หลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Purchasing Officer)

รหัสหลักสูตร: 65547

จำนวนคนดู 13408 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Purchasing Officer)
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 5 จ่าย 4
3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 5 จ่าย 4
3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

3

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 5 จ่าย 4
3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

4

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 5 จ่าย 4
3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

5

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 5 จ่าย 4
3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

6

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 5 จ่าย 4
3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

7

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 5 จ่าย 4
3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

          New World Order หมายถึง สถานการณ์ของโลก ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ที่มีปัญหาจาก ภัยธรรมชาติ โรคระบาด และสงคราม มันได้ก่อให้การเปลี่ยนแปลง ในหลายๆเรื่อง ที่ได้แก่ กฎข้อบังคับเรื่องสิ่งแวดล้อม / เศรษฐกิจตกต่ำ / การกีดกันทางการค้า การแบ่งค่ายแบ่งขั้ว ทั้งหมดนี้ ก่อให้เกิดกระทบกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ที่นักจัดซื้อต้องรู้

        ผมจึงได้เพิ่มเนื้อหาเหล่านี้เข้าไป เพื่อให้นักจัดซื้อต่างประเทศ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ และเนื้อหาที่เพิ่มเติมได้แก่ :

 • Environment : การจัดซื้อ ที่คำนึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
 • New network for Finance Telecommunication : การเกิดของระบบการเงินใหม่ที่จะเป็นคู่ขนานกับระบบSWIFT !
 • Ex-change Study : การจัดการกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน
 • Remark : New World Order ความหมาย อ้างอิงตาม เอกสารจากงาน เสวนา morning talk ครั้งที่ 3 จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 14 มิ.ย 2565

         การจัดซื้อ-ต่างประเทศ ทุกองค์กรสามารถเริ่มต้น ด้วยการมีบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) แต่ว่าการสื่อสารได้ ก็ถือเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้น

         การจะเป็น นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Purchaser) จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่อง ธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) และ เทคนิคในการจัดซื้อต่างประเทศ (Oversea purchasing technique) ซึ่งประกอบด้วย

 • คำศัพท์ และเงื่อนไข (Technical terms) ที่เอามาใช้ในการสื่อสาร ซึ่งมีการใช้ตัวย่อ (Abbreviations) และมีความหมายเฉพาะ ที่จะต้องศึกษา และทำความเข้าใจในการนำมาใช้งาน
 • กระบวนการในการสั่งซื้อ / การชำระเงิน / การขนส่ง ที่แตกต่างไปจากการจัดซื้อในประเทศ ที่จำเป็นต้องรู้ และต้องสามารถควบคุมการปฏิบัติงานทั้งหมดได้
 • สิทธิประโยชน์ด้านภาษี (Tax privilege) เพื่อให้ได้รับการลดหย่อน หรือยกเว้นในอากรนำเข้า จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สิทธิประโยชน์ ที่มีหลายรูปแบบ
 • ข้อควรระวัง และปัญหาในการทำงาน ที่ต้องรู้ก่อน ดีกว่าการไปลองผิดลองถูก เพราะความสูญเสียจะไม่ใช่หลักหมื่น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

 A. ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Trade)

 1. ประเภทของการค้าระหว่างประเทศ (Type of International Trade)
 2. องค์ประกอบ 8 ข้อของ ธุรกิจระหว่างประเทศ (8 topics for International Trade)
 3. International trade กับ กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

B. องค์ประกอบทั้ง 8 ข้อของ ธุรกิจระหว่างประเทศ (8 topics for International Trade)

  - ผู้เกี่ยวข้อง (Concern Party) : มีใครเกี่ยวข้องบ้าง !

 • Import Flow Chart : แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

2.สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Privilege) ที่คุณต้องรู้ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

 • สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ได้แก่ FTA / AFTA / 19 bis / BOI / other
 • RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) หรือ AEC + 5 จะนำมาใช้ได้อย่างไร
 • CLMV กลุ่มประเทศ ที่ต้องตรวจสอบก่อนการใช้สิทธิประโยชน์

3.สกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน (Currency & Ex-change rate) : สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการสกุลเงินต่างๆ

 • สกุลเงินตรา (Currency) : new world order ทำให้สกุลเงินอื่นๆเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
 • อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) : การควบคุม และป้องกัน (Exercises : A)

4.ข้อตกลงในการชำระ และวิธีการชำระเงิน (Payment Terms) :

 • Payment terms : รูปแบบการชำระเงินต่างๆ
 • Network for Money Transfer : การโอนชำระเงินระหว่างประเทศ ที่ได้แก่ SWIFT และระบบอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • Payment terms table : การนำ payment มาเป็นข้อต่อรอง และข้อตกลงทางการค้า (Exercises : B)

5.การส่งมอบ และการโอนกรรมสิทธิ์ (Term of Delivery / Transfer of Risk) :

 • Trade Obligation : ข้อผูกพันต่างๆของผู้ซื้อ และผู้ขาย
 • INCOTERMS 2020 : เงื่อนไขที่เปลี่ยนไปจาก จะปฏิบัติอย่างไร !
 • Purchase offering : การเสนอซื้อ เราต้องพิจารณาอะไรบ้าง !

6.วิธีการสั่งซื้อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Ordering Process & Document)

 • Purchasing Work flow
 • Concern Document : RFQ / Quotation / Proforma Invoice / Purchase Order

7.เอกสารเพื่อการขนส่ง (Shipping Document) : ได้เข้าใจถึงความสำคัญ และหน้าที่ของมัน

 • Main document : Invoice / Packing List / Delivery order
 • Miner Document : Certificate

8.ข้อตกลงการค้าแบบ L/C : เจาะลึกในรายละเอียดของ L/C

 • Letter of Credit (L/C) : L/C idea / Document Flow
 • Caution Point : ข้อควรระวังในการใช้ L/C !

C. การบริหารจัดการ การจัดซื้อระหว่างประเทศ (International Trade Management) :

 1. การบริหารจัดการ : เพื่อให้เกิดระบบการทำงานที่ดี
 2. ข้อควรระวัง / คำแนะนำพิเศษต่างๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาด

วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ วชิราวุฒิชัย

อบรมสำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, อบรมจัดซื้อ)

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ท่านผู้บริหาร, ผู้จัดการแผนก, เจ้าของธุรกิจ SME ที่ไม่มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อต่างประเทศมาก่อน แต่ต้องมาดูงานจัดซื้อต่างประเทศ ท่านสามารถนำเอาสิ่งที่เรียนนี้ ไปใช้วางระบบงานได้เลย
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ที่รับผิดชอบงานจัดซื้อต่างประเทศอยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาขึ้นเป็น Manager / Supervisor
 • เจ้าหน้าที่ เก่าและใหม่ ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อต่างประเทศมาก่อน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 1 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Purchasing Officer)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม procurement, oversea purchase, อบรมนักซื้อต่างประเทศ, อบรมนำเข้า, อบรมงานจัดซื้อ, อบรม นักจัดซื้อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด