ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน (Management Skills for Supervisors)

จำนวนคนดู 178 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน (Management Skills for Supervisors)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เพื่อให้ผู้บริหารระดับหัวหน้างานรู้เทคนิคการบริหารงานและบริหารคน ส่งผลให้ประสิทธิภาพงานของทีมดีขึ้นและความเหนียวแน่นของทีมดีขึ้น เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำให้ผู้บริหาร
หัวข้ออบรมสัมมนา

 1. แนวคิดการเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ
 2. กรณีศึกษา เทคนิคการบริหารงานและบริหารทีม
 3. ปัญหาของคนทำงานเก่งแต่เป็นผู้บริหารที่ดีไม่ได้
 4. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
 5. แบบฝึกหัด วิเคราะห์สถานการณ์สร้างความชัดเจนในหน้าที่และความรับผิดชอบ
 6. เทคนิคการบริหารงาน : วิธีนำนโยบายไปปฏิบัติให้สำเร็จ
 7. ปัจจัยที่ทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จแบบก้าวกระโดด
 8. เทคนิคการจัดลำดับงาน และ แบบฝึกวิเคราะห์การจัดลำดับงาน
 9. เทคนิคการมอบหมายงาน การจัดคนลงงานและการติดตามงานที่ได้ผล
 10. เทคนิคการสร้างแรงดลใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีพลัง
 11. หลักการแก้ปัญหาในการทำงาน : เครื่องมือ วิธีการและกรณีศึกษา
 12. เทคนิคการบริหารคน
 13. ความแตกต่างของคน : สาเหตุและผลกระทบต่อผลงาน
 14. การบริหารคนแต่ละประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงาน
 15. เครื่องมือบริหารพฤติกรรมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 16. การเปลี่ยนทัศนคติของคน
 17. การกำหนดเป้าหมายเพื่อวางแนวพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา
 18. การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จในการบริหารทีม
 19. การพัฒนาทีมให้เก่งและแกร่ง

Sponsored
สัมมนาย่อยการบริหารการเงินส่วนบุคคล

การบริหารการเงินส่วนบุคคลปูพื้นฐานการบริหารการเงินส่วนบุคคล วิธีเขียนงบการเงินส่วน...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ

เรียนรู้มาทั้งชีวิต เสียเงินไปมาก แต่กลับพูดและถ่ายทอดไม่เป็น น่าเสียดาย ได้เวลาปล่อยขอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

พรเทพ พงษ์สง่างาน

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริหาร, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม, การพัฒนาความเป็นผู้นำ)

กรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาการจัดการเอพีเค, ที่ปรึกษาอาวุโสการบริหารและพัฒนาองค์กร บริษัทเซ็นเมนทอร์จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กรและ Human Resources

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้างาน, supervisor, leadership, บริหาร, management, ภาวะผู้นำ
การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
3,300บาท
หัวหน้างานถือได้ว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้ที่ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งองค์กรที่ได้แต่งตั้งหัวหน้างานขึ้นมาใหม่ในบางครั้งหัวหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งยังไม่มีความพร้อม
หลักสูตร FIRST STEP MANAGER ผู้จัดการมือใหม่
4500บาท
ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ
การจัดส่ง-ขนส่งสินค้า / เอกสาร วางบิล รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ
3800บาท
การจัดส่งสินค้าในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในธุรกิจ logistic และทุกๆองค์กรที่มีการส่งสินค้าให้กับลูกค้า รวมถึงการวางบิล และ รับเช็ค นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบต่างๆให้ดีแล้ว สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือ “คน” ซึ่งทีมงานจัดส่ง วางบิล รั
Inermediate Excel for Database and Special Functions
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562  กับ การบริหารงานบุคคล ภาคปฏิบัติ
3900บาท
รู้ก่อนใคร..ทำได้ก่อนเพื่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 25562 มีผลบังคับใช้แล้วปีนี้ ฝ่าฝืนไม่ทำตามกฎระเบียบ และข้อกำนด ที่ระบุในกฎหมาย PDPA จะต้องโดนโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี และโทษปรับตั้งแต่ 5 แสนถึง 5 ล้านบาท
Service mind การบริการด้วยหัวใจ
3900บาท
เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ 2) ลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการ 3) การบริการ ทักษะครองลูกค้าอย่างได้ใจ
Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อาชีพวิทยากรคืออาชีพที่มาแรงในปี 2020 เป็นอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญถ่ายทอดออกมาเป็นวิชาความรู้หรือแรงบันดาลใจ และเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนได้มหาศาล
การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงหลักการจัดทำงบประมาณ ความสำคัญในการบริหารและการควบคุมงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
เทคนิคการควบคุมคุณภาพในการทำงาน (Quality Control)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้หลักการเพิ่มคุณภาพในกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ให้สอดคล้องกับนโยบาย คุณภาพของทางบริษัทต่อไป