registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เจาะลึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Intensive English Grammar for Effective Application)

จำนวนคนดู 72 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจาะลึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Intensive English Grammar for Effective Application)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 6 กันยายน 2562 - 7 กันยายน 2562

เวลา 08:30 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 15 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 19 กันยายน 2562 - 20 กันยายน 2562

เวลา 08:30 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 28 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

Grammar หรือหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์เป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษ ดังนั้นความรู้ทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาด้านความเข้าใจในหลักการ กฎเกณฑ์ และข้อยกเว้นของภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนถูกต้อง เพื่อจะได้ตีความและเข้าใจความหมายของประโยคภาษาอังกฤษต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง


หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านได้เรียนรู้และเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับลึกอย่างละเอียดในทุกหัวข้อ โดยที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเข้าใจระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและสามารถประยุกต์ใช้ในการเขียนรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเขียนทั่วไป การเขียนทางธุรกิจ และการเขียนทางวิชาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. Part of Speech ได้แก่ noun, verb, pronoun, adverb, adjective และ preposition

2. การใช้ a, an และ the

3. การใช้เครื่องหมายต่างๆ

4. Adjective Comparison

5. Phrases, Clauses, and Sentences;

6. เจาะลึก Tenses ทั้งหมด

7. Active and Passive Voice

8. Infinitive and Gerund

9. Direct and Indirect Speech

10. Conditional Sentences

11. การใช้ Question Words และ Question Tag

12. การประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ในงานเขียนประเภทต่างๆ


Sponsored
วิทยากร

อาจารย์อนนท์ บำรุงภักดี

สำหรับองค์กร (การใช้ภาษาต่างประเทศ)

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ด้าน English Communication, English for Business, Business Writing และ English Phonetics ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานทุกระดับ และผู้ที่สนใจ ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์เพื่อพัฒนาด้านการอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษ
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,900.00 บาท อัตราค่าอบรมท่านละ 5,900 บาท + VAT 413 รวม 6,313 บาท

(อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:พรอซเพอร์ 88 จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:อทิตยา คิดเขียน
เบอร์โทรศัพท์ :0636959655

หากท่านต้องการสมัคร เจาะลึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Intensive English Grammar for Effective Application)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: English, Grammar, ไวยากรณ์, ภาษาอังกฤษ, Intensive English Grammar, เจาะลึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร รุ่น 16
3800บาท
ในยุคปัจจุบัน เลขานุการและนักธุรการต้องแสดงบทบาทเป็น “มือขวา” ตัวจริงของผู้บริหาร ที่เข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกระบวนการ เครื่องมือและกำลังคนที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภ
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
6800บาท
พัฒนาความเป็นมืออาชีพของเลขานุการ เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ
การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร
3900บาท
เหมาะสำหรับ ผู้บริหารงานสำนักงาน หัวหน้างานสำนักงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
Update! กฎหมายแรงงาน ระเบียบข้อบังคับ สำหรับหัวหน้างานและการบริหารงานบุคคล
3,500บาท
Update การเปลี่ยนแปลงล่าสุด กฎหมายคุ้มครองแรงงาน บังคับใช้ 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7 บังคับใช้ 5 พฤษภาคม 2562
รวมสุดยอดเทคนิคการเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
2890บาท
เนื้อหาในอีเมลล์บ่อยครั้งเป็นการแจ้งข่าวที่ลูกค้าเสียผลประโยชน์ ข่าวที่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ หรือแจ้งอัพเดต follow up งานที่ต้องการการตอบรับด่วนจากลูกค้า ทักษะการเขียนอีเมลล์เพียงแค่เขียนให้ตรงไวยากรณ์เท่านั้นไม่เพียงพอ
หลักสูตร เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ
3900บาท
ควรจะคำนึงถึงเทคนิคความแตกต่างในด้านบริการที่เป็นการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อความได้เปรียบและรักษาลูกค้า สามารถครองใจให้อยู่กับเราตลอดเวลา มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าและตราองค์กร การสร้างความประทับใจในการบริการด้วยใจที่เป็นเลิศ
การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน
3,900บาท
ทุกกิจการจำเป็นต้องติดต่อพึ่งพาซัพพลายเออร์ ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า “กิจการจะดีหรือจะดับ ให้ดูได้จากซัพพลายเออร์ที่กิจการนั้นติดต่ออยู่” หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีคัดเลือกซัพพลายเออร์
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วย DOJO Training System
3900บาท
เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดความผิดพลาด ลดความบกพร่อง ลดของเสียในกระบวนการผลิต เพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน