sponsored
สร้างแผนพีอาร์และสื่อสารองค์กรให้ปฏิบัติได้จริง

ดีหรือไม่ ! ถ้าเราสามารถทำแผนประชาสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายและปฏิบัติได้จริง มีความคิดสร้าง...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

หลักการและเหตุผล          ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหร...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562, กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, การคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล, อบรมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, หลักสูตรกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, สาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด